VEIKLOS SRITYS:

Karjeros galimybės

Projektų valdymo vadovas (-ė) (vyriausiasis patarėjas)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra nacionalinė elektroninių ryšių, geležinkelių ir pašto, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų rinkų reguliavimo institucija.

RRT yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reguliavimo dalyku, nuostatas.

Mūsų veikla yra glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis. Šiuo metu ieškome motyvuoto Projektų valdymo vadovo, kuris būtų atsakingas projektų valdymo politikos diegimą bei didelių projektų įgyvendinimą organizacijoje.

Jums patikėsime:

 • Organizuoti ir kontroliuoti projektų valdymo veiklą įmonėje;
 • Horizontaliai diegti įstaigoje projektinio valdymo principus, kontroliuoti projektų inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo procesus, projektų rodiklių monitoringą, prižiūrėti projektų valdymo komandas ir organizuoti jų darbą;
 • Nuolat stebėti įgyvendinamų projektų ir investicijų pažangą, vertinti rizikas, inicijuoti savalaikių sprendimų priėmimą;
 • Teikti pagalbą ir konsultacijas projektus valdantiems vadovams visuose projektų veiklos etapuose
 • Vertinti ir inicijuoti projektų valdymo procesų tobulinimą;
 • Rengti projektų vykdymo ataskaitas;
 • Įgyvendinti priskirtus projektus;
 • Dalyvauti didinant projektų ir investicijų valdymo brandą, keliant projektų vadovų ir projektų savininkų kompetencijas.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos arba panašių sričių aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektinio valdymo srityje;
 • Išmanote projektų valdymo metodikų, įrankių taikymą, mokate valdyti, kaupti, sisteminti ir apdoroti informaciją, projektų valdymo sertifikatą laikysime privalumu;
 • Pasižymite analitiniu mąstymu, veiklos planavimo ir valdymo įgūdžiais, gebate bendradarbiauti su projekto komandomis, projektų vadovais ir savininkais, pasižymite konstruktyvumu;
 • Esate susipažinęs su LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto tvarkymo ir strateginio planavimo procesus, išmanote dokumentų rengimo taisykles.

Mes siūlome:

  • Galimybę tobulėti profesinėje srityje, mokymus;
  • Darbuotojų sveikatos draudimą;
  • Parkavimo vietą Vilniaus centre, sporto salę su inventoriumi, įkrovimo vietą el. paspirtukui, modernų biurą ir visą reikiamą įrangą;
  • Atlyginimą 3150-3900 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo jūsų darbo patirties ir kompetencijų bei papildomus priedus už darbo rezultatus.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės į už atranką atsakingą vyriausiąją specialistę Vitaliją Baimler – Saveikienę: tel.nr. : +370 661 95212.

Jūsų cv lauksime: [email protected] iki gruodžio 16 d.

IT skyriaus vedėja (-s)
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra nacionalinė elektroninių ryšių, skaitmeninių paslaugų, geležinkelių ir pašto, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų rinkų reguliavimo institucija.
RRT yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reguliavimo dalyku, nuostatas.
Mūsų veikla yra glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis.

Jūsų darbo dienos užduotys:

 • Rūpintis informacinių sistemų priežiūra, užtikrinti efektyvų IT išteklių panaudojimą, modernizavimą, sąveikumą tarpusavyje ir su kitais valstybės naudojamais IT ištekliais;
 • Kartu su komanda planuoti ir įgyvendinti IT skyriaus vykdomus projektus, planuoti ir diegti reikalingus atnaujinimus, planuoti viešuosius pirkimus ir užtikrinti įstaigos IT infrastruktūros poreikį;
 • Koordinuoti ir kontroliuoti kompiuterių tinklo, programinės įrangos, serverių administravimą bei efektyvų panaudojimą ir užtikrinti elektroninės informacijos saugą;
 • Koordinuoti šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą, informacinių sistemų projektavimą, plėtrą, duomenų bazių administravimą, priežiūrą ir apsaugą;
 • Rengti ir teikti IT srities informaciją, dokumentus suinteresuotoms šalims, užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų kūrimą, naudojimą ir plėtrą, įgyvendinimą;
 • Užtikrinti organizacijos kibernetinį saugumą, IS rizikų valdymą ir IT saugos atitiktį.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę negu 3 metų patirtį vadovaujant IT sričiai;
 • Turite strateginio IT valdymo ir sėkmingo IT projektų įgyvendinimo patirties, esate valdęs IT infrastruktūros sprendimus ir licencijas ir IT priežiūros biudžetą;
 • Išmanote šiuolaikinę serverių, aparatinę ir taikomąją programinę įrangą;
 • Esate susipažinęs su viešojo administravimo, biudžetinių įstaigų valdymo, viešųjų pirkimų, tarpinstitucinės sąveikos pagrindais;
 • Gebate suburti ir vesti komandą, pasižymite strateginiu mąstymu, komandoje galite būti žaidžiantis treneris (-ė).

Mes siūlome:

  • Laisvę kurti ir įgyvendinti idėjas IT srityje;
  • Galimybę tobulėti profesinėje srityje, mokymus;
  • Papildomą sveikatos draudimą;
  • Parkavimo vietą Vilniaus centre, įkrovimo vietą el. paspirtukui, modernų biurą, lankstų darbo grafiką ir visą reikiamą įrangą;
  • Atlyginimą nuo 3636 iki 4132 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo jūsų darbo patirties ir kompetencijų bei papildomus priedus už darbo rezultatus.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės į už atranką atsakingą vyriausiąją specialistę Vitaliją Baimler – Saveikienę: tel.nr. : +370 661 95212.

Jūsų cv lauksime: [email protected] iki gruodžio 08 d.

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas (-ė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra nacionalinė elektroninių ryšių, geležinkelių ir pašto, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų rinkų reguliavimo institucija.
RRT yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reguliavimo dalyku, nuostatas.
Mūsų veikla yra glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis. Ieškome kolegos, kuriam būtų įdomūs darbai, susiję su e. parašo/e. atpažinties technologijų kokybės lygio tikrinimu. E-parašo ir eID sritis šiuo metu dinamiška, numatoma nauja koncepcija „eWallet“, apimanti aibę IT sprendimų panaudojimą praktikoje.

Jums patikėsime:

 • gilintis į e. parašo ir e. atpažinties technologinius sprendimus, jų saugumo aspektus, keliamus reikalavimus ir taikomus standartus;
 • dalyvauti projektuose, kurių metu vertinama e. atpažinties priemones siūlančių paslaugų teikėjų pateikiama informacija dėl atitikties europiniams ir Lietuvos reikalavimams (e. atpažinties technologinio sprendimo kokybės lygio patikra);
 • bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija su kompetentingomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių institucijomis e. atpažinties klausimais;
 • konsultuoti ir informuoti visuomenę e. atpažinties klausimais.

Tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • turite patirties IT srityje;
 • turite pažengusį anglų kalbos lygį – B1;
 • gebate dirbti komandoje ir individualiai priklausomai;
 • didelis privalumas – žinios ir patirtis apie elektroninio parašo technologiją, kriptografiją ir/ar e. atpažinties priemones.

Mes siūlome:

  • gilinti žinias bei įgyti patirties e-parašo ir eID srityje;
  • prisidėti prie visuomenės informavimo ir edukavimo e. atpažinties klausimais;
  • galimybę tobulėti profesinėje srityje bei mokymus;
  • papildomą sveikatos draudimą ambulatoriniam gydymui;
  • parkavimo vietą, sporto salę su inventoriumi, įkrovimo vietą el. paspirtukui, modernų biurą ir visą reikiamą įrangą;
  • atlyginimą nuo 2046 € iki 2511 € /mėn (neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo jūsų darbo patirties ir kompetencijų bei papildomus priedus už darbo rezultatus.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės į už atranką atsakingą vyriausiąją specialistę Vitaliją Baimler – Saveikienę: tel.nr. : +370 661 95212.

Jūsų cv lauksime: [email protected]

IT specialistas (-ė)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto bei skaitmeninių paslaugų rinkų reguliavimo institucija. Mūsų veikla yra glaudžiai susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu, skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis.
Mes vertiname iniciatyvumą bei novatoriškumą, o bendradarbiavimas bei vertės kūrimas yra vienos pagrindinių mūsų vertybių. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie RRT Informacinių technologijų skyriaus komandos.

Jūsų darbo dienos užduotys:

 • Teikti IT techninę pagalbą kolegoms organizacijoje (1st line support);
 • Sukurti ir užtikrinti HelpDesk veikimą ir aptarnavimą;
 • Teikti ir prižiūrėti kompiuterinių darbo vietų paruošimą organizacijos darbuotojams;
 • Vykdyti IT infrastruktūros platformos ir teikiamų paslaugų monitoringą;
 • Prižiūrėti RRT IT techninės įrangos išteklius: IT turto (materialiojo, nematerialiojo) apskaita ir jo inventorizacija;
 • Užtikrinti sklandų visos IT įrangos veikimą organizacijoje: tiek darbo vietose tiek konferencijų salėse, tiek renginių metu.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (IT, telekomunikacijos srityse);
 • Turite bent vienerių metų patirtį informacinių technologijų srityje plėtojant ir prižiūrint informacines sistemas;
 • Žinote ir gebate dirbti pagal IT paslaugų valdymo gerąsias praktikas;
 • Turite patirties dirbant su kuria nors „HelpDesk“ programa (osTicket, Spiceworks, Freshdesk, OTRS, etc.);
 • Išmanote, mokate diegti ir konfigūruoti „Microsoft“ operacines sistemas, taikomąsias programas pvz.: „Microsoft Office“, antivirusines sistemas, atsarginių kopijų kūrimo programinę įrangą (čia yra nurodyta pareigybės aprašyme);
 • Turite puikius bendravimu įgūdžius.

Mes siūlome:

 • Galimybę dalyvauti RRT vieningos IT sistemų, jų diegimo bei vystymo procesuose;
 • Galimybę tobulėti profesinėje srityje, mokymus;
 • Lankstų darbo grafiką ir palankų darbo ir laisvalaikio balansą;
 • Darbuotojų sveikatos draudimą ambulatoriniam gydymui;
 • Parkavimo vietą, sporto salę su inventoriumi, įkrovimo vietą el. paspirtukui, modernų biurą ir visą reikiamą įrangą;
 • Atlyginimą nuo 2046 – 2511 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių), priklausantį nuo jūsų darbo patirties ir kompetencijų bei papildomus priedus už darbo rezultatus.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į už atranką atsakingą vyriausiąją specialistę Vitaliją Baimler – Saveikienę: tel.nr. : +370 661 95212.

Jūsų cv lauksime: [email protected]

.

Informacija atnaujinta 2023-12-01