VEIKLOS SRITYS:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas2023 m. II ketv. pareigybių skaičius2023 m. II
ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2023 m. III ketv.
pareigybių skaičius
2023 m. III ketv.
vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
RRT tarybos pirmininkas18286,9218918,39
Pirmininko pavaduotojas17918,6318282,21
Tarybos narys37553,5237903,34
Departamento direktorius, grupės vadovas84670,2484653,51
Vyriausiasis patarėjas133993,46134065,58
Vyresnysis patarėjas43533,1553511,43
Skyriaus vedėjas64004,9764085,71
Patarėjas493041,73483058,57
Vyriausiasis specialistas302519,75282512,02
Specialistai262467,98282530,47

 

Informaciją skelbia  Finansų skyriaus darbuotojos.

Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524  ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

 

Informacija atnaujinta 2023-10-18