VEIKLOS SRITYS:

2019 m. birželio 27 d. vyko radijo ryšio plėtros plano aptarimas

2019 birželio 19 d.

2019 m. birželio 27 d. Tarnybos 2 a. salėje vyko gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano projekto aptarimas.

Projektas, kartu su lydimaisiais dokumentais, viešajai konsultacijai buvo paskeltas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (19-2836) nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2019 m. balandžio 11 d. Projektu siekiama įgyvendinti 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/235, kuriuo dėl 3400–3800 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB (OL 2019 L 37, p. 135).

Informacija atnaujinta 2019-06-28