VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas2019 m.
pareigybių skaičius
2019 m.
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2020 m. IV ketv. pareigybių skaičius2020 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius13799,6714330,52
Direktoriaus pavaduotojas33855,4534263,75
Departamento direktorius93083,3193688,94
Vyriausiasis patarėjas92971,1173388,16
Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas22885,1123466,92
Vyresnysis patarėjas52705,7742994,10
Skyriaus, esančio departamento sudėtyje, vedėjas282393,45292790,24
 Patarėjas282205,40282403,03
Vyriausiasis specialistas551666,41551908,74
Vyresnysis specialistas41480,1031647,27
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis151702,94212126,61

 

Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.

Tarnybos direktoriaus darbo užmokestis kasmet nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904 3 straipsnio 9 dalimi.

2020 m.  darbo užmokesčio pasikeitimą lėmė priedų už darbo stažą, kai kurių pareigybių koeficientų bei pareiginės algos bazinio dydžio iki 176  Eur padidėjimas.

 

Informacija atnaujinta 2021-01-18