VEIKLOS SRITYS:

Bandymų / matavimų užsakymas

Užsakovai, pageidaujantys, kad RRT atliktų efektyvaus radijo spektro naudojimo ar elektromagnetinio suderinamumo bandymus turi pateikti laisvos formos prašymą, adresuojamą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriui.

Prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

  • bandomojo įrenginio paskirtį atitinkantis jo pavadinimas,
  • tipas/modelis ar kitas žymuo skirtas bandomojo įrenginio identifikavimui,
  • standartai pagal kuriuos turi būti atlikti bandymai (paprastai nurodomi elektromagnetinio suderinamumo arba radijo ryšio įrenginių standartai, kurie buvo taikomi projektuojant įrenginį),
  • bandymai, kuriuos reikia atlikti pagal nurodytus standartus.
  • įmonės rekvizitai, reikalingi sutarčiai sudaryti (pavadinimas, įm. kodas, PVM mok. kodas, adresas). Gali būti naudojamas įmonės firminis blankas.

Kad RRT specialistai galėtų tinkamai įvertinti bei išmatuoti jūsų gaminamo ar importuojamo radijo ryšio įrenginio efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo charakteristikas, prie prašymo prašome pridėti techninį bandomojo įrenginio aprašymą su jo charakteristikomis, funkcijomis ir pan. Vėliau, jei reikės daugiau informacijos apie įrenginį, paprašysime užpildyti atitinkamą klausimyną.

Užsakant elektromagnetinio atsparumo bandymus, papildomai reikia pateikti (pvz., bandymų plane) įrenginio funkcijų ir veikos kriterijų aprašą, kuriame būtų aprašyta, kaip įvertinti, kad įrenginys veikia tinkamai (atlieka savo pagrindines funkcijas) ir kaip nustatyti, kad įrenginys sutriko, veikia netinkamai, kokių parametrų nukrypimai laikomi nepriimtinais.

El. parašu pasirašytą prašymą arba ranka pasirašyto prašymo kopiją bei pridėtą informaciją atsiųskite  Ryšių reguliavimo tarnybos bendruoju el. pašto adresu [email protected].

Taip pat, siųsdami prašymą, arba pačiame prašyme, nurodykite kas pasirašys sutartį (pareigos, vardas, pavardė). Jei sutartį pasirašys ne įmonės vadovas, tuomet prašysime pateikti įmonės vadovo įgaliojimą nurodytam asmeniui pasirašyti sutartis. Sutartys pasirašomos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Bandymai atliekami pasirašius sutartį, atlikus mokėjimą ir pristačius bandomąjį objektą. Užmokestis už bandymų atlikimą nustatytas Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifuose (žr. lentelės 7–9 skyrius). Jei pristatyto bandomojo objekto identifikavimo duomenys (tipas, modelis) bus kitokie nei nurodyta sutartyje, bandymai nebus atliekami ir sutartis turės būti derinama iš naujo.

Kontaktai bandymams

Bandomąjį objektą pristatykite žemiau nurodytu adresu:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 
Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius
Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas.
El. paštas [email protected]
Tel. (8 37) 33 40 40

Informacija atnaujinta 2022-12-22