VEIKLOS SRITYS:

Atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymai

 

RRT atlieka 15 rūšių atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymus, įskaitant atsparumo elektromagnetiniams laukams bandymą, kai bandomasis įrenginys veikiamas iki 30 V/m stiprio elektromagnetiniu lauku nuo 80 MHz iki 6 GHz dažnių juostoje.

Atsparumo trikdžiams bandymai atliekami 30 kvadratinių metrų ploto bei 5,5 m aukščio ekranuotoje beaidėje kameroje ir specialiai įrengtose bandymų patalpose.

Atliekami atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymai

Aparatų gaubto prieiga:

 • Atsparumo elektrostatiniams išlydžiams (sąlytiniams ir nesąlytiniams) bandymas;
 • Atsparumo elektromagnetiniams radijo dažnių laukams bandymas;
 • Atsparumo magnetiniams maitinimo tinklo dažnio laukams bandymas;
 • Atsparumo impulsiniams magnetinimas laukams bandymas.

 Aparatų kintamosios srovės maitinimo prieiga:

 • Atsparumo elektriniams spartiesiems pereinamiesiems vyksmams-voroms bandymas;
 • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
 • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas;
 • Atsparumo įtampos kryčiams, trumpiesiems trūkiams ir pokyčiams bandymas;
 • Atsparumo žemųjų dažnių harmonikoms ir tarpinėms harmonikoms bandymas.

 Aparatų nuolatinės srovės maitinimo prieiga:

 • Atsparumo elektriniams spartiesiems pereinamiesiems vyksmams-voroms bandymas;
 • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
 • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas.

 Aparatų signalų, telekomunikacijų ar tinklo prieiga:

 • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
 • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas.

Informacija atnaujinta 2022-02-04