VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas2020 m.
pareigybių skaičius
2020 m.
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2021 m. I ketv. pareigybių skaičius2021 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius14331,3114587,43
Direktoriaus pavaduotojas34093,7034651,49
Departamento direktorius93423,3493364,62
Vyriausiasis patarėjas73247,2063301,05
Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas23168,8523864,05
Vyresnysis patarėjas42898,2742885,71
Skyriaus, esančio departamento sudėtyje, vedėjas292625,72292668,60
 Patarėjas282353,92262352,53
Vyriausiasis specialistas551858,30531909,68
Vyresnysis specialistas31645,8831675,75
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis192002,33232098,04

 

Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.

Tarnybos direktoriaus darbo užmokestis kasmet nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904 3 straipsnio 9 dalimi.

2021 m.  darbo užmokesčio pasikeitimą lėmė priedų už darbo stažą, kai kurių pareigybių koeficientų bei pareiginės algos bazinio dydžio iki 177  Eur padidėjimas.

 

Informacija atnaujinta 2021-04-12