VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas2023 m.
pareigybių skaičius
2023 m. I ketv.
vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis
2023 m. II ketv. pareigybių skaičius2023 m. II
ketv.
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Tarybos pirmininkas17883,9018286,92
Pirmininko pavaduotojas17591,6917918,63
Tarybos narys37144,7637553,52
Departamento direktorius, grupės vadovas84473,8484670,24
Vyriausiasis patarėjas123884,13133993,46
Vyresnysis patarėjas43325,4643533,15
Skyriaus vedėjas73773,0864004,97
Patarėjas472977,73493041,73
Vyriausiasis specialistas352422,27302519,75
Specialistai242280,97262467,98

 

Informaciją skelbia  Finansų skyriaus darbuotojos.

Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524  ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

 

Informacija atnaujinta 2023-07-17