VEIKLOS SRITYS:

Viešoji konsultacija dėl eSIM techninės užduoties

Siekiant savalaikės pažangos e. ryšių sektoriuje, numatoma parengti studiją „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ (toliau – Studija), skirtą įvertinti sprendimus, kuriais būtų skatinamas pažangiomis technologijomis pagrįstų e. ryšių paslaugų diegimas ir naudojimas,  užtikrinama paslaugų gavėjų galimybė elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonentų identifikavimo moduliais (eSIM), taip pat jų teisė, keičiant paslaugų teikėją, nekeisti abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir procesą atlikti belaidžiu būdu (ang. over the air provisioning).

Norėdami iš anksto supažindinti visas suinteresuotas puses su numatomos parengti Studijos apimtimi, uždaviniais ir numatomais rezultatais bei siekdami, kad Studija apimtų visus svarbius ir reikalingus įvertinti aspektus,  kviečiame susipažinti su šios Studijos parengimo paslaugos techninės specifikacijos projektu. Jei turite pastabų ar pasiūlymų, maloniai kviečiame juos atsiųsti Tarnybai e. pašto adresu eugenijus.zvalionis@rrt.lt

 

Informacija atnaujinta 2020-10-09