VEIKLOS SRITYS:

Karjeros galimybės

Ekspertas (-ė) (organziacijos vidaus administravimas ir viešųjų pirkimų teisė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra nacionalinė elektroninių ryšių, geležinkelių ir pašto, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų rinkų reguliavimo institucija.
Mūsų veikla yra glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis.
Mes vertiname iniciatyvumą bei novatoriškumą, o bendradarbiavimas bei vertės kūrimas yra vienos pagrindinių mūsų vertybių. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie RRT.

Jūsų darbo dienos užduotys:

 • Atlikti teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną;
 • Rengti prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus;
 • Vertinti teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus;
 • Apdoroti su teisės klausimais susijusią informaciją ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui;
 • Organizuoti ir vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Rengti organizacijos vidaus teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus dėl organizacijos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • Pagal kompetenciją konsultuoti organizacijos darbuotojus.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • Turite darbo patirties viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje;
 • Turite darbo patirties rengiant vidaus administravimo teisės aktus;
 • Išmanote Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir vidaus administravimą;
 • Sugebate sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykle;
 • Mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas.

Mes siūlome:

 • Dinamišką darbo pobūdį;
 • Galimybę tobulėti profesinėje srityje, mokymus;
 • Parkavimo vietą, sporto salę su inventoriumi, įkrovimo vietą el. paspirtukui, modernų biurą ir visą reikiamą įrangą;
 • Papildomas atostogų dienas; dienas mokymuisi ir sveikatinimuisi;
 • Papildomą sveikatos draudimą ambulatorinio gydymo išlaidoms;
 • Atlyginimą nuo 2500 Eur iki 3200 Eur (neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo jūsų darbo patirties ir kompetencijų.

Kita informacija:

Darbo vieta – Vilniuje, Naujamiestyje, RRT pagrindiniame biure.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės į už atranką atsakingą ekspertę Vitaliją Baimler – Saveikienę: tel.nr. : +370 661 95212.

Jūsų cv lauksime: [email protected] iki 2024 m. liepos 19 d.

Vyresnioji (-ysis) patarėja (-s) (elektroninių ryšių reguliavimo sritis)

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija. Mūsų veikla yra glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis.
Elektroninių ryšių sektorius yra vienas dinamiškiausių šalies sektorių, siejamas su nuolatinėmis inovacijomis ir pažanga.
Kviečiame vyresnįjį (-iąją) patarėją prisijungti prie komandos ir prisidėti prie skaitmeninio dešimtmečio tikslų pasiekimo, tobulinant elektroninių ryšių reguliavimą, užtikrinant vienodas sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai, investicijoms, inovacijoms, paslaugų prieinamumui, kokybei ir įvairovei elektroninių ryšių rinkoje.

Jūsų darbo dienos užduotys:

 • Įvertinti technologinių naujovių įtaką elektroninių ryšių tinklams, rinkoms, paslaugoms ir jų kokybei;
 • Nustatyti ir prižiūrėti reikalavimus tinklų vientisumui ir atsparumo didinimui, siekiant užtikrinti el.ryšių paslaugų tęstinumą;
 • Prižiūrėti radijo dažnių leidimų (5G) naudojimosi sąlygų vykdymą, taip pat dalyvauti nustatant radijo dažnių naudojimosi sąlygas ir reikalavimus;
 • Dalyvauti elektroninių ryšių rinkų tyrimuose, ginčų nagrinėjime el. ryšių tinklų ir paslaugų techniniais (technologiniais) klausimais;
 • Dalyvauti tarptautinių reguliavimo institucijas vienijančių organizacijų sukurtų darbo grupių veikloje.

Tikimės, kad Jūs:

  • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą elektronikos ir telekomunikacijų technologijų, elektroninių ryšių, fizikos ar elektronikos inžinerijos srityse;;
  • Turite ne mažiau negu 2 m. patirties elektroninių ryšių sektoriuje;
  • Mokate anglų kalbą B2 lygiu;
  • Gebate planuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai ir komandoje;
  • Esate atsakingas ir orientuotas į rezultatą;
  • Domitės elektroninių ryšių sektoriaus technologinėmis naujovėmis;
  • Mokate analizuoti teisės aktus, prireikus dalyvauti rengiant jų projektus (laikytume dideliu privalumu).

Mes siūlome:

 • Darbą ir augimą su profesionalų komanda;
 • Galimybę įvairiapusiškai tobulėti: mokymai, dalyvavimas projektuose;
 • Papildomą sveikatos draudimą ambulatoriniam gydymui;
 • Parkavimo vietą Vilniaus centre, sporto salę su inventoriumi, įkrovimo vietą el. paspirtukui, modernų biurą ir visą reikiamą įrangą;
 • Atlyginimą nuo 3035 Eur iki 3213,72 Eur (neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo jūsų darbo patirties ir kompetencijų bei papildomus priedus už darbo rezultatus.

Kita informacija:

Darbo vieta – Vilniuje, Naujamiestyje, RRT pagrindiniame biure.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės į už atranką atsakingą ekspertę Vitaliją Baimler – Saveikienę: tel.nr. : +370 661 95212.

Jūsų cv lauksime: [email protected] iki 2024 m. birželio 27 d.

Viešųjų pirkimų ekspertas (-ė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra nacionalinė elektroninių ryšių, geležinkelių ir pašto, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų rinkų reguliavimo institucija.
Mūsų veikla yra glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis.
Mes vertiname iniciatyvumą bei novatoriškumą, o bendradarbiavimas bei vertės kūrimas yra vienos pagrindinių mūsų vertybių. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie RRT.

Jūsų darbo dienos užduotys:

 • Rengti viešųjų pirkimų dokumentus, vykdyti viešuosius pirkimus;
 • Derinti technines specifikacijas su pirkimų iniciatoriais;
 • Rinkti viešųjų pirkimų poreikius iš struktūrinių padalinių;
 • Koordinuoti viešųjų pirkimų planavimą bei rengti su planavimu susijusius dokumentus;
 • Rengti viešųjų pirkimų planą ir jo pakeitimus, apskaičiuoti numatomas pirkimų vertes bei parinkti pirkimų būdus;
 • Konsultuoti kolegas viešųjų pirkimų inicijavimo ir vykdymo klausimais.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygtą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (teisinis išsilavinimas – privalumas);
 • Turite 3 metų patirties viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo srityje;
 • Turite viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą;
 • Išmanote viešųjų pirkimų procedūras;
 • Gebate mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • Turite gerus bendravimo įgūdžius.

Mes siūlome:

 • Profesionalią, bendradarbiaujančią kolegų komandą;
 • Dinamišką darbo pobūdį;
 • Galimybę tobulėti profesinėje srityje, mokymus;
 • Parkavimo vietą, sporto salę su inventoriumi, įkrovimo vietą el. paspirtukui, modernų biurą ir visą reikiamą įrangą;
 • Papildomas atostogų dienas; dienas mokymuisi ir sveikatinimuisi;
 • Papildomą sveikatos draudimą ambulatorinio gydymo išlaidoms;
 • Atlyginimą nuo 2500 Eur iki 3200 Eur (neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo jūsų darbo patirties ir kompetencijų.

Kita informacija:

Darbo vieta – Vilniuje, Naujamiestyje, RRT pagrindiniame biure.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės į už atranką atsakingą vyriausiąją specialistę Vitaliją Baimler – Saveikienę: tel.nr. : +370 661 95212.

Jūsų cv lauksime: [email protected] iki 2024 m. liepos 10 d.

Informacija atnaujinta 2024-06-20