VEIKLOS SRITYS:

Kitos viešosios konsultacijos

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2021-10-04 iki 2021-10-11
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. ricardas.budavicius@rrt.lt
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą (derinimo pažyma).
Projektas patikslintas atsižvelgiant į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas, pateiktus dėl nuo 2021 m. birželio 18 d. iki 2021 m. liepos 2 d. viešai konsultacijai skelbto šio teisės akto projekto ankstesnio varianto.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Lietuvos Kabelinės Televizijos Asociacija pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos

 

PASIBAIGUSIOS KITOS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

 

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2021-06-18 iki 2021-07-02
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. ricardas.budavicius@rrt.lt
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
UAB „Cellular Expert“ pastabos
Lietuvos Kabelinės Televizijos Asociacija pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB Tele2 pastabos

 

Konsultacija dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti 37 televizijos kanalą sąlygų
Konsultacija vyko nuo 2021-03-11 iki 2021-03-24
Kontaktinis asmuo:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. kestutis.budrys@rrt.lt
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“, 7 ir 17 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 266 punktu, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, 13, 14 punktais ir 5 priedo lentelės 9, 10 punktais, Tarnyba parengė ir teikia viešosioms konsultacijoms Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalą vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle sąlygų aprašo projektą.

Projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, VšĮ Regioninė televizija „Aidas“, Regioninių televizijų asociacija

Pastabų ir pasiūlymų derinimo pažyma

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos
Konsultacija vyko nuo 2020-10-27 iki 2020-11-25
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. ricardas.budavicius@rrt.lt
Tarnyba gavo UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės SIA Centuria (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Bitė Lietuva“ išnuomoti Latvijos bendrovei SIA Centuria (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1920–1940 MHz ir 2110–2130 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2540–2560 MHz ir 2660–2680 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB „Bitė Lietuva“ teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės SIA Centuria.
Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad galimas šio projekto įgyvendinimas turėtų reikšmingą poveikį visai elektroninių ryšių rinkai, ir vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, skelbė viešosioms konsultacijoms šį prašymą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: Telia Lietuva, AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos
Konsultacija vyko nuo 2020-10-27 iki 2020-11-25
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. ricardas.budavicius@rrt.lt
Tarnyba gavo UAB „Tele2“ (kodas 111471645) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės SIA Centuria (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Tele2“ išnuomoti Latvijos bendrovei SIA Centuria (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 811–821 MHz ir 852–862 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1960–1980 MHz ir 2150–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2500–2520 MHz ir 2620–2640 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB „Tele2″ teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės SIA Centuria.
Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad galimas šio projekto įgyvendinimas turėtų reikšmingą poveikį visai elektroninių ryšių rinkai, ir vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d.  įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, skelbė viešosioms konsultacijoms šį prašymą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: Telia Lietuva, AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.

 


Viešoji konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, 6, 20, 27 ir 35 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 267 punktu, Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“, bei įgyvendindama 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje ir atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais, parengėme ir teikėme viešosioms konsultacijoms Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektą.

Viešoji konsultacija vyko iki 2020-11-11.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
UAB Bitė Lietuva,
Telia Lietuva, AB,
UAB Tele2,
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (2020-11-11),
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (2021-03-25),
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (pasiūlymai projektui sekimo režimu).


 

Viešoji konsultacija dėl eSIM techninės užduoties

Siekiant savalaikės pažangos e. ryšių sektoriuje, numatoma parengti studiją „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ (toliau – Studija), skirtą įvertinti sprendimus, kuriais būtų skatinamas pažangiomis technologijomis pagrįstų e. ryšių paslaugų diegimas ir naudojimas,  užtikrinama paslaugų gavėjų galimybė elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonentų identifikavimo moduliais (eSIM), taip pat jų teisė, keičiant paslaugų teikėją, nekeisti abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir procesą atlikti belaidžiu būdu (ang. over the air provisioning).

Norėdami iš anksto supažindinti visas suinteresuotas puses su numatomos parengti Studijos apimtimi, uždaviniais ir numatomais rezultatais bei siekdami, kad Studija apimtų visus svarbius ir reikalingus įvertinti aspektus,  kviečiame susipažinti su šios Studijos parengimo paslaugos techninės specifikacijos projektu. Jei turite pastabų ar pasiūlymų, maloniai kviečiame juos atsiųsti Tarnybai e. pašto adresu eugenijus.zvalionis@rrt.lt

Viešoji konsultacija vyko iki 2020-10-16

GAUTI PASIŪLYMAI IR PASTABOS:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
UAB „Tele2“
„Telia Lietuva“, AB
AB Vilniaus šilumos tinklai
Fizinio asmens teikimas


 

Informacija atnaujinta 2021-10-12