VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas2023 m. III ketv.
pareigybių skaičius
2023 m. III ketv.
vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
2023 m. IV ketv. pareigybių skaičius2023 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
RRT tarybos pirmininkas18918,3919218,88
Pirmininko pavaduotojas18282,2118806,21
Tarybos narys37903,3438064,23
Departamento direktorius, grupės vadovas84653,5174570,26
Vyriausiasis patarėjas134065,58174033,19
Skyriaus vedėjas64085,7153980,32
Vyresnysis patarėjas53511,43113423,00
Patarėjas483058,57422997,65
Vyriausiasis specialistas282512,02292530,25
Specialistai282530,47232694,04

 

Informaciją skelbia  Finansų skyriaus darbuotojos.

Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524  ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

 

Informacija atnaujinta 2024-01-15