VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas2019 m.
pareigybių skaičius
2019 m. III ketv.
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2019 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Direktorius13798,043795,91
Direktoriaus pavaduotojas33894,014013,71
Departamento direktorius93099,013145,30
Vyriausiasis patarėjas83028,333119,95
Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas22941,022847,04
Vyresnysis patarėjas52723,152721,55
Skyriaus, esančio departamento sudėtyje, vedėjas292403,582351,44
 Patarėjas272257.052219,49
Vyriausiasis specialistas511660,001730,17
Vyresnysis specialistas31427,161532,98
Darbuotojai, dirbantis pagal darbo sutartis191749,601767,13

 

Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.

Informacija atnaujinta 2020-01-21