VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas2021 m.
pareigybių skaičius
2021 m.
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2022 m. IV ketv. pareigybių skaičius2022 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Tarybos pirmininkas18152,40
Tarybos narys47291,36
Departamento direktorius93495,7884182,23
Vyriausiasis patarėjas73429,04103700,32
Skyriaus vedėjas312851,30263179,39
Vyresnysis patarėjas32938,5133252,62
Patarėjas262493,74302654,22
Vyriausiasis specialistas522053,35402286,49
Vyresnysis specialistas31729,0322071,47
Darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis242129,39282400,91

 

Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.

Tarnybos direktoriaus darbo užmokestis kasmet nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904 3 straipsnio 9 dalimi.

2022 m.  darbo užmokesčio pasikeitimą lėmė priedų už darbo stažą, kai kurių pareigybių koeficientų bei pareiginės algos bazinio dydžio iki 181  Eur padidėjimas.

 

Informacija atnaujinta 2023-01-16