VEIKLOS SRITYS:

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, RRT paskyrė Sigitą Jurkevičių, RRT direktoriaus vyriausiąjį patarėją, duomenų apsaugos pareigūnu.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu dap@rrt.lt.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje tvarkos aprašas

Prašymo  įgyvendinti duomenų subjekto teisę forma.

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

 

Informacija atnaujinta 2019-02-04