VEIKLOS SRITYS:

Akredituota veikla

RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius nuo 1999-06-08 yra akredituotas atlikti elektromagnetinio suderinamumo bandymus.

Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo skyrių pagal kokybės standartą LST EN ISO/IEC 17025 lanksčiai akreditavimo sričiai ir atlieka periodinę akredituotos veiklos priežiūrą. Informaciją apie akreditavimą galima rasti Nacionalinio akreditavimo biuro svetainėje pateiktame akredituotų įstaigų sąraše.

Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.01.026 išduotas Nacionalinio akreditacijos biuro 2020-09-28.

Nacionalinio akreditacijos biuro patvirtinta akreditavimo sritis.

RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus akreditavimo sritis nuosekliai plečiama. Skyriaus akreditavimo sritį sudaro virš 170 Lietuvos (LST), regioniniai (EN) bei tarptautiniai  (IEC, CISPR, ISO) standartai ir kiti tarptautiniai normatyviniai dokumentai, nustatantys efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ir bandymų metodus.

RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus lanksti akreditavimo sritis pagal galimybes atnaujinama įtraukiant naujausias galiojančias standartų versijas.

RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus lanksti akreditavimo sritis (aktuali nuo 2022-05-26).

Informacija atnaujinta 2022-05-26