VEIKLOS SRITYS:

Aparatų kontrolė ir EMS rinkos priežiūros kampanijos

RRT vykdo Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento reikalavimų laikymosi priežiūrą ir turi teisę ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui paimti įrenginius elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų atitikčiai įvertinti.

ES lygmeniu RRT ekspertai aktyviai dalyvauja Europos Komisijos įsteigtose darbo grupėse, bendradarbiauja su kitų ES šalių administracijomis, vykdančiomis elektromagnetinio suderinamumo Direktyvos 2014/30/ES reikalavimų įgyvendinimą. Dalyvaujama ES šalių vykdomose bendrose rinkos priežiūros kampanijose, kurių metu koordinuotai tikrinama šalių narių rinkose esančių tam tikros prekių grupės atitiktis privalomiesiems techniniams bei administraciniams reikalavimams EMS srityje. Kampanijų rezultatai pateikiami Europos Komisijai.

2021-2022 m. EMS rinkos priežiūros kampanijos MSC-EMC-14  ataskaita  (gaminių grupė – USB šakotuvai)

2020-2021 m. EMS kampanijos MSC-EMC-13 ataskaita (gaminių grupė – mikrobangų krosnelės)

2019-2020 m. EMS kampanijos MSC-EMC-12 ataskaita (gaminių grupė – LED šviestuvai)

2019-2020 m. EMS kampanijos MSC-EMC-11 ataskaita (gaminių grupė – saulės baterijų inverteriai)

2018 m. EMS kampanijos MSC-EMC-10 ataskaita (gaminių grupė – ryšių elektros perdavimo linijomis (angl. PLC) aparatai)

2017 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – elektroninės cigaretės);

2016–2017 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – indukcinės kaitlentės);

2016–2017 m. EMS ir LVD kampanijos ataskaita (gaminių grupė – LED prožektoriai);

2014 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – saulės baterijų inverteriai);

2012–2013 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – impulsiniai maitinimo šaltiniai);

2011 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – LED apšvietimo įranga);

2009–2010 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – televizijos imtuvai ir jiems giminiški įrenginiai);

2007–2008 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – buitiniai elektriniai įrankiai);

2004–2005 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – energiją taupančios lempos).

Šių gaminių grupių aparatų atitikties esminiams elektromagnetinio suderinamumo Direktyvos 2004/108/EB ir Direktyvos 2014/30/ES reikalavimams vertinimą atliko akredituotas Elektromagnetinio suderinamumo skyrius.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-03-31