VEIKLOS SRITYS:

Akredituota veikla

Elektromagnetinio suderinamumo skyriaus bandymų laboratorija jau nuo 1999-06-08 yra akredituota atlikti elektromagnetinio suderinamumo bandymus.

Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo laboratoriją pagal kokybės standartą LST EN ISO/IEC 17025 lanksčiai akreditavimo sričiai ir atlieka periodinę akredituotos veiklos priežiūrą. Informaciją apie akreditavimą galima rasti Nacionalinio akreditacijos biuro svetainėje pateiktame akredituotų įstaigų sąraše.

Nacionalinio akreditacijos biuro 2024-03-18 išduotas Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.026.

Bandymų laboratorijos akreditavimo sritis yra nuolat nuosekliai plečiama. Laboratorijos akreditavimo sritis apima virš 50 bandymų metodų pagal daugiau nei 50 Lietuvos (LST), regioninius (EN) bei tarptautinius  (IEC, CISPR, ISO) standartus ir kitus tarptautinius normatyvinius dokumentus, nustatančius efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ir bandymų metodus.

Bandymų laboratorija akredituota lanksčiai akreditavimo sričiai, kuri pagal galimybes yra atnaujinama įtraukiant naujausias galiojančias standartų versijas.

Bandymų laboratorijos aktuali akreditavimo sritis (galiojanti nuo 2024-03-20).

Informacija atnaujinta 2024-03-21