VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas2021 m. III ketv.
pareigybių skaičius
2021 m. III ketv.
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2021 m. IV ketv. pareigybių skaičius2021 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius14602,9414587,77
Direktoriaus pavaduotojas34481,0134331,40
Departamento direktorius93564,1093620,54
Vyriausiasis patarėjas73405,5473589,14
Skyriaus vedėjas302935,25312955,27
Vyresnysis patarėjas32816,3832922,31
Patarėjas262590,35272543,45
Vyriausiasis specialistas532040,55502282,21
Vyresnysis specialistas31731,1921797,74
Darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis242175,13252047,05

 

Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.

Tarnybos direktoriaus darbo užmokestis kasmet nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904 3 straipsnio 9 dalimi.

2021 m.  darbo užmokesčio pasikeitimą lėmė priedų už darbo stažą, kai kurių pareigybių koeficientų bei pareiginės algos bazinio dydžio iki 177  Eur padidėjimas.

 

Informacija atnaujinta 2022-01-17