VEIKLOS SRITYS:

Karjeros galimybės

1. Informacinių išteklių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas – 9 (bazinis darbo užmokestis (bruto) – 1629 Eur.)

Konkursas organizuojamas ir dokumentai priimami per valstybės tarnybos portalą, detalesnė informacija – https://portalas.vtd.lt/lt/informaciniu-istekliu-kainu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47570.html

Jeigu domiesi valstybės informaciniais ištekliais ir jų kainų pagrįstumu bei nori dirbti šioje RRT prižiūrimoje srityje, TU esi TAS, KO MES IEŠKOME!

Skelbimas galioja iki 2022 m. sausio 21 d.

Mes tikimės, kad TU:

 • turi aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų, vadybos išsilavinimą arba ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtį (darbo patirtis srityje – 1 metai);
 • moki anglų kalbą B1 lygiu;
 • moki dirbti su informacijos srautais – kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • esi pozityvus, atsakingas ir analitiškai mąstantis, moki planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • sugebi sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanai raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • esi iniciatyvus ir nori tobulėti.

Laukiančios užduotys:

 • su informacinių išteklių kainų stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimas, skaičiavimų ir prognozavimo atlikimas;
 • ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų bei informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimas ir teikimas;
 • konsultavimas priskirtos srities klausimais, teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo rengimas;
 • siekiant įgyvendinti institucijų nustatytų atlyginimų stebėseną ir analizę, atlyginimo dydžių ir sąnaudų priskyrimo pagrįstumo vertinimo atlikimas;
 • siekiant nustatyti sąnaudų priskyrimo pagrįstumą, neatlygintinų dydžių sąnaudų priskyrimo pagrįstumo vertinimo atlikimas;
 • viešai skelbiamų atlyginimo dydžių vertinimo ir palyginimų atlikimas.

Mes tikrai garantuojame:

 • profesinį tobulėjimą ir nuolatines mokymosi galimybes;
 • kartu su profesionalia komanda įveikiamus šio sektoriaus reguliavimui būdingus iššūkius;
 • saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvę ir karjeros galimybes įstaigoje;
 • darbui ir poilsio pertraukoms pritaikytą darbinę aplinką, lankstų darbo grafiką su galimybe dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • draugišką kolektyvą.

Jei domina tarnybinis kaitumas – kontaktinė informacija pasiteirauti: Jolanta Štikonienė, tel. nr. 8 5 210 5693

 

2. Pašto ir geležinkelių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas – 10 (bazinis darbo užmokestis bruto – 1810 Eur.)

Konkursas organizuojamas ir dokumentai priimami per valstybės tarnybos portalą, detalesnė informacija – https://portalas.vtd.lt/lt/pasto-ir-gelezinkeliu-kainu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47568.html.

Skelbimas galioja iki 2022 m. sausio 21 d.

Jeigu TU domiesi transporto sektoriumi, gal norėtum prisijungti prie žaliausios transporto rūšies – geležinkelių – reguliavimo komandos?

Mes tikimės, kad TU:

 • turi aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisė krypties išsilavinimą;
 • moki anglų kalbą B1 lygiu;
 • moki dirbti su informacijos srautais – kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • moki planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti kolektyve ir savarankiškai, konstruktyviai bendradarbiauti;
 • sugebi sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanai raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • esi iniciatyvus ir nori tobulėti gilindamasis į geriausią reguliuojamų sektorių praktiką Europoje.

Laukiančios užduotys:

 • nagrinėti skundus, susijusių su teise naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra ir geležinkelių paslaugų įrenginiais bei juose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis paslaugomis;
 • prižiūrėti ir kontroliuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams paskirtus įpareigojimus, susijusius su konkurencijos geležinkelių transporto sektoriuje užtikrinimu;
 • nagrinėti kitų šalių geležinkelio transporto reguliavimo praktiką ir parengti pasiūlymus dėl geležinkelių transporto rinkos reguliavimo tobulinimo Lietuvoje;
 • dalyvauti geležinkelių srities tarptautinių organizacijų, institucijų (EK, IRG-Rail ir pan.) veikloje, darbo grupėse, pildyti anketas ir klausimynus prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių paslaugų įrenginių klausimais.

Mes tikrai garantuojame:

 • profesinį tobulėjimą tarptautinėje veikloje ir nuolatines mokymosi galimybes;
 • kartu su profesionalia komanda įveikiamus unikalius, tik šio sektoriaus reguliavimui būdingus, iššūkių;
 • saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvę ir karjeros galimybes didelėje, dinamiškoje įstaigoje;
 • darbui ir poilsio pertraukoms pritaikytą darbinę aplinką, lankstų darbo grafiką su galimybe dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • draugišką kolektyvą.

Jei domina tarnybinis kaitumas – kontaktinė informacija pasiteirauti: Agnė Čižienė, tel. nr. 8 6 742 0151

3. Elektroninių ryšių kainų skyriaus vyriausiasis specialistas ((karjeros valstybės tarnautojas). Pareiginės algos koeficientas – 9,5 (bazinis darbo užmokestis bruto – 1719,50 Eur)

Konkursas organizuojamas ir dokumentai priimami per valstybės tarnybos portalą, detalesnė informacija – https://portalas.vtd.lt/lt/elektroniniu-rysiu-kainu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;47607.html.

Skelbimas galioja iki 2022 m. sausio 25 d.

Jeigu TU domiesi elektroninių ryšių sektoriumi ir mėgsti skaičiuoti – PRISIJUNK!

Mes tikimės, kad TU:

 • turi aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba teisė krypties išsilavinimą;
 • moki anglų kalbą B1 lygiu;
 • moki dirbti su informacijos srautais – kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • moki planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti kolektyve ir savarankiškai, konstruktyviai bendradarbiauti;
 • sugebi sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanai raštvedybos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • esi iniciatyvus ir nori tobulėti gilindamasis į geriausią reguliuojamų sektorių praktiką Europoje.

Laukiančios užduotys:

 • nagrinėti skundus, susijusius su elektroninių ryšių sektoriaus priežiūra ir (ar) kontrolės vykdymu, rengti atsakymus arba prireikus koordinuoti atsakymų rengimą;
 • vykdyti praktinį sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų pritaikymą bei priežiūrą, vertinti sąnaudų ir apskaitos atskyrimo sistemų rezultatus, siūlyti sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo sistemų trūkumų šalinimo alternatyvas, atlikti skaičiavimus, reikalingus nustatant elektroninių ryšių paslaugų kainas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytais atvejais;
 • rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoti teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą;
 • nagrinėti kitų šalių bei tarptautinių ryšių organizacijų elektroninių ryšių reguliavimo praktiką ir patirtį bei parengti pasiūlymus dėl elektroninių ryšių rinkos reguliavimo tobulinimo Lietuvoje;
 • teikti ekonominio pobūdžio vertinimus ir išvadas dėl RRT priimtų sprendimų sąnaudų apskaitos, tarifų priežiūros ir kitais susijusiais klausimais.

Mes tikrai garantuojame:

 • profesinį tobulėjimą tarptautinėje veikloje ir nuolatines mokymosi galimybes;
 • kartu su profesionalia komanda įveikiamus unikalius, tik šio sektoriaus reguliavimui būdingus, iššūkių;
 • saviraiškos, sprendimų priėmimo laisvę ir karjeros galimybes didelėje, dinamiškoje įstaigoje;
 • darbui ir poilsio pertraukoms pritaikytą darbinę aplinką, lankstų darbo grafiką su galimybe dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • draugišką kolektyvą.

Jei domina tarnybinis kaitumas – kontaktinė informacija pasiteirauti: Tomas Kaluževičius, tel. nr. 8 5 210 5691

 

 

 

 

Personalo klausimais konsultuoja Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus patarėja  Auksė Blažienė, tel. 8 5 2105632, el. p. aukse.blaziene@rrt.lt

Informacija atnaujinta 2022-01-11