VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas2020 m.
pareigybių skaičius
2019 m.
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2020 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius13799,674308,74
Direktoriaus pavaduotojas33855,453929,15
Departamento direktorius93083,313177,12
Vyriausiasis patarėjas82971,113142,93
Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas22885,112967,73
Vyresnysis patarėjas42705,772813,31
Skyriaus, esančio departamento sudėtyje, vedėjas292393,452473,30
 Patarėjas282205,402281,25
Vyriausiasis specialistas551666,411803,09
Vyresnysis specialistas31480,101612,62
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis181702,941857,69

 

Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.

Tarnybos direktoriaus darbo užmokestis kasmet nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904 3 straipsnio 9 dalimi.

2020 m.  darbo užmokesčio pasikeitimą lėmė priedų už darbo stažą, kai kurių pareigybių koeficientų bei pareiginės algos bazinio dydžio iki 176  Eur padidėjimas.

 

Informacija atnaujinta 2020-04-16