VEIKLOS SRITYS:

EMS reiškinys

Elektromagnetinis suderinamumas – tai elektrinio įrenginio arba sistemos geba normaliai funkcionuoti savo elektromagnetinėje aplinkoje, nesukeliant neleistinų elektromagnetinių trikdžių kitiems tos aplinkos įrenginiams, bei dirbti be veikos blogėjimo veikiant elektromagnetiniams trikdžiams.

EMS nustatomas įvertinant įrenginio spinduliuojamus elektromagnetinius trikdžius (EMT) ir įrenginio elektromagnetinį atsparumą (EMA).

Elektromagnetinis trikdys yra bet kuris elektromagnetinis reiškinys, galintis pabloginti prietaiso, įrenginio arba sistemos darbingumą arba pakenkti gyvajai ar negyvajai materijai.

Elektromagnetinis atsparumas yra prietaiso, įrenginio arba sistemos geba dirbti be veikos blogėjimo veikiant elektromagnetiniam trikdžiui.

Informacija atnaujinta 2022-02-02