VEIKLOS SRITYS:

RRT veikla

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) – nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

RRT MISIJA ‒ užtikrinti veiksmingą konkurenciją, investicijas, inovacijas ir patrauklių paslaugų įvairovę elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo paslaugų srityse, taip pat viešojo sektoriaus duomenų teikimo atlyginimų pagrįstumą.

RRT ISTORIJA. RRT įsteigta 2001 m.  Pagrindinė RRT užduotis buvo suderinti nacionalinę ryšių reguliavimo sistemą su Europos Sąjungos telekomunikacijų reguliavimą reglamentuojančiu teisės aktų paketu. Pažintinė informacija apie RRT istoriją, veiklą, pasiekimus, Lietuvos elektroninių ryšių rinkos raidą ir tendencijas pateikiama vaizdo įraše.

RRT ATSKAITOMYBĖ. RRT veikia pagal Elektroninių ryšių įstatymą, Pašto įstatymą, Geležinkelių transporto kodeksą, RRT direktoriaus patvirtintus nuostatus ir kitus teisės aktus. Kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos RRT pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei metinę RRT veiklos ir finansinę ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir paskelbia ją viešai.

RRT VALDYMAS. RRT vadovauja direktorius Feliksas Dobrovolskis, kurį paskyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas dekretu penkerių metų kadencijai. RRT taip pat veikia Taryba, kuri yra kolegialus RRT valdymo organas. Tarybą sudaro 5 nariai, kuriuos 5 metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Tarybos narių darbas yra neapmokamas.

RRT ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. RRT dirba 170 darbuotojų. Vidutinis RRT darbuotojų amžius ‒ 44 metai. 7 RRT darbuotojai turi mokslų daktaro laipsnį.

Informacija atnaujinta 2020-12-28