VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas2023 m.
pareigybių skaičius
2023 m.
vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
2024 m. I ketv. pareigybių skaičius2024 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
RRT tarybos pirmininkas18675,6819136,14
Pirmininko pavaduotojas18279,0318600,87
Tarybos narys37656,8638205,41
Departamento direktorius, grupės vadovas74354,2184545,20
Vyriausiasis patarėjas173939,50174140,08
Skyriaus vedėjas53951,5953982,73
Vyresnysis patarėjas113412,18103417,49
Patarėjas432924,03423031,19
Vyriausiasis specialistas292387,83292534,88
Specialistai232567,89292650,24

 

Informaciją skelbia  Finansų skyriaus darbuotojos.

Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524  ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

 

Informacija atnaujinta 2024-04-15