VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas2021 m. II ketv.
pareigybių skaičius
2021 m. II ketv.
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2021 m. III ketv. pareigybių skaičius2021 m. III ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius14587,4314602,94
Direktoriaus pavaduotojas34057,2034481,01
Departamento direktorius93433,8693564,10
Vyriausiasis patarėjas63420,4463650,69
Skyriaus vedėjas302768,94302935,25
Vyresnysis patarėjas43129,6443413,51
Patarėjas252488,61262590,35
Vyriausiasis specialistas531980,96502040,55
Vyresnysis specialistas31711,4231731,19
Darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis232197,33242175,13

 

Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.

Tarnybos direktoriaus darbo užmokestis kasmet nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904 3 straipsnio 9 dalimi.

2021 m.  darbo užmokesčio pasikeitimą lėmė priedų už darbo stažą, kai kurių pareigybių koeficientų bei pareiginės algos bazinio dydžio iki 177  Eur padidėjimas.

 

Informacija atnaujinta 2021-10-18