VEIKLOS SRITYS:

Viešieji konkursai ir aukcionai

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PATALPŲ, ESANČIŲ ADRESU MORTOS G. 14, VILNIUJE, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdys viešąjį nuomos konkursą dėl viešojo maitinimo paslaugoms teikti skirtų patalpų su visomis reikalingomis techninėmis ir pagalbinėmis patalpomis nuomos 10 (dešimčiai) metų, be įrangos ir baldų, esančių Tarnybos patikėjimo teise valdomame pastate, adresu Mortos g. 14, Vilnius (unikalus Nr. 4400-0905-5172), pirmame aukšte. Bendras patalpų plotas yra 248,46m2.

Konkurso dalyvių vokai bus priimami iki 2020 m. vasario 28 d. 10 val. 00 min., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje, Mortos g. 14, Vilnius, 211 kab. (tel. 8 698 48 838, 8 620 47 007, 8 5 210 5637. Vėliau pateikti vokai nebus registruojami ir bus grąžinami juos pateikusiems konkurso dalyviams. Vokų atplėšimo laikas – 2020 m. vasario 28 d. 10 val. 00 min., vieta – Mortos g. 14, 201 kabinetas.

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, arba jų įgalioti atstovai turi sumokėti pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t. y. 3720,00 Eur be PVM. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: a. s. LT 287300010094675529, AB „Swedbank“; banko kodas 73000.

Dėl papildomos informacijos bei konkretaus patalpų apžiūros laiko susiderinimo kreiptis tel. 8 698 48 838, 8 620 47 007, 8 5 210 5637. Nuomojamo turto preliminarus apžiūros laikas 2020 m. vasario 19 d., nuo 9 val. iki 12 val.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-02-13