VEIKLOS SRITYS:

Karjeros galimybės

Šiuo metu skelbiami trys darbo pasiūlymai.

1.  RRT siūlo darbą Skaitmeninių paslaugų departamento Patikimumo užtikrinimo paslaugų skyriaus vyriausiajam specialistui (pakaitinis tarnautojas)

Skelbimas VTD puslapyje

 

Pareiginės algos koeficientas 8,5

Mes siūlome:

 • darbui ir poilsio pertraukoms pritaikytą darbinę aplinką;
 • profesinį tobulėjimą tarptautinėje veikloje ir mokymosi galimybes;
 • karjeros galimybes didelėje ir dinamiškoje įstaigoje;
 • draugišką kolektyvą.

Kontaktinė informacija pasiteiravimui:

Zita Banytė

Tel. Nr. 8 5 210 5634
El. p. zita.banyte@rrt.lt
Adresas: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

 

2.Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) Radijo spektro kontrolės departamento Šiaulių kontrolės skyrius darbui Šiauliuose ir Panevėžyje ieško vyriausiųjų specialistų.

Skelbimas VTD puslapyje

 

Pareiginės algos koeficientas 8.10

Mes siūlome:

 • darbui ir poilsio pertraukoms pritaikytą darbinę aplinką;
 • profesinį tobulėjimą tarptautinėje veikloje ir mokymosi galimybes;
 • karjeros galimybes didelėje ir dinamiškoje įstaigoje;
 • draugišką kolektyvą.

Kontaktinė informacija pasiteiravimui:

Regimantas Gruslys, Šiaulių kontrolės skyriaus vedėjas

Telefonas: (8 41) 52 35 91, el. paštas: regimantas.gruslys@rrt.lt

Adresas: Darbininkų 2D, Šiauliai

 

3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) siūlo darbą Tinklų reguliavimo departamento Prieigų skyriaus specialistui (darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį).

Pareigybės lygis A2.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities arba techninių mokslų studijų srities, arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos ir Europos Sąjungos teise elektroninių ryšių bei pašto veiklos priežiūros srityse;
 • būti susipažinusiam su šiuolaikinių elektroninių ryšių tinklų veikimo principais bei elektroninių ryšių infrastruktūrai keliamais specialiais reikalavimais;
 • mokėti dirbti kolektyviai ir savarankiškai, būti pareigingu, darbščiu ir nešališku;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta Microsoft Windows operacinė sistema.

Darbo pobūdis:

 • naudojant skaitmeninius žemėlapius tikrinti, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas laikosi nustatytų universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų;
 • tikrinti, ar didelę įtaką atitinkamose mažmeninės ir didmeninėse rinkose turintys ūkio subjektai viešai skelbia standartinius pasiūlymus suteikti prieigą, vykdyti stebėseną ir teikti ekspertinę nuomonę, siekiant užtikrinti prieigos suteikimo, nediskriminavimo, įpareigojimų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • tikrinti ir teikti ekspertinę nuomonę, kaip viešųjų ryšių tinklų teikėjai įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų tinklų vientisumui užtikrinti, sisteminti iš viešųjų ryšių tinklų teikėjų gaunamus pranešimus apie tinklų vientisumo pažeidimus;
 • pildyti anketas ir klausimynus pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos, elektroninių ryšių paslaugų reguliavimo klausimais;
 • konsultuoti asmenis techniniais pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos, elektroninių ryšių paslaugų teikimo bei reguliavimo klausimais;
 • RRT interneto svetainėje skelbti informaciją, susijusią su pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos, elektroninių ryšių paslaugų teikimu ir reguliavimu, pagal kompetenciją vykdo RRT interneto svetainėje skelbiamos informacijos, susijusios su pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos, elektroninių ryšių paslaugų priežiūrą;
 • rengti ir sisteminti informaciją apie elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimą Europos Sąjungos šalyse;
 • stebėti bei analizuoti naujų technologijų, tinklų bei paslaugų vystymąsi, nagrinėti kitų šalių reguliavimo praktiką, pagal poreikį rengia pažymas, apžvalgas bei teikia pasiūlymus reguliavimo tobulinimo klausimais;
 • vykdyti kitus su RRT ir Prieigų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Prieigų skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RRT strateginiai tikslai.

Mes siūlome:

 • darbui ir poilsio pertraukoms pritaikytą darbinę aplinką;
 • profesinį tobulėjimą tarptautinėje veikloje ir mokymosi galimybes;
 • karjeros galimybes didelėje ir dinamiškoje įstaigoje;
 • draugišką kolektyvą.

Atlyginimas: nuo 1260 Eur (prieš mokesčius, bruto)

Jei nori tapti RRT komandos nariu – laukiame tavo CV ir motyvacinio laiško!
Dokumentų pateikimo būdas: el. paštu zydrune.zabulioniene@rrt.lt

Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Žydrūnė Zabulionienė
Tel.  8 5 210 5661
El. p. zydrune.zabulioniene@rrt.lt
Adresas: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-10-23