VEIKLOS SRITYS:

Priimtų sprendimų apskundimo tvarka

RRT priimtas sprendimas vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Informacija atnaujinta 2019-02-15