VEIKLOS SRITYS:

Efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymai

RRT atlieka bandymus daugelio tipų radijo ryšio įrenginiams. Atliekami išsamūs efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo bandymai duomenų perdavimo įrangai, veikiančiai 2,4 GHz bei 5 GHz dažnių juostose ir naudojančiai išplėstojo spektro moduliavimo metodus, ir trumpojo nuotolio įtaisams, veikiantiems nuo 25 MHz iki 1 000 MHz  bei nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių srityse, taip pat kitiems radijo ryšio įrenginiams.

RRT atliekami radijo ryšio įrenginių bandymai
  • Radijo dažnio išėjimo galios, siunčiamos galios valdymo ir galios tankio bandymai;
  • Efektyviosios spinduliuotės galios bandymas;
  • Nešlio dažnio bandymas;
  • Dažnio paklaidos bandymas;
  • Siųstuvo šalutinės spinduliuotės nejuostinėje srityje bandymas;
  • Siųstuvo šalutinės spinduliuotės nepageidaujamoje srityje bandymas;
  • Imtuvo šalutinės spinduliuotės bandymas;
  • Didžiausios galios spektrinio tankio bandymas;
  • Dažnių diapazono bandymas;
  • Adaptyvumo (kanalo prieigos mechanizmo) bandymas.

Informacija atnaujinta 2023-02-10