VEIKLOS SRITYS:

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Ryšių reguliavimo tarnyboje paskyrė Sigitą Jurkevičių, direktoriaus vyriausiąjį patarėją, duomenų apsaugos pareigūnu.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu Ryšių reguliavimo tarnyboje, prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected].

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje tvarkos aprašo pakeitimas. 2021-10-12, Nr. (1.9E)1V-935

Prašymo  įgyvendinti duomenų subjekto teisę forma.

RRT duomenų apsaugos pareigūnas

Direktoriaus vyriausiasis patarėjas

Sigitas Jurkevičius
Adresas: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius
Tel. +370 5 210 5687
El. p. [email protected]

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

 

Informacija atnaujinta 2022-01-11