VEIKLOS SRITYS:

RRT veikla

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) – yra elektroninių ryšių, pašto paslaugos teikimo veiklą, geležinkelių transporto rinką reguliuojanti, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigos funkcijas atliekanti savarankiška valstybės įstaiga. RRT yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso reguliavimo dalyku, nuostatas.

RRT MISIJA ‒ užtikrinti veiksmingą konkurenciją, investicijas, inovacijas ir patrauklių paslaugų įvairovę elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo paslaugų srityse, taip pat viešojo sektoriaus duomenų teikimo atlyginimų pagrįstumą.

RRT ISTORIJA. RRT įsteigta 2001 m.

Pagrindinė RRT užduotis buvo suderinti nacionalinę ryšių reguliavimo sistemą su Europos Sąjungos telekomunikacijų reguliavimą reglamentuojančiu teisės aktų paketu. Pažintinė informacija apie RRT istoriją, veiklą, pasiekimus, Lietuvos elektroninių ryšių rinkos raidą ir tendencijas pateikiama vaizdo įraše.

RRT VALDYMAS. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. pasikeitė RRT valdymo struktūra.

RRT valdo ir RRT kompetencijai priskirtais klausimais sprendimus priima kolegialus Ryšių reguliavimo tarnybos valdymo organas – Ryšių reguliavimo tarnybos taryba (Taryba). Tarybą sudaro penki nariai. Tarybos pirmininką ir keturis narius skiria Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu 5 metų kadencijai. Pirmą kartą po LR elektroninių ryšių  įstatymo įsigaliojimo skiriant Tarybos narius, du Tarybos nariai skiriami 3 metų kadencijai. Tas pats asmuo Tarybos pirmininku ar nariu gali būti paskirtas ne daugiau kaip dviem 5 metų kadencijoms iš eilės. Jei Tarybos narys buvo paskirtas 3 metų kadencijai, jis gali pretenduoti į tris kadencijas.

RRT ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. 2022 m. RRT dirba 164 darbuotojai: 74 moterys ir 90 vyrų. Vidutinis RRT darbuotojų amžius – 46 metai. 7 RRT darbuotojai turi mokslų daktaro laipsnį.

 

Informacija atnaujinta 2022-11-10