VEIKLOS SRITYS:

Tiekimas rinkai ir esminiai reikalavimai įrenginiams

Europos Sąjungoje įrenginių elektromagnetinį suderinamumą reglamentuoja:

  • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES;
  • specialiosios direktyvos, skirtos tam tikroms gaminių grupėms – radijo ryšio įrenginiams 2014/53/ES, medicinos prietaisams 93/42/EEB, mašinoms 2006/42/EB, matavimo instrumentams 2014/32/EU ir t.t.

Elektromagnetinio suderinamumo Direktyva 2014/30/ES, vadinamoji naujojo požiūrio direktyva, nustato esminius įrenginių elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, t. y. įrenginiai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad:

  • jų skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ar kitiems įrenginiams veikti pagal paskirtį;
  • jų atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant pagal paskirtį, lygis būtų pakankamas, kad jie galėtų veikti.

Nuo 2016 m. balandžio 20 d. elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus elektriniams ir elektroniniams įrenginiams Lietuvos Respublikoje nustato Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas, kuriuo įgyvendinama 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo.

Informacija atnaujinta 2022-02-04