VEIKLOS SRITYS:

Akredituota veikla

Elektromagnetinio suderinamumo skyrius nuo 1999-06-08 yra akredituotas atlikti elektromagnetinio suderinamumo bandymus.

Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo skyrių pagal kokybės standartą LST EN ISO/IEC 17025 lanksčiai akreditavimo sričiai ir atlieka periodinę akredituotos veiklos priežiūrą. Informaciją apie akreditavimą galima rasti Nacionalinio akreditavimo biuro svetainėje pateiktame akredituotų įstaigų sąraše.

Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.01.026 išduotas Nacionalinio akreditacijos biuro 2023-02-09.

Nacionalinio akreditacijos biuro patvirtinta akreditavimo sritis.

Elektromagnetinio suderinamumo skyriaus akreditavimo sritis nuosekliai plečiama. Skyriaus akreditavimo sritį sudaro virš 170 Lietuvos (LST), regioniniai (EN) bei tarptautiniai  (IEC, CISPR, ISO) standartai ir kiti tarptautiniai normatyviniai dokumentai, nustatantys efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ir bandymų metodus.

Elektromagnetinio suderinamumo skyriaus akreditavimo sritis pagal galimybes atnaujinama įtraukiant naujausias galiojančias standartų versijas.

Elektromagnetinio suderinamumo skyriaus aktuali akreditavimo sritis (galiojanti nuo 2023-09-25).

Informacija atnaujinta 2023-09-28