VEIKLOS SRITYS:

Radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūra

Radijo ryšio įrenginių rinkos priežiūrą Lietuvos Respublikos teritorijoje atlieka RRT.

RRT, vykdydama Radijo ryšio įrenginių techniniu reglamento reikalavimų laikymosi priežiūrą, turi teisę ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui paimti radijo ryšio įrenginius šio reglamento reikalavimų atitikties įvertinimui.

RRT reguliariai teikia Europos Komisijai Radijo ryšio įrenginių techniniu reglamento taikymo ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie Tarnybos vykdomą rinkos priežiūrą, susijusią su Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento įgyvendinimu, ir apie pasiektą atitiktį Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimams.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-02-04