VEIKLOS SRITYS:

Efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymai

RRT atlieka bandymus daugelio tipų radijo ryšio įrenginiams. Atliekami išsamūs efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo bandymai duomenų perdavimo įrangai, veikiančiai 2,4 GHz bei 5 GHz dažnių juostose ir naudojančiai išplėstojo spektro moduliavimo metodus, ir trumpojo nuotolio įtaisams, veikiantiems nuo 25 MHz iki 1 000 MHz  bei nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių srityse, taip pat kitiems radijo ryšio įrenginiams.

RRT atliekami radijo ryšio įrenginių bandymai

Aparatų gaubto prieiga:

 • Nešliadažnės galios, efektyviosios spinduliuotės galios bandymas 0,025–40 GHz dažnių juostoje;
 • šalutinės spinduliuotės bandymas 0,025–40 GHz dažnių juostoje;

Antenos prieiga:

 • Nešliadažnės galios, efektyviosios spinduliuotės galios bandymas
 • Dažnio nuokrypio bandymas
 • Šalutinės siųstuvo spinduliuotės nejuostinėje srityje bandymas (laidininkais sklindanti, antenos prieigoje)
 • Šalutinės spinduliuotės nepageidaujamoje srityje bandymas 0,025–40 GHz dažnių juostoje;
 • Šalutinės spinduliuotės nepageidaujamoje srityje bandymas (laidininkais sklindanti, antenos prieigoje)
 • Abipusio moduliavimosi silpninimo bandymas
 • Didžiausias naudojamo jautrio įtampai bandymas
 • Sutaptinio kanalo malšinimo bandymas
 • Gretimojo kanalo atrankumo bandymas
 • Trukdinio signalo atsako malšinimo bandymas
 • Abipusio moduliavimosi atsako malšinimo bandymas
 • Blokavimo arba jautrio mažėjimo bandymas
 • Siųstuvo įsijungimo trukmės bandymas
 • Didžiausios galios spektrinio tankio bandymas
 • Dažnių diapazono bandymas
 • Adaptyvumo bandymas

Informacija atnaujinta 2022-02-04