VEIKLOS SRITYS:

Viešosios konsultacijos

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo Vilniaus Baltupių progimnazijai
Konsultacija vyksta nuo 2024-06-13 iki 2024-06-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2024 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. TN-78 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. KS-30 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 3.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į Vilniaus Baltupių progimnazijos 2024 m. birželio 5 d. prašymą Nr. S-127, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 97,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2029 m. rugsėjo 12 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 97,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminas iki 2029 m. rugsėjo 12 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Pūkas“
Konsultacija vyksta nuo 2024-06-13 iki 2024-06-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2024 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. TN-78 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. KS-30 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 3.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Pūkas“ 2024 m. gegužės 31 d. prašymą Nr. 24-06-01, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 91,1 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo terminą iki 2034 m. liepos 29 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 91,1 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo terminas iki 2034 m. liepos 29 d.

 

PASIBAIGUSIOS NACIONALINĖS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo akcinei bendrovei Lietuvos radijo ir televizijos centrui
Konsultacija vyksta nuo 2024-05-17 iki 2024-05-30
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 65.1.2 papunkčiu, taip pat Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2024 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. TN-78 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. KS-30 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 3.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro (kodas Juridinių asmenų registre 120505210) (toliau – Bendrovė) 2024 m. gegužės 9 d. prašymą Nr. 4A-52, kuriame prašoma pratęsti jai paskirtų 106,4 MHz radijo dažnio Dieveniškėse, 107,2 MHz radijo dažnio Dieveniškėse, 101,7 MHz radijo dažnio Ukmergėje, 102,8 MHz radijo dažnio Ukmergėje ir 102,6 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminus iki 2034 m. rugsėjo 1 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiami 106,4 MHz radijo dažnio Dieveniškėse, 107,2 MHz radijo dažnio Dieveniškėse, 101,7 MHz radijo dažnio Ukmergėje, 102,8 MHz radijo dažnio Ukmergėje ir 102,6 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminai iki 2034 m. rugsėjo 1 d.

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnį (kanalą)
Paraiškas galima teikti nuo 2024-05-02 iki 2024-05-16
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
RRT gavo akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro 2024 m. gegužės 2 d. prašymą Nr. 4A-44 skirti 1557 kHz radijo dažnį Sitkūnų k., Kauno r. radijo programoms transliuoti (retransliuoti).
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti paraiškas skirti 1557 kHz radijo dažnį Sitkūnuose, Kauno r.
Teisė naudoti radijo dažnį (kanalą) bus suteikiama šiomis pagrindinėmis naudojimo sąlygomis:
(1) naudojimo terminas – 3 metai;
(2) radijo stoties įrengimo vieta – Sausio 13-osios g. 1, Sitkūnų k., Kauno r.;
(3) spinduliavimo klasė – 16K0A3EGN;
(4) monopolio antenos fizinis ilgis – 80 m;
(5) didžiausia efektinė monopolio spinduliuotės galia visomis kryptimis (e. m. r. p.) – 54,68 dBW.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo UAB „Labas, Klaipėda“
Konsultacija vyksta nuo 2024-04-19 iki 2024-05-03
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Labas, Klaipėda“ 2024 m. balandžio 16 d. prašymą Nr. 1, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 88,1 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2034 m. birželio 26 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 88,1 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminas iki 2034 m. birželio 26 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Proarsa“
Konsultacija vyksta nuo 2024-04-19 iki 2024-05-03
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Proarsa“ 2024 m. balandžio 10 d. prašymą, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 94,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2034 m. liepos 23 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 94,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminas iki 2034 m. liepos 23 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Radiocentras“
Konsultacija vyksta nuo 2024-04-03 iki 2024-04-17
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Radiocentras“ 2024 m. kovo 19 d. prašymą Nr. 4, 2024 m. kovo 19 d. prašymą Nr. 5 ir 2024 m. kovo 19 d. prašymą Nr. 6, kuriuose prašoma pratęsti jai paskirtų 89,6 MHz radijo dažnio Vilniuje, 90,3 radijo dažnio Kaune (Juragiuose) ir 92,0 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminus iki 2034 m. gegužės 1 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiami 89,6 MHz radijo dažnio Vilniuje, 90,3 radijo dažnio Kaune (Juragiuose) ir 92,0 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminai iki 2034 m. gegužės 1 d.

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių apskrities televizija“
Konsultacija vyksta nuo 2024-03-18 iki 2024-04-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas
Tel. +370 612 05500
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsnio 1 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 59.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Šiaulių apskrities televizija“ 2024 m. kovo 18 d. prašymą pakeisti 30 televizijos kanalo (542–550 MHz) Šiauliuose naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stoties įrengimo vietą, antenos centro aukštį ir efektinę spinduliuotės galią, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pakeičiamos 30 televizijos kanalo Šiauliuose naudojimo sąlygos ir nustatomos šios naujos pagrindinės naudojimo sąlygos:
• stoties įrengimo vietos adresas – Energetikų g. 20, Šiauliai;
• antenos centro aukštis virš žemės – 83 m;
• didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.) – 35 dBW visomis kryptimis.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo UAB „Žinių radijas“
Konsultacija vyksta nuo 2024-03-13 iki 2024-03-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Žinių radijas“ 2024 m. kovo 7 d. prašymą, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 95,3 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą maksimaliam leistinam terminui, 10 metų, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 95,3 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminas iki 2034 m. birželio 1 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo viešajai įstaigai „Marijos radijas“
Konsultacija vyksta nuo 2024-03-13 iki 2024-03-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos „Marijos radijas“ 2024 m. vasario 29 d. prašymą Nr. 24-02, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 96,9 MHz radijo dažnio Šilutėje naudojimo terminą iki 2024 m. vasario 29 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 96,9 MHz radijo dažnio Šilutėje naudojimo terminas iki 2024 m. vasario 29 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Laisvoji banga“
Konsultacija vyksta nuo 2024-03-13 iki 2024-03-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Laisvoji banga“ 2024 m. vasario 24 d. prašymą Nr. 20240227/1, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 103,6 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo terminą iki 2034 m. gegužės 21 d. bei 2024 m. kovo 7 d. prašymą Nr. 20240307/1, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 95,5 MHz radijo dažnio Raseiniuose naudojimo terminą iki 2034 m. birželio 26 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 103,6 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo terminas iki 2034 m. gegužės 21 d. ir 95,5 MHz radijo dažnio Raseiniuose naudojimo terminas iki 2034 m. birželio 26 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Interbanga“
Konsultacija vyksta nuo 2024-03-13 iki 2024-03-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Interbanga“ 2024 m. vasario 27 d. prašymą Nr. 1, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 89,1 MHz radijo dažnio Marijampolėje naudojimo terminą maksimaliam leistinam terminui, 10 metų, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 89,1 MHz radijo dažnio Marijampolėje naudojimo terminas iki 2034 m. balandžio 17 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo UAB „Garso klipai“
Konsultacija vyksta nuo 2024-03-13 iki 2024-03-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Garso klipai“ 2024 m. vasario 19 d. prašymą Nr. 1, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 94,4 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2034 m. gegužės 22 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 94,4 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminas iki 2034 m. gegužės 22 d.

 

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnį (kanalą), skirtą UAB „Gatas“, perleidimo UAB „Viadukas“
Konsultacija vyksta nuo 2024-03-06 iki 2024-03-21
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Pliuškevičius
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 698 15544
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 70 punktu ir 73.1 papunkčiu bei atsižvelgdama į UAB „Gatas“ 2024 m. vasario 19 d. prašymą, kuriame prašoma leisti perleisti teisę, suteiktą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2023 m. gegužės 18 d. išduotu leidimu Nr. (12.21) 4R-05794, naudoti 440,3875 MHz radijo dažnį (kanalą) UAB „Viadukas“, ir UAB „Viadukas“ 2024 m. vasario 19 d. prašymą, kuriame sutinkama perimti teisę naudoti 440,3875 MHz radijo dažnį (kanalą) iš UAB „Gatas“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl teisės naudoti 440,3875 MHz MHz radijo dažnį (kanalą), skirtą UAB „Gatas“, perleidimo UAB „Viadukas“.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Radiola“
Konsultacija vyksta nuo 2024-01-26 iki 2024-02-09
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Radiola“ 2024 m. sausio 16 d. prašymą Nr. 1, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 102,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2034 m. balandžio 9 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 102,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminas iki 2034 m. balandžio 9 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Laisvoji banga“
Konsultacija vyksta nuo 2023-12-20 iki 2024-01-03
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Laisvoji banga“ 2023 m. gruodžio 8 d. prašymą Nr. 20231208/1, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 92,7 MHz radijo dažnio Druskininkuose naudojimo terminą iki 2034 m. vasario 18 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 92,7 MHz radijo dažnio Druskininkuose naudojimo terminas iki 2034 m. vasario 18 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo uždarajai akcinei bendrovei „Pūkas“
Konsultacija vyksta nuo 2023-11-24 iki 2023-12-08
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Pūkas“ 2023 m. spalio 24 d. prašymą Nr. 23-10-02 pakeisti 88,7 MHz radijo dažnio Palangoje naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos centro aukštį virš žemės ir efektinę spinduliuotės galią, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pakeičiamos 88,7 MHz radijo dažnio Palangoje naudojimo sąlygos ir nustatomos šios naujos pagrindinės naudojimo sąlygos:
• radijo stoties įrengimo vietos adresas – Vytauto g. 155, Palanga;
• antenos centro aukštis virš žemės – 41 m;
• efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.) – 23,0 dBW visomis kryptimis.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo viešajai įstaigai „Marijos radijas“
Konsultacija vyksta nuo 2023-11-22 iki 2023-12-06
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos „Marijos radijas“ 2023 m. lapkričio 10 d. prašymą, kuriame prašoma pratęsti jai paskirtų 94,8 MHz radijo dažnio Joniškyje, 100,3 MHz radijo dažnio Jurbarke, 100,3 MHz radijo dažnio Varėnoje ir 105,8 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminus iki 2033 m. lapkričio 10 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 94,8 MHz radijo dažnio Joniškyje, 100,3 MHz radijo dažnio Jurbarke, 100,3 MHz radijo dažnio Varėnoje ir 105,8 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminas iki 2033 m. lapkričio 10 d.

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2023-10-31 iki 2023-11-30
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 658 22866
El. p. [email protected]
Ryšių reguliavimo tarnyba 2023 m. spalio 23 d. gavo UAB „Dekbera“ prašymą Nr. 231023 skirti tris dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo dažnių kanalus iš 418.6–420 MHz ir 428.6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai prašymus skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo UAB „DEKBERA“
Konsultacija vyksta nuo 2023-10-31 iki 2023-11-30
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 658 22866
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi ir 60 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu bei atsižvelgdama į UAB „DEKBERA“ 2023 m. spalio 20 d. prašymą Nr. 231020, kuriame prašoma pratęsti jai prašyme nurodytuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą 10 metų, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo UAB „DEKBERA“ pratęsiamas terminas:
1. iki 2033 m. gruodžio 31 d. naudoti tris dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,0125/429,0125 MHz, 419,1875/429,1875 MHz ir 419,3875/429,3875 MHz, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje;
2. iki 2034 m. sausio 31 d. naudoti:
• du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,9250/429,9250 MHz ir 419,9750/429,9750 MHz, Raseinių savivaldybės teritorijoje;
• du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 418,8250/428,8250 MHz ir 418,8750/428,8750 MHz, Utenos rajono savivaldybės teritorijoje;
• du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,3875/429,3875 MHz ir 419,4125/429,4125 MHz, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje;
• du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 418,6625/428,6625 MHz ir 418,6875/428,6875 MHz, Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje;
• du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 418,6250/428,6250 MHz ir 418,6500/428,6500 MHz, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje;
• du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,8375/429,8375 MHz ir 419,8750/429,8750 MHz, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje;
• du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 418,8125/428,8125 MHz ir 418,8625/428,8625 MHz, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje.

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo VšĮ Marijampolės televizijai
Konsultacija vyksta nuo 2023-11-03 iki 2023-11-17
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas
Tel. +370 612 05500
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsnio 1 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 59.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į VšĮ Marijampolės televizijos 2023 m. spalio 31 d. prašymą pakeisti 41 televizijos kanalo (630–638 MHz) Marijampolėje naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stoties įrengimo vietą, antenos centro aukštį ir efektinę spinduliuotės galią, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pakeičiamos 41 televizijos kanalo Marijampolėje naudojimo sąlygos ir nustatomos šios naujos pagrindinės naudojimo sąlygos:
• stoties įrengimo vietos adresas – Gamyklų g. 4, Marijampolė;
• antenos centro aukštis virš žemės – 76 m;
• didžiausia efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.) – 30 dBW visomis kryptimis.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo akcinei bendrovei Lietuvos radijo ir televizijos centrui
Konsultacija vyksta nuo 2023-10-04 iki 2023-10-18
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų RRT direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 5 punktu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro 2023 m. rugsėjo 11 d. prašymą Nr. 4A-115, kuriame prašoma pratęsti jai paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2033 m. gruodžio 30 d.: 88,0 MHz radijo dažnio Plungėje, 91,6 MHz radijo dažnio Skuode, 92,7 MHz radijo dažnio Mažeikiuose, 93,3 MHz radijo dažnio Mažeikiuose, 94,4 MHz radijo dažnio Joniškyje, 100,8 MHz radijo dažnio Marijampolėje, 101,8 MHz radijo dažnio Mažeikiuose, 103,5 MHz radijo dažnio Skuode, 104,2 MHz radijo dažnio Ignalinoje, 105,0 MHz radijo dažnio Plungėje, 107,4 MHz radijo dažnio Tauragėje, 107,4 MHz radijo dažnio Utenoje, 107,8 MHz radijo dažnio Utenoje, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 88,0 MHz radijo dažnio Plungėje, 91,6 MHz radijo dažnio Skuode, 92,7 MHz radijo dažnio Mažeikiuose, 93,3 MHz radijo dažnio Mažeikiuose, 94,4 MHz radijo dažnio Joniškyje, 100,8 MHz radijo dažnio Marijampolėje, 101,8 MHz radijo dažnio Mažeikiuose, 103,5 MHz radijo dažnio Skuode, 104,2 MHz radijo dažnio Ignalinoje, 105,0 MHz radijo dažnio Plungėje, 107,4 MHz radijo dažnio Tauragėje, 107,4 MHz radijo dažnio Utenoje, 107,8 MHz radijo dažnio Utenoje iki 2033 m. gruodžio 30 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo UAB All Media Radijui
Konsultacija vyksta nuo 2023-10-03 iki 2023-10-17
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB All Media Radijo 2023 m. rugsėjo 7 d. prašymą, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 91,0 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2033 m. gruodžio 10 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 91,0 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminas iki 2033 m. gruodžio 10 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „Radiocentras“
Konsultacija vyksta nuo 2023-10-02 iki 2023-10-16
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Radiocentras“ 2023 m. rugsėjo 1 d. prašymą Nr. 15, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 87,8 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2033 m. gruodžio 1 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 87,8 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminas iki 2033 m. gruodžio 1 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo UAB „Bitė Lietuva“
Konsultacija vyksta nuo 2023-09-28 iki 2023-10-11
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 658 22866
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi ir 60 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu bei atsižvelgdama į UAB „Bitė Lietuva“ 2023 m. rugpjūčio 2 d. prašymą Nr. 1, kuriame prašoma pratęsti jai prašyme nurodytame leidime naudoti radijo dažnius (kanalus) nurodytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2026 m. birželio 1 d., Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo UAB „Bitė Lietuva“ pratęsiamas radijo dažnių (kanalų) iš 24,689–24,801 GHz bei 25,697–25,809 GHz radijo dažnių juostų naudojimo Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto ir Panevėžio miesto savivaldybių teritorijoje naudojimo terminas iki 2026 m. birželio 1 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo viešajai įstaigai „Marijos radijas“
Konsultacija vyksta nuo 2023-09-22 iki 2023-10-06
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos „Marijos radijas“ 2023 m. rugpjūčio 9 d. prašymą Nr. 23-08, kuriame prašoma pratęsti jai paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2033 m. rugpjūčio 8 d.: 91,4 MHz radijo dažnio Marijampolėje, 97,7 MHz radijo dažnio Utenoje ir 98,2 MHz radijo dažnio Biržuose, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas 91,4 MHz radijo dažnio Marijampolėje, 97,7 MHz radijo dažnio Utenoje ir 98,2 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo terminas iki 2033 m. rugpjūčio 8 d.

 

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-09-15 iki 2023-10-06
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Pliuškevičius
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 698 15544
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 70 punktu ir 73.1 papunkčiu bei atsižvelgdama į UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės 2023 m. rugpjūčio 25 d. prašymą Nr. VKJ SD 2023-201, kuriame prašoma leisti perleisti teisę, suteiktą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. birželio 25 d. išduotu leidimu Nr. (12.21) 4R-05316, naudoti 450,3750 MHz ir 460,3750 MHz radijo dažnius (kanalus) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2023 m. rugpjūčio 22 d. prašymą Nr. SD-119-23, kuriame sutinkama perimti teisę naudoti 450,3750 MHz ir 460,3750 MHz radijo dažnius (kanalus) iš UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl teisės naudoti 450,3750 MHz ir 460,3750 MHz radijo dažnius (kanalus), skirtus UAB Vilniaus kogeneracinei jėgainei, perleidimo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo UAB „DEKBERA“
Konsultacija vyksta nuo 2023-08-28 iki 2023-09-27
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 658 22866
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi ir 60 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu bei atsižvelgdama į UAB „DEKBERA“ 2023 m. liepos 14 d. prašymą Nr. 230714/01, kuriame prašoma pratęsti jai prašyme nurodytuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą 10 metų, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo UAB „DEKBERA“ pratęsiamas terminas iki 2033 m. spalio 31 d.:
1. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,8250/429,8250 MHz ir 419,9125/429,9125 MHz, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje;
2. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,3375/429,3375 MHz ir 419,4125/429,4125 MHz, Pagėgių savivaldybės teritorijoje;
3. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,3250/429,3250 MHz ir 419,4250/429,4250 MHz, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje;
4. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,3250/429,3250 MHz ir 419,3750/429,3750 MHz, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
5. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,3000/429,3000 MHz ir 419,3500/429,3500 MHz, Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo termino pratęsimo UAB „Ilora“
Konsultacija vyksta nuo 2023-09-07 iki 2023-09-25
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas
Tel. +370 612 05500
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, 3 priedo lentelės 2 punktu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „Ilora“ 2023 m. rugsėjo 5 d. prašymą Nr. 02, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) naudojimo terminą 1 metams, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas UAB „Ilora“ paskirto 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) naudojimo terminas iki 2024 m. lapkričio 21 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei radijo stočiai „Ultra vires“
Konsultacija vyksta nuo 2023-07-26 iki 2023-08-25
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės radijo stoties „Ultra vires“ 2023 m. birželio 26 d. prašymą Nr. 002/2023, kuriame prašoma pratęsti jai paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2033 m. spalio 10 d.: 103,0 MHz radijo dažnio Tryškiuose, Telšių r., 103,0 MHz – Pažagieniuose, Panevėžio r., 103,1 MHz – Tauragėje, 103,7 MHz – Klaipėdoje ir 103,9 MHz – Bubiuose, Šiaulių r., RRT konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo šie terminai pratęsiami iki 2033 m. spalio 10 d.

 

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnį (kanalą), skirtą UAB „Tvarkdarys“, perleidimo viešajai įstaigai „Active Vilnius“
Konsultacija vyksta nuo 2023-06-06 iki 2023-07-05
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Pliuškevičius
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 698 15 544
El. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 70 punktu ir 73.1 papunkčiu, bei atsižvelgdama į UAB „Tvarkdarys“ 2023 m. gegužės 8 d. prašymą ir 2023 m. gegužės 23 d. prašymą, kuriuose dėl tolesnio sklandaus ir nenutrūkstamo įrangos Daugiafunkciame Lazdynų sveikatingumo centre veikimo prašoma leisti perleisti teisę, suteiktą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2022 m. birželio 6 d. išduotu leidimu Nr. (12.21) 4R-05593, naudoti 407,6750 MHz radijo dažnį (kanalą) viešajai įstaigai „Active Vilnius“, ir viešosios įstaigos „Active Vilnius“ 2023 m. gegužės 9 d. prašymą, kuriame sutinkama perimti teisę naudoti 407,6750 MHz radijo dažnį (kanalą) iš UAB „Tvarkdarys“, konsultuojasi dėl teisės naudoti 407,6750 MHz radijo dažnį (kanalą), skirtą UAB „Tvarkdarys“, perleidimo viešajai įstaigai „Active Vilnius“

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo UAB „DEKBERA“
Konsultacija vyksta nuo 2023-05-02 iki 2023-06-02
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 5 210 5696
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi ir 60 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu bei atsižvelgdama į UAB „DEKBERA“ 2023 m. balandžio 18 d. prašymą Nr. 230418/01, kuriame prašoma pratęsti jai prašyme nurodytuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą 10 metų, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo UAB „DEKBERA“ pratęsiamas terminas iki 2033 m. birželio 30 d.:
1. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,0375/429,0375 MHz ir 419,0875/429,0875 MHz, Kauno miesto savivaldybės teritorijoje;
2. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,3500/429,3500 MHz ir 419,9500/429,9500 MHz, Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje;
3. naudoti vieną dupleksinį radijo dažnių kanalą, kurio centriniai dažniai – 418,6625/428,6625 MHz, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje;
4. naudoti vieną dupleksinį radijo dažnių kanalą, kurio centriniai dažniai – 419,3375/429,3375 MHz Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje;
5. naudoti du dupleksinius radijo dažnių kanalus, kurių centriniai dažniai – 419,3875/429,3875 MHz ir 419,9375/429,9375 MHz, Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo uždarajai akcinei bendrovei „GERUDA“
Konsultacija vyksta nuo 2023-04-18 iki 2023-05-18
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 5 210 5649
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 50.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „GERUDA“ 2023 m. kovo 23 d. prašymą Nr. 23/055, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 101,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2028 m. liepos 10 d., RRT konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo šis terminas pratęsiamas iki 2028 m. liepos 10 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo akcinei bendrovei Lietuvos radijo ir televizijos centrui
Konsultacija vyksta nuo 2023-04-13 iki 2023-05-13
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 5 210 5649
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 59 straipsnio 6 dalimi ir 60 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų RRT direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu bei Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 5 punktu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro 2023 m. kovo 15 d. prašymą Nr. 4A-35, kuriame prašoma pratęsti jai paskirto 13A (230,016–231,552 MHz) skaitmeninio antžeminio radijo kanalo Vilniuje naudojimo terminą iki 2026 m. liepos 1 d., RRT konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo šis terminas pratęsiamas iki 2026 m. liepos 1 d.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-03-09 iki 2023-04-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 5 210 5649
El. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „M-1“ 2023 m. vasario 6 d. prašymą, kuriame prašoma pakeisti 106,2 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas: 1) radijo stoties įrengimo vietą – į Sausio 13-osios g. 10, Vilnius; 2) antenos centro aukštį virš žemės – į 252 m; 3) efektinę spinduliuotės galią  – į maksimaliai leistiną, RRT konsultuojasi dėl sprendimo projekto, kuriuo nustatomos šios naujos pagrindinės paskirtojo 106,2 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygos:
1) radijo stoties įrengimo vieta – RTV bokštas, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius;
2) antenos centro aukštis virš žemės – 252 m;
3) efektinė spinduliuotės galia (e. r. p.) – 26,0 dBW visomis kryptimis.
Pagrindinės radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos yra reikalingos radijo stoties radiotechninės dalies projektui, kurį UAB „M-1“ turėtų parengti ir pateikti RRT suderinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo RRT sprendimo gavimo dienos.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių kanalo naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-23 iki 2023-02-21.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų RRT direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į UAB „TV7“ 2023 m. sausio 16 d. prašymą Nr. 231, RRT konsultuojasi dėl RRT tarybos nutarimo, kuriuo iki 2030 m. birželio 30 d. pratęsiamas 40 televizijos kanalo Jonavoje naudojimo terminas, projekto.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-18 iki 2023-02-16.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, RRT darbo reglamento, patvirtinto RRT tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ 2022 m. gruodžio 23 d. prašymą, RRT konsultuojasi dėl RRT tarybos nutarimo, kuriuo keičiamos RRT direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. (1.9E)1V-642 (*) „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ nustatytos 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) pagrindinės naudojimo sąlygos, projekto. Pakeitimu numatomas 37 televizijos kanalo naudojimas vienadažnio sinchroninio skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo radijo ryšio stotyje, įrengtoje adresu Stepono Batoro g. 98A, Vilnius.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimo projektas

(*) pakeistas RRT direktoriaus 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-959 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-642 „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ pakeitimo“

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-05 iki 2023-02-03
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Pliuškevičius
Judriosios tarnybos skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]

Atsižvelgdami į UAB „Žvyro karjerai“ 2023 m. sausio 3 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) RRT direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakyme Nr. 1V-33 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Žvyro karjerai“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas:

1.1. pakeisti trečiosios stacionariosios stoties įrengimo vietą ir antenos aukštį virš žemės;

1.2. panaikinti pirmąją ir antrąją stacionariąsias stotis.

 

RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-11 iki 2023-02-01
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Ignitis grupė“ paslaugų centro 2023 m. sausio 5 d. prašymą Nr. SD-4-23, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) 2015 m. lapkričio 30 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105820 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas Raseinių Lesto skyrius stoties radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties pavadinimą, įrengimo adresą ir antenos aukštį virš žemės. Ryšium su RRT struktūros reorganizavimu nustatomas trumpesnis viešosios konsultacijos terminas.

RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2022-11-24 iki 2022-12-24.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 410–420 MHz ir 420–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos keturis dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių ir du dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijose.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos. RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. (1.46E)2SP-484 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-10-19 iki 2022-11-17.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Vadovaudamasi Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 64.1 papunkčiu ir  atsižvelgdama į UAB „Ilora“ 2022 m. spalio 11 d. prašymą, RRT viešai konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo pratęsiamas RRT 2012 m. lapkričio 21 d. leidime Nr. (15.7) 9R-716 naudoti televizijos kanalą nustatytas 37 televizijos kanalo (598–606 MHz) Ventoje naudojimo terminas iki 2023 m. lapkričio 21 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-10-10 iki 2022-11-09.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2022 m. rugsėjo 12 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. spalio 3 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1501 naudoti 106,3 MHz radijo dažnį Šiauliuose (Bubiuose) ir 2019 m. spalio 3 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1505 naudoti 100,5 MHz radijo dažnį Šiauliuose (Bubiuose) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2027 m. birželio 5 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-10-10 iki 2022-11-09.
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2022 m. rugsėjo 27 d. prašymą Nr. UD8.1.13E1764, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. lapkričio 11 d. išduotame leidime Nr. (12.16) 4R03885 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas naudojimo sąlygas – pakeisti stacionariųjų stočių įrengimo vietų adresus, geografines koordinates, antenų aukščius ir kryptingumą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-10-07 iki 2022-11-06.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2022 m. rugsėjo 6 d. prašymą Nr. 22-15-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. gruodžio 18 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-99 nustatytas paskirto 94,8 MHz radijo dažnio Marijampolėje (Daukšiuose) naudojimo sąlygas – antenos centro aukštį virš žemės, antenos tipą, efektinę spinduliuotės galią.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-09-10 iki 2022-10-09.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Marijampolės televizijos 2022 m. rugsėjo 8 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. spalio 24 d. leidime Nr. (15.7)-9R-691 naudoti televizijos kanalą nustatytą 41 televizijos kanalo (630–638 MHz) Marijampolėje naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-09-09 iki 2022-10-08.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Alytaus regioninės televizijos 2022 m. rugsėjo 7 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. vasario 12 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1525 naudoti televizijos kanalą nustatytą 30 televizijos kanalo (542–550 MHz) Alytuje naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-08-09 iki 2022-09-08.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2022 m. liepos 29 d. prašymą Nr. 22-11-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 m. vasario 26 d. leidime Nr. (15.7) 9R-747 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 95,4 MHz radijo dažnio Telšiuose (Nevarėnuose) naudojimo terminą iki 2032 m. lapkričio 27 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-08-09 iki 2022-09-07.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Česlovo Rulevičiaus 2022 m. rugpjūčio 1 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. rugsėjo 27 d. leidime Nr. (15.7)-9R-682 naudoti 24 televizijos kanalą vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle nustatytą 24 televizijos kanalo (494–502 MHz) naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-08-09 iki 2022-09-07.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2022 m. liepos 29 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2021 m. birželio 2 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1600 naudoti televizijos kanalą nustatytą 34 televizijos kanalo (574–582 MHz) Kaune naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-07-25 iki 2022-08-24.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Šiaulių Didždvario gimnazijos 2022 m. liepos 21 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. rugsėjo 8 d. leidime Nr. (15.7)9R-1323 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2027 m. spalio 29 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-07-20 iki 2022-08-19.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2022 m. birželio 22 d. prašymą Nr. 22-08-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-969 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Pūkas“ nustatytas paskirto 100,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas ir 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-974 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Pūkas“ nustatytas paskirto 107,3 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas – abiem atvejais  spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimų projektai dėl 100,9 MHz radijo dažnio Vilniuje ir 107,3 MHz radijo dažnio Vilniuje.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-08-14.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Vydas“ 2022 m. birželio 17 d. prašymą Nr. 06/01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1V-910 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „VYDAS“ nustatytas paskirto 96,4 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-08-13.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2022 m. birželio 21 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. gruodžio 31 d. leidime Nr. 9R-1578 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 30 d. Leidimas suteikia teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, 2 priedo 4 lentelėje nurodytame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-07-13 iki 2022-08-12.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Žinių radijas“ 2022 m. birželio 17 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-997 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Žinių radijas“ nustatytas paskirto 97,3 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas – spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-06-24 iki 2022-07-23.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2022 m. birželio 14 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. liepos 9 d. išduotuose leidimuose: Nr. (15.7) 9R-959, Nr. (15.7) 9R-961, Nr. (15.7) 9R-968, Nr. (15.7) 9R-986, Nr. (15.7) 9R-988, Nr. (15.7) 9R-989, Nr. (15.7) 9R-999, Nr. (15.7) 9R-1006, Nr. (15.7) 9R-1007, 2015 m. gruodžio 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1086, 2016 m. birželio 9 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1167, 2021 m. gegužės 7 d. leidimuose Nr. (15.7) 9R-1583, Nr. (15.7) 9R-1586, Nr. (15.7) 9R-1588, 2021 m. gegužės 17 d. išduotuose leidimuose: Nr. (15.7) 9R-1590, Nr. (15.7) 9R-1591, Nr. (15.7) 9R-1594, Nr. (15.7) 9R-1595, nustatytas 22 televizijos kanalo (478–486 MHz) Bubiuose (Šiaulių r.), Naujojoje Akmenėje, Raseiniuose, 28 televizijos kanalo (526–534 MHz) Utenoje, 29 televizijos kanalo (534–542 MHz) Pažagieniuose (Panevėžio r.), Kėdainiuose, Ukmergėje, 38 televizijos kanalo (606–614 MHz) Laukuvoje (Šilalės r.), Giruliuose (Klaipėdos r.), Mažeikiuose, Skuode, Švėkšnoje, 42 televizijos kanalo (638–646 MHz) Biržuose, Viešintose (Anykščių r.), 44 televizijos kanalo (654–662 MHz) Juragiuose (Kauno r.), Marijampolėje, Jonavoje, 47 televizijos kanalo (678–686 MHz) Alytuje naudojimo sąlygas, padidinant siųstuvų išėjimo galias.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-06-21 iki 2022-07-20.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2022 m. birželio 14 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotame 2015 m. liepos 9 d. leidime Nr. (15.7) 9R-984 naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotį nustatytas 27 televizijos kanalo (518–526 MHz) Druskininkuose naudojimo sąlygas, sudarant galimybę skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stotyje naudoti 139 m aukštyje įrengtą anteną ir 900 W galios siųstuvą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-06-20 iki 2022-07-19.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „DEKBERA“ 2022 m. birželio 14 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. spalio 22 d. išduotuose leidimuose: Nr. (11.13) 13R-0073, Nr. (11.13) 13R-0075, Nr. (11.13) 13R-0076, Nr. (11.13) 13R-0077, Nr. (11.13) 13R-0078, Nr. (11.13) 13R-0079, Nr. (11.13) 13R-0080, Nr. (11.13) 13R-0081, Nr. (11.13) 13R-0082, Nr. (11.13) 13R-0086, Nr. (11.13) 13R-0087, Nr. (11.13) 13R-0088, Nr. (11.13) 13R-0089, Nr. (11.13) 13R-0090, Nr. (11.13) 13R-0091, Nr. (11.13) 13R-0093 ir Nr. (11.13) 13R-0094, 2014 m., kovo 6 d. išduotuose leidimuose: Nr. (11.13) 13R-0129, Nr. (11.13) 13R-0130, Nr. (11.13) 13R-0131 ir Nr. (11.13) 13R-0132, ir 2017 m. kovo 10 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0157 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2032 m. spalio 15 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-06-14 iki 2022-07-13.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Šiaulių apskrities televizija“ 2022 m. birželio 2 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. kovo 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-824 naudoti televizijos kanalą nustatytą 30 televizijos kanalo (542–550 MHz) Šiauliuose naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-06-02 iki 2022-07-01.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2022 m. gegužės 12 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. gruodžio 31 d. leidime Nr. 9R-1577 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 30 d. Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ (toliau – Plėtros planas) 2 priedo 2 lentelėje nurodytame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle ir iki 2027 m. rugpjūčio 31 d. Plėtros plano 2 priedo 3 lentelėje nurodytame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-02-10 iki 2022-03-10.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Ignitis grupė“ paslaugų centro 2022 m. vasario 1 d. prašymą Nr. SD-38-22, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2016 m. gruodžio 2 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-106041 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas Telšių ESO skyriaus stoties radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties pavadinimą, įrengimo adresą ir antenos aukštį virš žemės.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-12-29 iki 2022-01-26.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Ignitis grupė“ paslaugų centro 2021 m. gruodžio 16 d. prašymą Nr. SD-173-21, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. kovo 19 d. išduotame leidime Nr. 5RE-80 ir 2018 m. rugpjūčio 3 d. išduotame leidime Nr. 5RE-175 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas Širvintų ESO skyriaus stoties radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties pavadinimą, įrengimo adresą ir antenos aukštį virš žemės.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-09-22 iki 2021-10-19.
Kontaktiniai asmenys:
Jorūnė Mikulėnaitė
Radijo ir televizijos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 210 5648
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ 2021 m. rugsėjo 15 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. 1V-642 „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ nustatytas pagrindines 37 televizijos kanalo naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stočių įrengimo vietas, didžiausius antenų centrų aukščius virš žemės ir didžiausias efektines spinduliuotės galias.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-19 iki 2021-07-16.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ 2021 m. birželio 9 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakyme Nr. 1V-85 „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ nustatytas pagrindines 46 televizijos kanalo naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stoties Kėdainiuose įrengimo vietą, didžiausią antenos centro aukštį virš žemės ir didžiausią efektinę spinduliuotės galią.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-10-19 iki 2022-11-17.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Dekbera“ 2022 m. spalio 6 d. prašymą Nr. 221006/02 ir 2022 m. spalio 14 d. prašymą Nr. 221014/01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose 2013 m. sausio 17 d. leidimuose Nr. (11.13) 13R-0096 ir Nr. (11.13) 13R-0097, 2013 m. vasario 25 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0099, 2013 m. kovo 7 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0100 ir 2014 m. kovo 6 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0133 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2032 m. gruodžio 31d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktoriaus sprendimo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2022-10-11 iki 2022-11-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vieną dupleksinį 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalą naudoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus 2020 m. spalio 11 d. sprendimas Nr. (1.46E)2SP-365 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-04-19 iki 2022-05-19.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „DEKBERA“ 2022 m. balandžio 12 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose 2012 m. liepos 17 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0067 ir 2013 m. sausio 17 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0098 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2032 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos  direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-03-24 iki 2022-04-22.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „DEKBERA“ 2022 m. kovo 17 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose 2012 m. gegužės 17 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0049, 2012 m. birželio 4 d. leidimuose Nr. (11.13) 13R-0052, Nr. (11.13) 13R-0053, Nr. (11.13) 13R-0054, Nr. (11.13) 13R-0055, Nr. (11.13) 13R-0056, Nr. (11.13) 13R-0057, Nr. (11.13) 13R-0058, Nr. (11.13) 13R-0059, Nr. (11.13) 13R-0061, Nr. (11.13) 13R-0062 ir Nr. (11.13) 13R-0063, 2012 m. liepos 13 d. leidimuose Nr. (11.13) 13R-0065 ir Nr. (11.13) 13R-0066 ir 2012 m. rugsėjo 21 d. leidimuose Nr. (11.13) 13R-0071 ir Nr. (11.13) 13R-0072 ir 2014 m. kovo 10 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0128 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2032 m. gegužės 15 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2022-02-03 iki 2022-03-05.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „ATVIRAI“ 2022 m. vasario 2 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. kovo 13 d. leidime Nr. 9R-1529 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,9 MHz radijo dažnio Anykščiuose naudojimo terminą iki 2025 m. kovo 13 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2022-01-10 iki 2022-02-09.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2022 m. sausio 3 d. prašymą Nr. 22/001, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1015 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „M-1“ nustatytas paskirto 106,2 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas – antenos tipą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-12-20 iki 2022-01-18
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vieną dupleksinį 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalą naudoti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 30 dienų nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1V-1153 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2021-11-10 iki 2021-12-08.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Alytaus radijas“ 2021 m. lapkričio 8 d. prašymą Nr. 1101, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. gruodžio 12 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1456 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 70,04 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2024 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-10-28 iki 2021-11-25.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Vadovaudamiesi Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 38.2 papunkčiu ir 46 punktu, numatome pakeisti Tarnybos 2014 m. lapkričio 6 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose (dokumento Nr. (15.7) 9S-90) UAB „RADIOCENTRAS“ nustatytas paskirto 89,6 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas ir Tarnybos 2014 m. lapkričio 21 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose (dokumento Nr. (15.7) 9S-92) UAB „RADIOCENTRAS“ nustatytas paskirto 90,3 MHz radijo dažnio Kaune (Juragiuose) naudojimo sąlygas – radijo stočių spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: dėl 89,6 MHz radijo dažnio Vilniuje; dėl 90,3 MHz radijo dažnio Kaune.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-10-14 iki 2021-11-11.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos du dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-940 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2021-10-07 iki 2021-11-04.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „DEKBERA“ 2021 m. spalio 4 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose 2011 m. gruodžio 30 d. leidimuose Nr. (11.13) 13R-0033, Nr. (11.13) 13R-0034, Nr. (11.13) 13R-0036, Nr. (11.13) 13R-0037, Nr. (11.13) 13R-0038, Nr. (11.13) 13R-0039, Nr. (11.13) 13R-0040, Nr. (11.13) 13R-0041, Nr. (11.13) 13R-0042 ir 2012 m. balandžio 30 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0048 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2031 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2021-09-10 iki 2021-10-08.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 2021 m. rugsėjo 1 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: 2014 m. balandžio 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-832 naudoti 96,0 MHz radijo dažnį Biržuose, 2014 m. gruodžio 23 d. leidime Nr. (15.7) 9R-919 naudoti 95,4 MHz radijo dažnį Ignalinoje; 2018 m. spalio 15 d. leidimuose: – Nr. (15.7) 9R-1426 naudoti 100,0 MHz radijo dažnį Druskininkuose, – Nr. (15.7) 9R-1427 naudoti 104,9 MHz radijo dažnį Kaune, – Nr. (15.7) 9R-1428 naudoti 102,2 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, – Nr. (15.7) 9R-1429 naudoti 96,4 MHz radijo dažnį Mažeikiuose, – Nr. (15.7) 9R-1430 naudoti 107,9 MHz radijo dažnį Panevėžyje, – Nr. (15.7) 9R-1431 naudoti 97,0 MHz radijo dažnį Šiauliuose, – Nr. (15.7) 9R-1432 naudoti 104,8 MHz radijo dažnį Tauragėje, – Nr. (15.7) 9R-1433 naudoti 100,6 MHz radijo dažnį Ukmergėje, – Nr. (15.7) 9R-1434 naudoti 97,3 MHz radijo dažnį Vilniuje, – Nr. (15.7) 9R-1435 naudoti 103,7 MHz radijo dažnį Visagine, – Nr. (15.7) 9R-1436 naudoti 92,3 MHz radijo dažnį Utenoje, – Nr. (15.7) 9R-1437 naudoti 93,4 MHz radijo dažnį Marijampolėje iki 2031 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-09-01 iki 2021-09-28.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos du dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 1V-797 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-08-06 iki 2021-09-03.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vieną dupleksinį 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalą naudoti Neringos savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 1V-727 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-07-14 iki 2021-08-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymus skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vieną dupleksinį 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalą naudoti Neringos savivaldybės teritorijoje ir du dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-686 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-06-10 iki 2021-07-08.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2021 m. gegužės 26 d. prašymą Nr. SD(LGI)-2470, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-88 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-10 iki 2021-07-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2021 m. gegužės 26 d. prašymą Nr. SD(LGI)-2469, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-90 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2021-05-13 iki 2021-06-10.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2021 m. gegužės 11 d. prašymą Nr. 21-05-01, siūlome siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2011 m. gruodžio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-656 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 96,0 MHz radijo dažnio Nidoje naudojimo terminą iki 2031 m. rugpjūčio 16 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2021-05-13 iki 2021-06-10.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ „Šou imperija“ 2021 m. gegužės 10 d. prašymą Nr. 11, siūlome siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1388 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 98,2 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo terminą iki 2031 m. liepos 5 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-04-26 iki 2021-05-24.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 25 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1V-405 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Konsultavimasis dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo
Konsultavimasis vyko nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. (įskaitytinai).
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Ekonominės analizės skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. [email protected]

Tarnyba viešam konsultavimuisi teikė Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo dokumentus, t. y.  Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-648 „Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB, viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo projektas (UAB „Bitė Lietuva“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo projektas (UAB „TELE2“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „CSC TELECOM“);
 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-645 „Dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“ turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-656 „Dėl ūkio subjekto UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „ECOFON“).
Viešojo konsultavimosi metu pastabų negauta.
Konsultavimasis dėl Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
Konsultavimasis vyko nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. (įskaitytinai).
Kontaktiniai asmenys:

Jurgita Keblienė

Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. [email protected]

Tarnyba viešam konsultavimuisi teikė Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo dokumentus, t. y. Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (Telia Lietuva, AB);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (AB „Lietuvos geležinkeliai“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (AB Lietuvos radijo ir televizijos centras);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „CSC TELECOM“);
 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1V-618 „Dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“ turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „ECOFON“).
Viešojo konsultavimosi metu pastabų negauta.
Konsultacija dėl UAB „Tele2“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria ir jos Lietuvos filialo“
Konsultacija vyko nuo 2021-02-26 iki 2021-04-09.
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. [email protected]
Tarnyba gavo UAB „Tele2“ (kodas 111471645) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės SIA Centuria (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Tele2“ išnuomoti Latvijos bendrovei SIA Centuria (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 811–821 MHz ir 852–862 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1960–1980 MHz ir 2150–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2500–2520 MHz ir 2620–2640 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB “Tele2” teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės SIA Centuria.Viešosioms konsultacijoms teikiamas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas. (Pataisyta sprendimo projekto versija).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:Lietuvos kabelinės televizijos asociacija
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Telia Lietuva, AB
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
UAB Teledema
Tarnyba 2021 m. gegužės 12 d. gavo UAB „Tele2“ raštą „Dėl prašymo atsiėmimo ir administracinės procedūros nutraukimo“, todėl UAB „Tele2“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo nagrinėjimas nutraukiamas.
Konsultacija dėl UAB „Bitė Lietuva“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria ir jos Lietuvos filialo“
Konsultacija vyko nuo 2021-02-26 iki 2021-04-09.
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. [email protected]
Tarnyba gavo UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės SIA Centuria (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Bitė Lietuva“ išnuomoti Latvijos bendrovei SIA Centuria (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1920–1940 MHz ir 2110–2130 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2540–2560 MHz ir 2660–2680 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB “Bitė Lietuva” teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės SIA Centuria.Viešosioms konsultacijoms teikiamas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas. (Pataisyta sprendimo projekto versija).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:Lietuvos kabelinės televizijos asociacija
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Telia Lietuva, AB
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
UAB Teledema
Tarnyba 2021 m. gegužės 13 d. gavo UAB „Bitė Lietuva“ raštą „Dėl UAB „Bitė Lietuva“ 2020-08-18 motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo atsiėmimo“, todėl UAB „Bitė Lietuva“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo nagrinėjimas nutraukiamas.
Konsultacija dėl Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (įskaitytinai).
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Ekonominės analizės skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. [email protected]

Tarnyba pakartotiniam viešam konsultavimuisi teikė Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninėje aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje projektas.
Rinkos tyrimas nutrauktas.
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-01-11 iki 2021-02-08.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ 2020 m. gruodžio 21 d. prašymą Nr. LP-201208-1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1178 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ nustatytas paskirto  100,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5084, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-71 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5085, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-73 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5086, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-83 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5080, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-88 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5078, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-90 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5079, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-93 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5076, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-100 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5074, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-102 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 10 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5055, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-103 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2020 m. spalio 28 d. iki 2021 m. sausio 4 d. (įskaitytinai).
Kontaktiniai asmenys:

Kęstutis Šukvietis

Ekonominės analizės skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5669

El. p. [email protected]

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninėje aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje projektas.
 • Verslo centrai (objektai).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-11-03 iki 2020-12-01.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2020 m. spalio 1 d. prašymą Nr. 4A-107/2.5-20.2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. rugsėjo 8 d. išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui naudoti radijo dažnius (kanalus), nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: leidime Nr. (15.7) 9R-1309 – naudoti 88,0 MHz radijo dažnį Plungėje; Nr. (15.7) 9R-1310 – naudoti 91,6 MHz radijo dažnį Skuode; Nr. (15.7) 9R-1311 – naudoti 92,7 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; Nr. (15.7) 9R-1312 – naudoti 93,3 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; Nr. (15.7) 9R-1313 – naudoti 94,4 MHz radijo dažnį Joniškyje; Nr. (15.7) 9R-1314 – naudoti 100,8 MHz radijo dažnį Marijampolėje; Nr. (15.7) 9R-1315 – naudoti 101,8 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; Nr. (15.7) 9R-1316 – naudoti 103,5 MHz radijo dažnį Skuode; Nr. (15.7) 9R-1317 – naudoti 104,2 MHz radijo dažnį Ignalinoje; Nr. (15.7) 9R-1318 – naudoti 105,0 MHz radijo dažnį Plungėje; Nr. (15.7) 9R-1319 – naudoti 107,4 MHz radijo dažnį Tauragėje; Nr. (15.7) 9R-1320 – naudoti 107,4 MHz radijo dažnį Utenoje; Nr. (15.7) 9R-1321 – naudoti 107,8 MHz radijo dažnį Utenoje iki 2023 m. gruodžio 31 d.; 2017 m. balandžio 13 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1250 – naudoti 1386 kHz radijo dažnį Viešintose iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektai: dėl ultratrumpųjų bangų radijo dažnių; dėl 1386 kHz radijo dažnio Viešintose.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-10-13 iki 2020-11-10.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2020 m. rugsėjo 21 d.  prašymą Nr. 2020-02742, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. gegužės 28 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-103448, 2010 m. lapkričio 19 d. išduotame leidime  Nr. (13.32)‑5R-103810, 2012 m. spalio 30 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-104930, 2014 m. birželio 25 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105450, 2014 m. spalio 2 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105532, 2016 m. gruodžio 1 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑106025 ir Nr. (13.32) 5R‑106034, 2017 m. vasario 27 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106104, 2017 m. gruodžio 8 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑128, 2018 m. sausio 9 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑6, 2018 m. vasario 15 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑45, 2018 m. kovo 8 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑65 ir 2020 m. vasario 3 d. išduotame leidime Nr. 5R-511 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 55 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-10-14 iki 2020-11-11.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „RADIOCENTRAS“ 2020 m. rugsėjo 30 d. prašymą Nr. 20, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 23 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1447 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 100,0 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminą iki 2030 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-10-08 iki 2020-11-05.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2020 m. rugsėjo 17 d. prašymą Nr. 20-30-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-976 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Pūkas“ nustatytas paskirto 95,7 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas, taip pat tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-970 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Pūkas“ nustatytas paskirto 97,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas, abiem atvejais – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: 95,7 MHz radijo dažnio Šiauliuose; 97,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-09-23 iki 2020-10-18.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Vilniaus universiteto 2020 m. rugsėjo 17 d. prašymą Nr. SR-411, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. spalio 26 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1063 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 94,2 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2025 m. spalio 21 d. Siekiant tarnybos sprendimą priimti iki radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pabaigos, vieša konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-09-23 iki 2020-10-21.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2020 m. rugsėjo 3 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1394 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 93,5 MHz radijo dažnio Utenoje naudojimo terminą iki 2030 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon“
Konsultacija vyko nuo 2020-09-02 iki 2020-09-30.
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2020 m. gegužės 25 d. prašymą Nr. 4A-66/2.5-10, patikslintą 2020 m. birželio 17 d. raštu Nr. 4A-72/2.5-10 ir 2020 m. liepos 17 d. raštu Nr. 4A-81/2.6-10, ir UAB „Mezon“ 2020 m. gegužės 22 d. sutikimą dėl teisių naudoti radijo dažnius perleidimo, teikiame viešosioms konsultacijoms įsakymo projektą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Telia Lietuva, AB 2020 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. 2020-02783 dėl įsakymo dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon“.

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „RADIOLA“ 2020 m. liepos 27 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1384 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,2 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB Antrosios reklamos ateljė 2020 m. liepos 23 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1V-568 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB Antrajai reklamos ateljė“ nustatytas paskirto 97,8 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Interbanga“ 2020 m. liepos 15 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. gruodžio 1 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-191 nustatytas paskirto 100,2 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB RADIJO STOTIES „ULTRA VIRES“ 2020 m. birželio 29 d. prašymą Nr. 20/006, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: leidime Nr. (15.7) 9R-1418 – naudoti 103,0 MHz radijo dažnį Telšiuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1419 – naudoti 103,0 MHz radijo dažnį Panevėžyje, leidime Nr. (15.7) 9R-1421 – naudoti 103,1 MHz radijo dažnį Tauragėje, leidime Nr. (15.7) 9R-1422 – naudoti 103,7 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1423 – naudoti 103,9 MHz radijo dažnį Šiauliuose iki 2023 m. spalio 10 d.; leidime Nr. (15.7) 9R-1420 – naudoti 103,4 MHz radijo dažnį Utenoje ir leidime Nr. (15.7) 9R-1424 – naudoti 103,1 MHz radijo dažnį Vilniuje iki 2030 m. spalio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-06-25 iki 2020-07-23.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Info XXL“ 2020 m. birželio 19 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 2 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1522 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,8 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 23 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-05-27 iki 2020-06-24.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „GERUDA“ 2020 m. gegužės 25 d. prašymą Nr. 20/142, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. liepos 10 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1273 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 101,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2023 m. liepos 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais radijo dažniais (kanalais)
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-21 iki 2020-06-03.
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB , UAB „Bitė Lietuva“,  UAB „Tele2“ bendrą raštą dėl 2100 MHz diapazono praplėtimo ir į Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/667, siūlome pakeisti (pertvarkyti) Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“,  UAB „Tele2“ radijo dažnių juostas iš 2100 MHz diapazono praplečiant jas kiekvienam operatoriui po 0,2 MHz. RRT atlikti duomenų perdavimo spartos matavimai parodė, kad karantino metu tinklų apkrova yra žymiai padidėjusi   gyventojams reikia daugiau mobiliojo interneto išteklių nuotoliniam darbui ar mokymuisi. Šiais įsakymais siekiama, kad efektyviau būtų naudojamas 2100 MHz diapazonas ir padidėtų duomenų perdavimo sparta. Todėl skelbiama sutrumpinta 14 dienų viešoji konsultacija.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: dėl UAB „Bitė Lietuva“, dėl UAB „Tele2“, dėl Telia Lietuva, AB

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-14 iki 2020-06-12.
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų naudojimo pasienio zonoje, siūlome pakeisti UAB „Bitė Lietuva“ statytas radijo dažnių iš 2100 MHz radijo dažnių diapazono naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-14 iki 2020-06-12.
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų naudojimo pasienio zonoje, siūlome pakeisti UAB „Tele2“ nustatytas radijo dažnių iš 2100 MHz radijo dažnių diapazono naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-14 iki 2020-06-12
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų naudojimo pasienio zonoje, siūlome pakeisti Telia Lietuva, AB nustatytas radijo dažnių iš 2100 MHz radijo dažnių diapazono naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-05-12 iki 2020-06-09.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2020 m. gegužės 7 d. prašymą Nr. 20-23-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1445 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,3 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 19 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-03-12 iki 2020-04-09
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2020 m. kovo 9 d. prašymą Nr. 20-03-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. gruodžio 12 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1457 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 90,1 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-03-12 iki 2020-04-08.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Trikdis“ 2020 m. kovo 10 d. prašymą Nr. 1183, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. kovo 22 d. įsakyme Nr. 1V-363 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Trikdis“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-02-18 iki 2020-03-12
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „ATVIRAI“ 2020 m. vasario 1 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1378 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,9 MHz radijo dažnio Anykščiuose naudojimo terminą iki 2022 m. kovo 16 d. Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, nustatytas trumpesnis konsultavimosi terminas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-02-17 iki 2020-03-16.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Fosus“ 2020 m. vasario 6 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. 1V-894 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Fosus“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-01-27 iki 2020-02-24.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2020 m. sausio 8 d. prašymą Nr. 20/001, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1011 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „M-1“ nustatytas 106,8 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas – spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-01-02 iki 2020-01-30.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „REKLAMOS GAMA“ 2019 m. gruodžio 30 d. prašymą Nr. 01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1387 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,0 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. vasario 17 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnį (kanalą)
Paraiškos buvo priimamos nuo 2020-01-02 iki 2020-01-22.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2019 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. 4A-141/2.5-715, skelbiame apie pateiktą paraišką skirti 13A (230,784 MHz) skaitmeninio antžeminio radijo kanalą Vilniuje ir pranešame apie galimybę pateikti paraiškas skirti šį radijo dažnį (kanalą).

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-1324.

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-12-11 iki 2020-01-08.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. gruodžio 6 d. prašymą Nr. SD(ADM)-4866 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą Tarnybos 2017 m. spalio 20 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-04686, Nr. (12.21) 4R-04686 ir Nr. (12.21) 4R-04686 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir UAB „LG Keleiviams“ 2019 m. gruodžio 4 d. raštą Nr. LS(LGKL)-794, siūlome leisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) UAB „LG Keleiviams“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-12-11 iki 2020-01-08.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. gruodžio 6 d. prašymą Nr. SD(ADM)-4866 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą 2017 m. birželio 27 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-04538 ir 2017 m. spalio 20 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-04661, Nr. (12.21) 4R-04668, Nr. (12.21) 4R-04691 ir Nr. (12.21) 4R-04712 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir AB „LG CARGO“ 2019 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. SD(CARGO)-4245, siūlome leisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) AB „LG CARGO“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-12-11 iki 2020-01-08.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. gruodžio 6 d. prašymą Nr. SD(ADM)-4866 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą 2017 m. spalio 20 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-04662, Nr. (12.21) 4R-04663, Nr. (12.21) 4R-04664, Nr. (12.21) 4R-04665, Nr. (12.21) 4R-04666, Nr. (12.21) 4R-04667, Nr. (12.21) 4R-04669, Nr. (12.21) 4R-04670, Nr. (12.21) 4R-04671, Nr. (12.21) 4R-04672, Nr. (12.21) 4R-04673, Nr. (12.21) 4R-04674, Nr. (12.21) 4R-04675, Nr. (12.21) 4R-04676, Nr. (12.21) 4R-04677, Nr. (12.21) 4R-04678, Nr. (12.21) 4R-04679, Nr. (12.21) 4R-04680, Nr. (12.21) 4R-04681, Nr. (12.21) 4R-04682, Nr. (12.21) 4R-04683, Nr. (12.21) 4R-04684, Nr. (12.21) 4R-04685, Nr. (12.21) 4R-04687, Nr. (12.21) 4R-04688, Nr. (12.21) 4R-04689, Nr. (12.21) 4R-04690, Nr. (12.21) 4R-04692, Nr. (12.21) 4R-04694, Nr. (12.21) 4R-04695, Nr. (12.21) 4R-04696, Nr. (12.21) 4R-04697, Nr. (12.21) 4R-04698, Nr. (12.21) 4R-04699, Nr. (12.21) 4R-04700, Nr. (12.21) 4R-04701, Nr. (12.21) 4R-04702, Nr. (12.21) 4R-04703, Nr. (12.21) 4R-04704, Nr. (12.21) 4R-04705, Nr. (12.21) 4R-04706, Nr. (12.21) 4R-04707, Nr. (12.21) 4R-04708, Nr. (12.21) 4R-04709, Nr. (12.21) 4R-04710, Nr. (12.21) 4R-04713 ir Nr. (12.21) 4R-04714, 2018 m. gegužės 25 d. leidimu Nr. (11.13) 4R-04829, 2019 m. rugsėjo 18 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-05077, Nr. (12.21) 4R-05078, Nr. (12.21) 4R-05079 ir Nr. (12.21) 4R-05080 ir 2007 m. liepos 22 d. leidimu Nr. (13.32)-5R-103516 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“  2019 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. SD(LGI)-32, siūlome leisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-11-27 iki 2019-12-25.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „GRIFS AG“ 2019 m. lapkričio 11 d. prašymą Nr. SD/2019-279 ir 2019 m. lapkričio 21 d. gautą papildomą informaciją, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. sausio 6 d. įsakyme Nr. 1V-9 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „GRIFS AG“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-11-21 iki 2019-12-19.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. lapkričio 12 d. prašymą Nr. 19-11-02, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1398 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 101,1 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo terminą iki 2029 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-10-22 iki 2019-11-19
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Labas, Klaipėda“ 2019 m. spalio 10 d. prašymą Nr. 20191010, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1380 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 91,4 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. sausio 11 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-10-15 iki 2019-11-13.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2019 m. spalio 8 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. rugsėjo 22 d. išduotame leidime Nr. 5RE-2 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties B pavadinimą, įrengimo adresą ir antenos aukštį virš žemės.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-10-10 iki 2019-11-07.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Alytaus radijas“ 2019 m. spalio 8 d. prašymą Nr. 3, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1377 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,0 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2029 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-10-10 iki 2019-11-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „RADIJO PULSAS“ 2019 m. spalio 7 d. prašymą Nr. 10-07, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1383 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,6 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2030 m. sausio 25 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-10-02 iki 2019-10-28.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2019 m. spalio 1 d.  prašymą Nr. 2019-02547, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. gegužės 26 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32)‑5R-101792 ir Nr. (13.32)‑5R-101809, 2009 m. sausio 16 d. išduotame leidime  Nr. (13.32)‑5R-102500, 2013 m. birželio 27 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105133, 2014 m. gegužės 20 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑105317 ir Nr. (13.32) 5R‑105320, 2015 m. gegužės 25 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105680, 2016 m. vasario 23 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105869, 2016 m. kovo 14 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105894, 2016 m. rugpjūčio 30 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑105973 ir Nr. (13.32) 5R‑105978, 2016 m. rugsėjo 30 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105993, 2016 m. gruodžio 1 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106033, 2017 m. sausio 24 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106073, 2017 m. birželio 5 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106329 ir 2018 m. rugsėjo 25 d. išduotame leidime Nr. 5RE-232 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 55 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-09-19 iki 2019-10-14.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ UAB „Pūkas“ 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-25-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-26-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-27-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-28-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-29-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-30-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-31-01 ir 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-32-01, siūlome pratęsti toliau nurodytuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. spalio 15 d.: leidime Nr. (15.7) 9R-1439 – naudoti 107,1 MHz radijo dažnį Varėnoje; leidime Nr. (15.7) 9R-1440 – naudoti 102,6 MHz radijo dažnį Skuode; leidime Nr. (15.7) 9R-1441 – naudoti 102,0 MHz radijo dažnį Visagine; leidime Nr. (15.7) 9R-1442 – naudoti 94,2 MHz radijo dažnį Raseiniuose; leidime Nr. (15.7) 9R-1443 – naudoti 107,8 MHz radijo dažnį Klaipėdoje; leidime Nr. (15.7) 9R-1444 – naudoti 107,3 MHz radijo dažnį Vilniuje; leidime Nr. (15.7) 9R-1446 – naudoti 95,7 MHz radijo dažnį Šiauliuose; leidime Nr. (15.7) 9R-1459 – naudoti 102,3 MHz radijo dažnį Panevėžyje. Siekiant sprendimus dėl radijo dažnių (kanalų) pratęsimo priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, vieša konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-09-16 iki 2019-10-14.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Lamantas“ 2019 m. rugpjūčio 19 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. spalio 15 d.: 2017 m. balandžio 26 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1257 – naudoti 105,6 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1381 – naudoti 100,2 MHz radijo dažnį Marijampolėje.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-09-10 iki 2019-09-30.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2019 m. rugpjūčio 22 d. prašymą Nr. 19/014, siūlome pratęsti toliau nurodytuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę UAB „M-1“ naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: leidime Nr. (15.7) 9R-1404 – naudoti 92,8 MHz radijo dažnį Kėdainiuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1405 – naudoti 106,5 MHz radijo dažnį Druskininkuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1406 – naudoti 106,5 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1407 – naudoti 106,0 MHz radijo dažnį Panevėžyje, leidime Nr. (15.7) 9R-1408 – naudoti 90,7 MHz radijo dažnį Raseiniuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1410 – naudoti 106,2 MHz radijo dažnį Tauragėje, leidime Nr. (15.7) 9R-1411 – naudoti 106,8 MHz radijo dažnį Vilniuje, leidime Nr. (15.7) 9R-1412 – naudoti 98,3 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1413 – naudoti 100,2 MHz radijo dažnį Panevėžyje, leidime Nr. (15.7) 9R-1415 – naudoti 96,5 MHz radijo dažnį Tauragėje, leidime Nr. (15.7) 9R-1416 – naudoti 98,7 MHz radijo dažnį Utenoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1417 – naudoti 106,2 MHz radijo dažnį Vilniuje iki 2029 m. spalio 6 d.;
leidime Nr. (15.7) 9R-1409 – naudoti 106,3 MHz radijo dažnį Šiauliuose ir leidime Nr. (15.7) 9R-1414 – naudoti 100,5 MHz radijo dažnį Šiauliuose iki 2022 m. gruodžio 31 d. Siekiant sprendimus dėl radijo dažnių (kanalų) pratęsimo priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, vieša konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.
 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2019-08-06 iki 2019-09-03.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. liepos 26 d. prašymą Nr. 2019/2, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. rugpjūčio 22 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-69 nustatytas paskirto 96,9 MHz radijo dažnio Šilutėje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-07-24 iki 2019-08-23.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Tele2“ 2019 m. liepos 5 d.  dalį prašymo Nr. SD-30603, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. gegužės 22 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R-106288, Nr. (13.32) 5R-106289, Nr. (13.32) 5R-106290, Nr. (13.32) 5R-106291, Nr. (13.32) 5R-106292 ir 2017 m. gegužės 23 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R-106318,  Nr. (13.32) 5R-106319, Nr. (13.32) 5R-106320, Nr. (13.32) 5R-106321, Nr. (13.32) 5R-106322, Nr. (13.32) 5R-106323, Nr. (13.32) 5R-106324, Nr. (13.32) 5R-106325,  Nr. (13.32) 5R-106326 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas maksimalias siųstuvo galias bei antenų stiprinimus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-07-04 iki 2019-07-19.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2019 m. birželio 20 d. Nr. 2019-01669 prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-102497, 2010 m. lapkričio 19 d. išduotame leidime  Nr. (13.32)‑5R-103809, 2012 m. gruodžio 12 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-104960, 2013 m. vasario 2 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105039, 2013 m. vasario 26 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105054, 2015 m. gruodžio 21 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑105838 ir Nr. (13.32) 5R‑105840, 2016 m. gruodžio 1 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106031, 2017 m. spalio 24 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑66, 2018 m. vasario 15 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑46, 2018 m. balandžio 12 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑135 ir 2018 m. rugsėjo 25 d. išduotame leidime Nr. 5RE-231 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 55 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2019-06-28 iki 2019-07-27.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti penkis 25 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-674 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-06-05 iki 2019-07-03.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/1, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/2, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/3, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/4, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/5, gautus 2019 m. gegužės 31 d., siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. rugsėjo 20 d.: 2016 m. spalio 17 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1213 – naudoti 104,1 MHz radijo dažnį Klaipėdoje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1391 – naudoti 104,8 MHz radijo dažnį Panevėžyje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1392 – naudoti 94,4 MHz radijo dažnį Palangoje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1393 – naudoti 103,9 MHz radijo dažnį Marijampolėje ir 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1395 – naudoti 104,3 MHz radijo dažnį Šiauliuose.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-06-05 iki 2019-07-03.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2019 m. gegužės 24 d. prašymą Nr. 19-20-02, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. sausio 2 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1458 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 90,8 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2029 m. rugpjūčio 15 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-06-05 iki 2019-07-03.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Dainiaus Kvietinsko taksi paslaugų įmonės 2019 m. gegužės 29 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. balandžio 7 d. įsakyme Nr. 453 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo Dainiaus Kvietinsko taksi paslaugų įmonei“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-06-03 iki 2019-07-01.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB “LITESKO“  2019 m. gegužės 27 d. prašymą Nr. 1.61-587 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą 2011 m. rugsėjo 2 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-02668, 2011 m. lapkričio 18 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-02747 ir 2012 m. gegužės 7 d. leidimu Nr. (12.21)-4R-03046 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2019 m. gegužės 24 d. sitikimą Nr. SRRŽ-99 , siūlome leisti UAB “LITESKO“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) UAB „Alytaus šilumos tinklai“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-22 iki 2019-06-20.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2019 m. gegužės 8 d. prašymą Nr. SD-2382, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. kovo 24 d. įsakyme Nr. 1V-303 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-22 iki 2019-06-20.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2019 m. gegužės 9 d. prašymą Nr. SD-2383, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. kovo 24 d. įsakyme Nr. 1V-305 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-17 iki 2019-06-14
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2019 m. gegužės 14 d. Nr. 2019-01241 prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-102495, 2010 m. birželio 4 d. išduotuose leidimuose  Nr. (13.32)‑5R-103506 ir  Nr. (13.32)‑5R-103509, 2018 m. lapkričio 21 d. išduotame leidime Nr. 5RE-245 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 56 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-15 iki 2019-06-12.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. gegužės 13 d. prašymą Nr. 19-06, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. gegužės 31 d.: 2014 m. lapkričio 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-882 – naudoti 93,1 MHz radijo dažnį Vilniuje; 2018 m. kovo 29 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1360 – naudoti 106,0 MHz radijo dažnį Klaipėdoje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1397 – naudoti 91,8 MHz radijo dažnį Šiauliuose.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-30 iki 2019-05-28.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2019 m. balandžio 18 d. prašymą Nr. 4RA-420-(R1), siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. sausio 31 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1462 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,3 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminą iki 2029 m. rugpjūčio 3 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-30 iki 2019-05-28.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „ATVIRAI“ 2019 m. balandžio 15 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1V-821 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „ATVIRAI“ nustatytas 99,9 MHz radijo dažnio Anykščiuose naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-15 iki 2019-05-13.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190402/1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. sausio 25 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1460 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 104,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2029 m. rugsėjo 20 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-01 iki 2019-04-29.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Info XXL“ 2018 m. kovo 27 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Info XXL“ nustatytas 96,8 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-01 iki 2019-04-29.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 2019 m. kovo 25 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1425 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 94,1 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo terminą iki 2029 m. gegužės 26 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-03-21 iki 2019-04-18.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Alytaus radijas“ 2019 m. kovo 19 d. prašymą Nr. 2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. kovo 20 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1239 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 97,2 MHz radijo dažnio Druskininkuose naudojimo terminą iki 2029 m. birželio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-03-19 iki 2019-04-16.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. kovo 12 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1396 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 107,4 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2029 m. birželio 3 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-02-19 iki 2019-02-27.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Interbanga“ 2019 m. vasario 18 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. birželio 8 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1270 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 93,2 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2029 m. kovo 3 d. Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, nustatytas trumpesnis konsultavimosi terminas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-02-15 iki 2019-03-15.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2019 m. vasario 12 d. prašymą Nr. LB-190212/1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018 m. spalio 4 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1390 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 98,9 MHz radijo dažnio Ukmergėje naudojimo terminą ir Tarnybos 2014 m. sausio 31 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-814 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 106,8 MHz radijo dažnio Visagine naudojimo terminą iki 2029 m. gegužės 11 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai dėl 98,9 MHz radijo dažnio Ukmergėje, 106,8 MHz radijo dažnio Visagine

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2019-02-11 iki 2019-03-10.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Tauragės rajono ir Kauno rajono savivaldybių teritorijose.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1V-180 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-02-05 iki 2019-03-04.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Pliuškevičius
Judriosios tarnybos skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdamas į UAB „Circle K Lietuva“ 2019 m. sausio 28 d. prašymą Nr. 2 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), suteiktą 2013 m. lapkričio 7 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-03565, UAB „Circle K Terminal Lietuva“, 2019 m. sausio 31 d. raštu Nr. 1 UAB „Circle K Terminal Lietuva“ sutiko priimti naudoti šiuo leidimu skirtą radijo dažnį (kanalą).

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2019-02-04 iki 2019-03-03.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Palangos miesto ir Trakų rajono savivaldybių teritorijose.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1V-112 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-01-25 iki 2019-02-22.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2018 m. gruodžio 14 d. prašymą Nr. LB181214-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1V-725 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „LAISVOJI BANGA“ nustatytas 104,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-01-25 iki 2019-02-23.
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2019 m. sausio 21 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. vasario 27 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-106111 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties B pavadinimą ir įrengimo adresą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2020 m. vasario 19 d. iki 2020 m. balandžio 20 d.
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė
Ekonominės analizės skyriaus
specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. [email protected]

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Bitė Lietuva“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „TELE2“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „TELE2“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB, viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „CSC TELECOM“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „CSC TELECOM“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „ECOFON“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. vasario 28 d.
Kontaktiniai asmenys:

Vilma Grigaliūnienė
Ekonominės analizės skyriaus
patarėja
Tel. (8 5) 210 5669

El. p. [email protected]

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo rinkų apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas (vartotojams);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas (paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. birželio 1 d.
Kontaktiniai asmenys:

Marijus Balnys
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. [email protected]

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje projektas.
 • Patikslintas rinkos tyrimo ataskaitos projekto Priedas Nr. 4.
 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. birželio 1 d.
Kontaktiniai asmenys:

Kęstutis Šukvietis
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistas
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. [email protected]

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje projektas.
 • Patikslintas rinkos tyrimo ataskaitos projekto Priedas Nr. 2.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 • Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos 2019-05-20 raštu Nr. 37 ir 2019-06-04 raštu Nr. 39 gautos pastabos.
 • AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2019-05-30 raštu Nr. 4A-72/2.5-10 gautos pastabos.
 • Telia Lietuva, AB, 2019-05-31 raštu Nr. 01524 gautos pastabos.
 • UAB „Bitė Lietuva“ 2019-06-03 raštu Nr. 1400-586 gautos pastabos.
 • Pastabų aptarimo protokolas.
 • Gautų pastabų vertinimo lentelė.
Konsultacija dėl skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. kovo 27 d. iki 2019 m. balandžio 29 d.
Kontaktiniai asmenys:

Jurgita Keblienė
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. [email protected]

Tarnyba antrajai viešajai konsultacijai teikė Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „CSC Telecom“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „CSC Telecom“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Ecofon“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Ecofon“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos geležinkeliai“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas.
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti televizijos kanalą
Prašymai priimami nuo 2018-12-07 iki 2019-01-05
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Alytaus regioninės televizijos 2018 m. rugpjūčio 30 d. prašymą, skelbiame apie pateiktą paraišką skirti 41 televizijos kanalą (630–638 MHz) Utenoje ir pranešame apie galimybę pateikti prašymus skirti šį televizijos kanalą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-1195

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti televizijos kanalą
Prašymai priimami nuo 2018-12-07 iki 2019-01-05
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ 2018 m. rugsėjo 5 d. prašymą, skelbiame apie pateiktą paraišką skirti 46 televizijos kanalą (670–678 MHz) naudoti vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle, sudarytame iš skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stočių Kėdainiuose, Panevėžyje ir Ukmergėje, ir pranešame apie galimybę pateikti prašymus skirti šį televizijos kanalą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-1194

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-23 iki 2018-12-20
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. [email protected]
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 207 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ paskirto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-23 iki 2018-12-20
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. [email protected]
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 207 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame savivaldybės įmonei Šiaulių oro uostui paskirto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-14 iki 2018-12-11
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Dekbera“ 2018 m. lapkričio12 d. prašymą Nr. 181112/1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotame 2012 m. gegužės 17 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0051 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2019 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-14 iki 2018-12-11
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. [email protected]
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 205 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame uždarajai akcinei bendrovei „Litcargus“ paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-14 iki 2018-12-11
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. [email protected]
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 205 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame valstybės įmonei Lietuvos oro uostai paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09 iki 2018-12-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2018 m. lapkričio 2 d. prašymą Nr. 18-44-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2017 m. kovo 10 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1235 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 90,1 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2020 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09 iki 2018-12-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB Alytaus radijo 2018 m. spalio 31 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. gruodžio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1079 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 70,04 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2021 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl pateiktos paraiškos skirti radijo dažnius (kanalus)
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-25 iki 2018-11-21
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka,
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.RRT direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1051 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“
 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-19 iki 2018-11-16
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2018 m. spalio 17 d. prašymą Nr. 18/025, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2018 m. spalio 15 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1403 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 92,2 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2029 m. sausio 16 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-10 iki 2018-11-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2018 m. spalio 5 d. prašymą Nr. 18-10-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2018 m. spalio 5 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1399 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 95,7 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2028 m. gruodžio 9 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-04 iki 2018-10-31
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2018 m. rugsėjo 27 d. prašymą Nr. 4A-120/2.5-20.2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2018 m. sausio 22 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1349 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 100,8 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo terminą iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-04 iki 2018-10-31
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2018 m. rugpjūčio 31 d. prašymą Nr. 4RA-816-(TD1), gautą Tarnyboje 2018 m. rugsėjo 19 d., siūlome pakeisti Tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakyme Nr. 1V-825 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai nustatytas 96,3 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo sąlygas, pakeičiant antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-14 iki 2018-10-11
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Dekbera“ 2018 m. rugsėjo 6 d. prašymą Nr. 180906/01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotame 2012 m. gegužės 17 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0050 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-13 iki 2018-10-11
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymą Nr. 18, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-673 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 100,0 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo sąlygas, pakeičiant antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03 iki 2018-10-01
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2018 m. rugpjūčio 28 d. prašymą Nr. 18, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. gruodžio 19 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-119 nustatytas paskirto 102,7 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo ir radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03 iki 2018-10-01
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2018 m. rugpjūčio 27 d. prašymą Nr. 17, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-976 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Radiocentras“ nustatytas paskirto 92,2 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas – spinduliuotės parametrus; pratęsti Tarnybos 2016 m. rugsėjo 20 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1197 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 92,2 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03 iki 2018-10-01
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Kvartolė“ 2018 m. rugpjūčio 20 d. prašymą Nr. 6, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. vasario 20 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-321 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 93,7 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2028 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl pateiktos paraiškos skirti radijo dažnius (kanalus)
Konsultacija vyksta nuo 2018-08-30 iki 2018-09-29
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka,
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. [email protected]
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti vienuolika 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalų iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti Tarnybai paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.RRT direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1V-800 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-07-05 iki 2018-08-02
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Laisvoji banga“ 2018 m. birželio 27 d. prašymą Nr. LB171627-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. gruodžio 23 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-413 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 104,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-07-05 iki 2018-08-02
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Atsižvelgdami į UAB „Labas, Klaipėda“ 2018 m. birželio 27 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytose 2014 m. liepos 28 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-64 nustatytas 88,1 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-05-03 iki 2018-06-01
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
el. p. [email protected]
tel. (8 5) 210 5647
Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2018 m. balandžio 16 d. prašymą Nr. SD-64-18, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. gegužės 23 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105356 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties B įrengimo vietą, nustatytus radijo kanalų dažnius bei radijo kanalų plotį.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Informacija atnaujinta 2024-06-13