VEIKLOS SRITYS:

Skaitmeniniai ištekliai

Susipažinkite su RRT ataskaitomis, naujausiomis elektroninių ryšių ir pašto apžvalgomis ir kita vartotojams, paslaugų teikėjams aktualia informacija.