VEIKLOS SRITYS:

Nacionalinės viešosios konsultacijos dėl individualių teisės aktų

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-10-14 iki 2021-11-11
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos du dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-940 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-10-07 iki 2021-11-04
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „DEKBERA“ 2021 m. spalio 4 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose 2011 m. gruodžio 30 d. leidimuose Nr. (11.13) 13R-0033, Nr. (11.13) 13R-0034, Nr. (11.13) 13R-0036, Nr. (11.13) 13R-0037, Nr. (11.13) 13R-0038, Nr. (11.13) 13R-0039, Nr. (11.13) 13R-0040, Nr. (11.13) 13R-0041, Nr. (11.13) 13R-0042 ir 2012 m. balandžio 30 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0048 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2031 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-09-22 iki 2021-10-19
Kontaktiniai asmenys:
Jorūnė Mikulėnaitė
Radijo ir televizijos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 210 5648
el. p. jorune.mikulenaite@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ 2021 m. rugsėjo 15 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. 1V-642 „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninei televizijai „Aidas“ nustatytas pagrindines 37 televizijos kanalo naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stočių įrengimo vietas, didžiausius antenų centrų aukščius virš žemės ir didžiausias efektines spinduliuotės galias.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-09-10 iki 2021-10-08
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 2021 m. rugsėjo 1 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: 2014 m. balandžio 30 d. leidime Nr. (15.7) 9R-832 naudoti 96,0 MHz radijo dažnį Biržuose, 2014 m. gruodžio 23 d. leidime Nr. (15.7) 9R-919 naudoti 95,4 MHz radijo dažnį Ignalinoje; 2018 m. spalio 15 d. leidimuose: – Nr. (15.7) 9R-1426 naudoti 100,0 MHz radijo dažnį Druskininkuose, – Nr. (15.7) 9R-1427 naudoti 104,9 MHz radijo dažnį Kaune, – Nr. (15.7) 9R-1428 naudoti 102,2 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, – Nr. (15.7) 9R-1429 naudoti 96,4 MHz radijo dažnį Mažeikiuose, – Nr. (15.7) 9R-1430 naudoti 107,9 MHz radijo dažnį Panevėžyje, – Nr. (15.7) 9R-1431 naudoti 97,0 MHz radijo dažnį Šiauliuose, – Nr. (15.7) 9R-1432 naudoti 104,8 MHz radijo dažnį Tauragėje, – Nr. (15.7) 9R-1433 naudoti 100,6 MHz radijo dažnį Ukmergėje, – Nr. (15.7) 9R-1434 naudoti 97,3 MHz radijo dažnį Vilniuje, – Nr. (15.7) 9R-1435 naudoti 103,7 MHz radijo dažnį Visagine, – Nr. (15.7) 9R-1436 naudoti 92,3 MHz radijo dažnį Utenoje, – Nr. (15.7) 9R-1437 naudoti 93,4 MHz radijo dažnį Marijampolėje iki 2031 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl televizijos kanalo naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-19 iki 2021-07-16
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. kestutis.budrys@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ 2021 m. birželio 9 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakyme Nr. 1V-85 „Dėl televizijos kanalo skyrimo VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ nustatytas pagrindines 46 televizijos kanalo naudojimo sąlygas, pakeičiant skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stoties Kėdainiuose įrengimo vietą, didžiausią antenos centro aukštį virš žemės ir didžiausią efektinę spinduliuotės galią.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-16 iki 2021-06-25
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. algirdas.naraskevicius@rrt.lt
Atsižvelgdami į Neringos savivaldybės administracijos 2021m. birželio 3 d. prašymą, siūlome leisti perleisti teisę naudoti 128,700 MHz radijo dažnį (kanalą) Viešajai įstaigai Nidos oro parkui.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-05-19 iki 2021-06-17
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. algirdas.naraskevicius@rrt.lt
Atsižvelgdami į Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques S.C.R.L. (SITA) 2021m. balandžio 26d. prašymą, siūlome leisti perleisti teisę naudoti 131,725 MHz, 136,775 MHz, 136,875 MHz ir 136,975 MHz radijo dažnius (kanalus) SITA B.V. Lietuvos filialui.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

PASIBAIGUSIOS NACIONALINĖS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-09-01 iki 2021-09-28
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos du dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 1V-797 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-08-06 iki 2021-09-03
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vieną dupleksinį 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalą naudoti Neringos savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 1V-727 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-07-14 iki 2021-08-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymus skirti iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos vieną dupleksinį 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalą naudoti Neringos savivaldybės teritorijoje ir du dupleksinius 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus naudoti Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-686 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-10 iki 2021-07-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2021 m. gegužės 26 d. prašymą Nr. SD(LGI)-2470, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-88 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-10 iki 2021-07-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2021 m. gegužės 26 d. prašymą Nr. SD(LGI)-2469, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-90 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2021-05-13 iki 2021-06-10
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2021 m. gegužės 11 d. prašymą Nr. 21-05-01, siūlome siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2011 m. gruodžio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-656 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 96,0 MHz radijo dažnio Nidoje naudojimo terminą iki 2031 m. rugpjūčio 16 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2021-05-13 iki 2021-06-10
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ „Šou imperija“ 2021 m. gegužės 10 d. prašymą Nr. 11, siūlome siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1388 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 98,2 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo terminą iki 2031 m. liepos 5 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2021-04-26 iki 2021-05-24
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 25 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1V-405 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.

 

Konsultavimasis dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo
Konsultavimasis vyko nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. (įskaitytinai)
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Ekonominės analizės skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. raimonda.purviene@rrt.lt

Tarnyba viešam konsultavimuisi teikė Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo dokumentus, t. y.  Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-648 „Dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB, viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo projektas (UAB „Bitė Lietuva“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo projektas (UAB „TELE2“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „CSC TELECOM“);
 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-645 „Dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“ turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-656 „Dėl ūkio subjekto UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „ECOFON“).
Viešojo konsultavimosi metu pastabų negauta.
Konsultavimasis dėl Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
Konsultavimasis vyko nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. (įskaitytinai)
Kontaktiniai asmenys:

Jurgita Keblienė

Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. jurgita.kebliene@rrt.lt

Tarnyba viešam konsultavimuisi teikė Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo dokumentus, t. y. Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (Telia Lietuva, AB);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (AB „Lietuvos geležinkeliai“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (AB Lietuvos radijo ir televizijos centras);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „CSC TELECOM“);
 • Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1V-618 „Dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“ turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje“ pakeitimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pakeitimo projektas (UAB „ECOFON“).
Viešojo konsultavimosi metu pastabų negauta.
Konsultacija dėl UAB „Tele2“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria ir jos Lietuvos filialo“
Konsultacija vyko nuo 2021-02-26 iki 2021-04-09
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. ricardas.budavicius@rrt.lt
Tarnyba gavo UAB „Tele2“ (kodas 111471645) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės SIA Centuria (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Tele2“ išnuomoti Latvijos bendrovei SIA Centuria (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 811–821 MHz ir 852–862 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1960–1980 MHz ir 2150–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2500–2520 MHz ir 2620–2640 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB “Tele2” teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės SIA Centuria.Viešosioms konsultacijoms teikiamas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas. (Pataisyta sprendimo projekto versija).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:Lietuvos kabelinės televizijos asociacija
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Telia Lietuva, AB
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
UAB Teledema
Tarnyba 2021 m. gegužės 12 d. gavo UAB „Tele2“ raštą „Dėl prašymo atsiėmimo ir administracinės procedūros nutraukimo“, todėl UAB „Tele2“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo nagrinėjimas nutraukiamas.
Konsultacija dėl UAB „Bitė Lietuva“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria ir jos Lietuvos filialo“
Konsultacija vyko nuo 2021-02-26 iki 2021-04-09
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. ricardas.budavicius@rrt.lt
Tarnyba gavo UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės SIA Centuria (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Bitė Lietuva“ išnuomoti Latvijos bendrovei SIA Centuria (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1920–1940 MHz ir 2110–2130 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2540–2560 MHz ir 2660–2680 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB “Bitė Lietuva” teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės SIA Centuria.Viešosioms konsultacijoms teikiamas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas. (Pataisyta sprendimo projekto versija).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:Lietuvos kabelinės televizijos asociacija
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Telia Lietuva, AB
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
UAB Teledema
Tarnyba 2021 m. gegužės 13 d. gavo UAB „Bitė Lietuva“ raštą „Dėl UAB „Bitė Lietuva“ 2020-08-18 motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo atsiėmimo“, todėl UAB „Bitė Lietuva“ 2020 m. rugpjūčio 18 d. motyvuoto prašymo dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo nagrinėjimas nutraukiamas.
Konsultacija dėl Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (įskaitytinai)
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Ekonominės analizės skyriaus specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. raimonda.purviene@rrt.lt

Tarnyba pakartotiniam viešam konsultavimuisi teikė Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninėje aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje projektas.
Rinkos tyrimas nutrauktas.
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-01-11 iki 2021-02-08
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ 2020 m. gruodžio 21 d. prašymą Nr. LP-201208-1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1178 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ nustatytas paskirto  100,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5084, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-71 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5085, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-73 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5086, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-83 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5080, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-88 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5078, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-90 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5079, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-93 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5076, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-100 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5074, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-102 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-12-14 iki 2021-01-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „LTG Infra“ 2020 m. gruodžio 10 d. prašymą Nr. SD(LGI)-5055, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 24 d. įsakyme Nr. 1V-103 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2020 m. spalio 28 d. iki 2021 m. sausio 4 d. (įskaitytinai)
Kontaktiniai asmenys:

Kęstutis Šukvietis

Ekonominės analizės skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5669

El. p. kestutis.sukvietis@rrt.lt

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninėje aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje projektas.
 • Verslo centrai (objektai).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-11-03 iki 2020-12-01
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2020 m. spalio 1 d. prašymą Nr. 4A-107/2.5-20.2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. rugsėjo 8 d. išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui naudoti radijo dažnius (kanalus), nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: leidime Nr. (15.7) 9R-1309 – naudoti 88,0 MHz radijo dažnį Plungėje; Nr. (15.7) 9R-1310 – naudoti 91,6 MHz radijo dažnį Skuode; Nr. (15.7) 9R-1311 – naudoti 92,7 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; Nr. (15.7) 9R-1312 – naudoti 93,3 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; Nr. (15.7) 9R-1313 – naudoti 94,4 MHz radijo dažnį Joniškyje; Nr. (15.7) 9R-1314 – naudoti 100,8 MHz radijo dažnį Marijampolėje; Nr. (15.7) 9R-1315 – naudoti 101,8 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; Nr. (15.7) 9R-1316 – naudoti 103,5 MHz radijo dažnį Skuode; Nr. (15.7) 9R-1317 – naudoti 104,2 MHz radijo dažnį Ignalinoje; Nr. (15.7) 9R-1318 – naudoti 105,0 MHz radijo dažnį Plungėje; Nr. (15.7) 9R-1319 – naudoti 107,4 MHz radijo dažnį Tauragėje; Nr. (15.7) 9R-1320 – naudoti 107,4 MHz radijo dažnį Utenoje; Nr. (15.7) 9R-1321 – naudoti 107,8 MHz radijo dažnį Utenoje iki 2023 m. gruodžio 31 d.; 2017 m. balandžio 13 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1250 – naudoti 1386 kHz radijo dažnį Viešintose iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektai: dėl ultratrumpųjų bangų radijo dažnių; dėl 1386 kHz radijo dažnio Viešintose.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-10-13 iki 2020-11-10
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2020 m. rugsėjo 21 d.  prašymą Nr. 2020-02742, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 m. gegužės 28 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-103448, 2010 m. lapkričio 19 d. išduotame leidime  Nr. (13.32)‑5R-103810, 2012 m. spalio 30 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-104930, 2014 m. birželio 25 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105450, 2014 m. spalio 2 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105532, 2016 m. gruodžio 1 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑106025 ir Nr. (13.32) 5R‑106034, 2017 m. vasario 27 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106104, 2017 m. gruodžio 8 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑128, 2018 m. sausio 9 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑6, 2018 m. vasario 15 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑45, 2018 m. kovo 8 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑65 ir 2020 m. vasario 3 d. išduotame leidime Nr. 5R-511 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 55 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-10-14 iki 2020-11-11
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „RADIOCENTRAS“ 2020 m. rugsėjo 30 d. prašymą Nr. 20, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 23 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1447 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 100,0 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminą iki 2030 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-10-08 iki 2020-11-05
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2020 m. rugsėjo 17 d. prašymą Nr. 20-30-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-976 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Pūkas“ nustatytas paskirto 95,7 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas, taip pat tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-970 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Pūkas“ nustatytas paskirto 97,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas, abiem atvejais – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: 95,7 MHz radijo dažnio Šiauliuose; 97,4 MHz radijo dažnio Šiauliuose.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-09-23 iki 2020-10-18
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į Vilniaus universiteto 2020 m. rugsėjo 17 d. prašymą Nr. SR-411, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. spalio 26 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1063 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 94,2 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2025 m. spalio 21 d. Siekiant tarnybos sprendimą priimti iki radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pabaigos, vieša konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-09-23 iki 2020-10-21
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2020 m. rugsėjo 3 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1394 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 93,5 MHz radijo dažnio Utenoje naudojimo terminą iki 2030 m. gruodžio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon“
Konsultacija vyko nuo 2020-09-02 iki 2020-09-30
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. ricardas.budavicius@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2020 m. gegužės 25 d. prašymą Nr. 4A-66/2.5-10, patikslintą 2020 m. birželio 17 d. raštu Nr. 4A-72/2.5-10 ir 2020 m. liepos 17 d. raštu Nr. 4A-81/2.6-10, ir UAB „Mezon“ 2020 m. gegužės 22 d. sutikimą dėl teisių naudoti radijo dažnius perleidimo, teikiame viešosioms konsultacijoms įsakymo projektą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Telia Lietuva, AB 2020 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. 2020-02783 dėl įsakymo dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon“.

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „RADIOLA“ 2020 m. liepos 27 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1384 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,2 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB Antrosios reklamos ateljė 2020 m. liepos 23 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1V-568 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB Antrajai reklamos ateljė“ nustatytas paskirto 97,8 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Interbanga“ 2020 m. liepos 15 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. gruodžio 1 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-191 nustatytas paskirto 100,2 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-08-10 iki 2020-09-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB RADIJO STOTIES „ULTRA VIRES“ 2020 m. birželio 29 d. prašymą Nr. 20/006, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: leidime Nr. (15.7) 9R-1418 – naudoti 103,0 MHz radijo dažnį Telšiuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1419 – naudoti 103,0 MHz radijo dažnį Panevėžyje, leidime Nr. (15.7) 9R-1421 – naudoti 103,1 MHz radijo dažnį Tauragėje, leidime Nr. (15.7) 9R-1422 – naudoti 103,7 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1423 – naudoti 103,9 MHz radijo dažnį Šiauliuose iki 2023 m. spalio 10 d.; leidime Nr. (15.7) 9R-1420 – naudoti 103,4 MHz radijo dažnį Utenoje ir leidime Nr. (15.7) 9R-1424 – naudoti 103,1 MHz radijo dažnį Vilniuje iki 2030 m. spalio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-06-25 iki 2020-07-23
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Info XXL“ 2020 m. birželio 19 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. sausio 2 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1522 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,8 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 23 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-05-27 iki 2020-06-24
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „GERUDA“ 2020 m. gegužės 25 d. prašymą Nr. 20/142, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. liepos 10 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1273 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 101,9 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo terminą iki 2023 m. liepos 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais radijo dažniais (kanalais)
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-21 iki 2020-06-03
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. arvydas.sujeta@rrt.lt
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB , UAB „Bitė Lietuva“,  UAB „Tele2“ bendrą raštą dėl 2100 MHz diapazono praplėtimo ir į Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/667, siūlome pakeisti (pertvarkyti) Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“,  UAB „Tele2“ radijo dažnių juostas iš 2100 MHz diapazono praplečiant jas kiekvienam operatoriui po 0,2 MHz. RRT atlikti duomenų perdavimo spartos matavimai parodė, kad karantino metu tinklų apkrova yra žymiai padidėjusi   gyventojams reikia daugiau mobiliojo interneto išteklių nuotoliniam darbui ar mokymuisi. Šiais įsakymais siekiama, kad efektyviau būtų naudojamas 2100 MHz diapazonas ir padidėtų duomenų perdavimo sparta. Todėl skelbiama sutrumpinta 14 dienų viešoji konsultacija.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai: dėl UAB „Bitė Lietuva“, dėl UAB „Tele2“, dėl Telia Lietuva, AB

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-14 iki 2020-06-12
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. arvydas.sujeta@rrt.lt
Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų naudojimo pasienio zonoje, siūlome pakeisti UAB „Bitė Lietuva“ statytas radijo dažnių iš 2100 MHz radijo dažnių diapazono naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-14 iki 2020-06-12
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. arvydas.sujeta@rrt.lt
Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų naudojimo pasienio zonoje, siūlome pakeisti UAB „Tele2“ nustatytas radijo dažnių iš 2100 MHz radijo dažnių diapazono naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-05-14 iki 2020-06-12
Kontaktiniai asmenys:
Arvydas Sujeta
Radijo dažnių valdymo skyriaus patarėjas
Tel. 8 658 22866
el. p. arvydas.sujeta@rrt.lt
Atsižvelgdami į Ryšių reguliavimo tarnybos ir kaimyninių valstybių telekomunikacijų administracijų pasirašytus susitarimus dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz radijo dažnių juostų naudojimo pasienio zonoje, siūlome pakeisti Telia Lietuva, AB nustatytas radijo dažnių iš 2100 MHz radijo dažnių diapazono naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-05-12 iki 2020-06-09
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2020 m. gegužės 7 d. prašymą Nr. 20-23-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1445 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,3 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo terminą iki 2030 m. birželio 19 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-03-12 iki 2020-04-09
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2020 m. kovo 9 d. prašymą Nr. 20-03-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. gruodžio 12 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1457 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 90,1 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-03-12 iki 2020-04-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Trikdis“ 2020 m. kovo 10 d. prašymą Nr. 1183, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. kovo 22 d. įsakyme Nr. 1V-363 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Trikdis“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-02-18 iki 2020-03-12
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „ATVIRAI“ 2020 m. vasario 1 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1378 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,9 MHz radijo dažnio Anykščiuose naudojimo terminą iki 2022 m. kovo 16 d. Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, nustatytas trumpesnis konsultavimosi terminas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2020-02-17 iki 2020-03-16
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Fosus“ 2020 m. vasario 6 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. 1V-894 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Fosus“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2020-01-27 iki 2020-02-24
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2020 m. sausio 8 d. prašymą Nr. 20/001, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1V-1011 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „M-1“ nustatytas 106,8 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas – spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2020-01-02 iki 2020-01-30
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „REKLAMOS GAMA“ 2019 m. gruodžio 30 d. prašymą Nr. 01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1387 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,0 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. vasario 17 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnį (kanalą)
Paraiškos buvo priimamos nuo 2020-01-02 iki 2020-01-22
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2019 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. 4A-141/2.5-715, skelbiame apie pateiktą paraišką skirti 13A (230,784 MHz) skaitmeninio antžeminio radijo kanalą Vilniuje ir pranešame apie galimybę pateikti paraiškas skirti šį radijo dažnį (kanalą).

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-1324.

Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-12-11 iki 2020-01-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutus.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. gruodžio 6 d. prašymą Nr. SD(ADM)-4866 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą Tarnybos 2017 m. spalio 20 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-04686, Nr. (12.21) 4R-04686 ir Nr. (12.21) 4R-04686 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir UAB „LG Keleiviams“ 2019 m. gruodžio 4 d. raštą Nr. LS(LGKL)-794, siūlome leisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) UAB „LG Keleiviams“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-12-11 iki 2020-01-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutus.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. gruodžio 6 d. prašymą Nr. SD(ADM)-4866 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą 2017 m. birželio 27 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-04538 ir 2017 m. spalio 20 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-04661, Nr. (12.21) 4R-04668, Nr. (12.21) 4R-04691 ir Nr. (12.21) 4R-04712 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir AB „LG CARGO“ 2019 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. SD(CARGO)-4245, siūlome leisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) AB „LG CARGO“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-12-11 iki 2020-01-08
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutus.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. gruodžio 6 d. prašymą Nr. SD(ADM)-4866 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą 2017 m. spalio 20 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-04662, Nr. (12.21) 4R-04663, Nr. (12.21) 4R-04664, Nr. (12.21) 4R-04665, Nr. (12.21) 4R-04666, Nr. (12.21) 4R-04667, Nr. (12.21) 4R-04669, Nr. (12.21) 4R-04670, Nr. (12.21) 4R-04671, Nr. (12.21) 4R-04672, Nr. (12.21) 4R-04673, Nr. (12.21) 4R-04674, Nr. (12.21) 4R-04675, Nr. (12.21) 4R-04676, Nr. (12.21) 4R-04677, Nr. (12.21) 4R-04678, Nr. (12.21) 4R-04679, Nr. (12.21) 4R-04680, Nr. (12.21) 4R-04681, Nr. (12.21) 4R-04682, Nr. (12.21) 4R-04683, Nr. (12.21) 4R-04684, Nr. (12.21) 4R-04685, Nr. (12.21) 4R-04687, Nr. (12.21) 4R-04688, Nr. (12.21) 4R-04689, Nr. (12.21) 4R-04690, Nr. (12.21) 4R-04692, Nr. (12.21) 4R-04694, Nr. (12.21) 4R-04695, Nr. (12.21) 4R-04696, Nr. (12.21) 4R-04697, Nr. (12.21) 4R-04698, Nr. (12.21) 4R-04699, Nr. (12.21) 4R-04700, Nr. (12.21) 4R-04701, Nr. (12.21) 4R-04702, Nr. (12.21) 4R-04703, Nr. (12.21) 4R-04704, Nr. (12.21) 4R-04705, Nr. (12.21) 4R-04706, Nr. (12.21) 4R-04707, Nr. (12.21) 4R-04708, Nr. (12.21) 4R-04709, Nr. (12.21) 4R-04710, Nr. (12.21) 4R-04713 ir Nr. (12.21) 4R-04714, 2018 m. gegužės 25 d. leidimu Nr. (11.13) 4R-04829, 2019 m. rugsėjo 18 d. leidimais Nr. (12.21) 4R-05077, Nr. (12.21) 4R-05078, Nr. (12.21) 4R-05079 ir Nr. (12.21) 4R-05080 ir 2007 m. liepos 22 d. leidimu Nr. (13.32)-5R-103516 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“  2019 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. SD(LGI)-32, siūlome leisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-11-27 iki 2019-12-25
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „GRIFS AG“ 2019 m. lapkričio 11 d. prašymą Nr. SD/2019-279 ir 2019 m. lapkričio 21 d. gautą papildomą informaciją, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. sausio 6 d. įsakyme Nr. 1V-9 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „GRIFS AG“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-11-21 iki 2019-12-19
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. lapkričio 12 d. prašymą Nr. 19-11-02, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1398 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 101,1 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo terminą iki 2029 m. birželio 4 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-10-22 iki 2019-11-19
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Labas, Klaipėda“ 2019 m. spalio 10 d. prašymą Nr. 20191010, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1380 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 91,4 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2030 m. sausio 11 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-10-15 iki 2019-11-13
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2019 m. spalio 8 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. rugsėjo 22 d. išduotame leidime Nr. 5RE-2 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties B pavadinimą, įrengimo adresą ir antenos aukštį virš žemės.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-10-10 iki 2019-11-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Alytaus radijas“ 2019 m. spalio 8 d. prašymą Nr. 3, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1377 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 99,0 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2029 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-10-10 iki 2019-11-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „RADIJO PULSAS“ 2019 m. spalio 7 d. prašymą Nr. 10-07, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1383 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,6 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2030 m. sausio 25 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-10-02 iki 2019-10-28
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2019 m. spalio 1 d.  prašymą Nr. 2019-02547, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. gegužės 26 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32)‑5R-101792 ir Nr. (13.32)‑5R-101809, 2009 m. sausio 16 d. išduotame leidime  Nr. (13.32)‑5R-102500, 2013 m. birželio 27 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105133, 2014 m. gegužės 20 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑105317 ir Nr. (13.32) 5R‑105320, 2015 m. gegužės 25 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105680, 2016 m. vasario 23 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105869, 2016 m. kovo 14 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105894, 2016 m. rugpjūčio 30 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑105973 ir Nr. (13.32) 5R‑105978, 2016 m. rugsėjo 30 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105993, 2016 m. gruodžio 1 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106033, 2017 m. sausio 24 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106073, 2017 m. birželio 5 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106329 ir 2018 m. rugsėjo 25 d. išduotame leidime Nr. 5RE-232 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 55 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-09-19 iki 2019-10-14
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ UAB „Pūkas“ 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-25-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-26-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-27-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-28-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-29-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-30-01, 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-31-01 ir 2019 m. rugpjūčio 14 d. prašymą Nr. 19-32-01, siūlome pratęsti toliau nurodytuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. spalio 15 d.: leidime Nr. (15.7) 9R-1439 – naudoti 107,1 MHz radijo dažnį Varėnoje; leidime Nr. (15.7) 9R-1440 – naudoti 102,6 MHz radijo dažnį Skuode; leidime Nr. (15.7) 9R-1441 – naudoti 102,0 MHz radijo dažnį Visagine; leidime Nr. (15.7) 9R-1442 – naudoti 94,2 MHz radijo dažnį Raseiniuose; leidime Nr. (15.7) 9R-1443 – naudoti 107,8 MHz radijo dažnį Klaipėdoje; leidime Nr. (15.7) 9R-1444 – naudoti 107,3 MHz radijo dažnį Vilniuje; leidime Nr. (15.7) 9R-1446 – naudoti 95,7 MHz radijo dažnį Šiauliuose; leidime Nr. (15.7) 9R-1459 – naudoti 102,3 MHz radijo dažnį Panevėžyje. Siekiant sprendimus dėl radijo dažnių (kanalų) pratęsimo priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, vieša konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-09-16 iki 2019-10-14
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Lamantas“ 2019 m. rugpjūčio 19 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. spalio 15 d.: 2017 m. balandžio 26 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1257 – naudoti 105,6 MHz radijo dažnį Mažeikiuose; 2018 m. rugsėjo 5 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1381 – naudoti 100,2 MHz radijo dažnį Marijampolėje.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-09-10 iki 2019-09-30
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2019 m. rugpjūčio 22 d. prašymą Nr. 19/014, siūlome pratęsti toliau nurodytuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. išduotuose leidimuose, suteikiančiuose teisę UAB „M-1“ naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus: leidime Nr. (15.7) 9R-1404 – naudoti 92,8 MHz radijo dažnį Kėdainiuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1405 – naudoti 106,5 MHz radijo dažnį Druskininkuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1406 – naudoti 106,5 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1407 – naudoti 106,0 MHz radijo dažnį Panevėžyje, leidime Nr. (15.7) 9R-1408 – naudoti 90,7 MHz radijo dažnį Raseiniuose, leidime Nr. (15.7) 9R-1410 – naudoti 106,2 MHz radijo dažnį Tauragėje, leidime Nr. (15.7) 9R-1411 – naudoti 106,8 MHz radijo dažnį Vilniuje, leidime Nr. (15.7) 9R-1412 – naudoti 98,3 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1413 – naudoti 100,2 MHz radijo dažnį Panevėžyje, leidime Nr. (15.7) 9R-1415 – naudoti 96,5 MHz radijo dažnį Tauragėje, leidime Nr. (15.7) 9R-1416 – naudoti 98,7 MHz radijo dažnį Utenoje, leidime Nr. (15.7) 9R-1417 – naudoti 106,2 MHz radijo dažnį Vilniuje iki 2029 m. spalio 6 d.;
leidime Nr. (15.7) 9R-1409 – naudoti 106,3 MHz radijo dažnį Šiauliuose ir leidime Nr. (15.7) 9R-1414 – naudoti 100,5 MHz radijo dažnį Šiauliuose iki 2022 m. gruodžio 31 d. Siekiant sprendimus dėl radijo dažnių (kanalų) pratęsimo priimti iki leidimų galiojimo pabaigos, vieša konsultacija skelbiama sutrumpintam terminui.Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.
 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2019-08-06 iki 2019-09-03
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. liepos 26 d. prašymą Nr. 2019/2, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. rugpjūčio 22 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-69 nustatytas paskirto 96,9 MHz radijo dažnio Šilutėje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-07-24 iki 2019-08-23
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Tele2“ 2019 m. liepos 5 d.  dalį prašymo Nr. SD-30603, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. gegužės 22 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R-106288, Nr. (13.32) 5R-106289, Nr. (13.32) 5R-106290, Nr. (13.32) 5R-106291, Nr. (13.32) 5R-106292 ir 2017 m. gegužės 23 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R-106318,  Nr. (13.32) 5R-106319, Nr. (13.32) 5R-106320, Nr. (13.32) 5R-106321, Nr. (13.32) 5R-106322, Nr. (13.32) 5R-106323, Nr. (13.32) 5R-106324, Nr. (13.32) 5R-106325,  Nr. (13.32) 5R-106326 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas maksimalias siųstuvo galias bei antenų stiprinimus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-07-04 iki 2019-07-19
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2019 m. birželio 20 d. Nr. 2019-01669 prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-102497, 2010 m. lapkričio 19 d. išduotame leidime  Nr. (13.32)‑5R-103809, 2012 m. gruodžio 12 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-104960, 2013 m. vasario 2 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105039, 2013 m. vasario 26 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑105054, 2015 m. gruodžio 21 d. išduotuose leidimuose Nr. (13.32) 5R‑105838 ir Nr. (13.32) 5R‑105840, 2016 m. gruodžio 1 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R‑106031, 2017 m. spalio 24 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑66, 2018 m. vasario 15 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑46, 2018 m. balandžio 12 d. išduotame leidime Nr. 5RE‑135 ir 2018 m. rugsėjo 25 d. išduotame leidime Nr. 5RE-231 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 55 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2019-06-28 iki 2019-07-27
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti penkis 25 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-674 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-06-05 iki 2019-07-03
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/1, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/2, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/3, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/4, 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190527/5, gautus 2019 m. gegužės 31 d., siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. rugsėjo 20 d.: 2016 m. spalio 17 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1213 – naudoti 104,1 MHz radijo dažnį Klaipėdoje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1391 – naudoti 104,8 MHz radijo dažnį Panevėžyje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1392 – naudoti 94,4 MHz radijo dažnį Palangoje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1393 – naudoti 103,9 MHz radijo dažnį Marijampolėje ir 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1395 – naudoti 104,3 MHz radijo dažnį Šiauliuose.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyko nuo 2019-06-05 iki 2019-07-03
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2019 m. gegužės 24 d. prašymą Nr. 19-20-02, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. sausio 2 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1458 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 90,8 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2029 m. rugpjūčio 15 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-06-05 iki 2019-07-03
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į Dainiaus Kvietinsko taksi paslaugų įmonės 2019 m. gegužės 29 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. balandžio 7 d. įsakyme Nr. 453 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo Dainiaus Kvietinsko taksi paslaugų įmonei“ nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-06-03 iki 2019-07-01
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutus.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB “LITESKO“  2019 m. gegužės 27 d. prašymą Nr. 1.61-587 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), suteiktą 2011 m. rugsėjo 2 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-02668, 2011 m. lapkričio 18 d. leidimu Nr. (12.32)-4R-02747 ir 2012 m. gegužės 7 d. leidimu Nr. (12.21)-4R-03046 naudoti radijo dažnius (kanalus), ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2019 m. gegužės 24 d. sitikimą Nr. SRRŽ-99 , siūlome leisti UAB “LITESKO“ perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) UAB „Alytaus šilumos tinklai“.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-22 iki 2019-06-20
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2019 m. gegužės 8 d. prašymą Nr. SD-2382, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. kovo 24 d. įsakyme Nr. 1V-303 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-22 iki 2019-06-20
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2019 m. gegužės 9 d. prašymą Nr. SD-2383, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. kovo 24 d. įsakyme Nr. 1V-305 „Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-17 iki 2019-06-14
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
Atsižvelgdami į Telia Lietuva, AB 2019 m. gegužės 14 d. Nr. 2019-01241 prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (13.32)‑5R-102495, 2010 m. birželio 4 d. išduotuose leidimuose  Nr. (13.32)‑5R-103506 ir  Nr. (13.32)‑5R-103509, 2018 m. lapkričio 21 d. išduotame leidime Nr. 5RE-245 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) pločius į 56 MHz.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-05-15 iki 2019-06-12
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. gegužės 13 d. prašymą Nr. 19-06, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminus iki 2029 m. gegužės 31 d.: 2014 m. lapkričio 28 d. leidime Nr. (15.7) 9R-882 – naudoti 93,1 MHz radijo dažnį Vilniuje; 2018 m. kovo 29 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1360 – naudoti 106,0 MHz radijo dažnį Klaipėdoje; 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1397 – naudoti 91,8 MHz radijo dažnį Šiauliuose.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-30 iki 2019-05-28
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2019 m. balandžio 18 d. prašymą Nr. 4RA-420-(R1), siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. sausio 31 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1462 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 96,3 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo terminą iki 2029 m. rugpjūčio 3 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-30 iki 2019-05-28
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „ATVIRAI“ 2019 m. balandžio 15 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1V-821 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „ATVIRAI“ nustatytas 99,9 MHz radijo dažnio Anykščiuose naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-15 iki 2019-05-13
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2019 m. balandžio 2 d. prašymą Nr. LB-190402/1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. sausio 25 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1460 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 104,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2029 m. rugsėjo 20 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-01 iki 2019-04-29
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Info XXL“ 2018 m. kovo 27 d. prašymą Nr. 1, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Info XXL“ nustatytas 96,8 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-04-01 iki 2019-04-29
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ 2019 m. kovo 25 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 15 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1425 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 94,1 MHz radijo dažnio Telšiuose naudojimo terminą iki 2029 m. gegužės 26 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-03-21 iki 2019-04-18
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Alytaus radijas“ 2019 m. kovo 19 d. prašymą Nr. 2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. kovo 20 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1239 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 97,2 MHz radijo dažnio Druskininkuose naudojimo terminą iki 2029 m. birželio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-03-19 iki 2019-04-16
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2019 m. kovo 12 d. prašymą, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2018 m. spalio 4 d. leidime Nr. (15.7) 9R-1396 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 107,4 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2029 m. birželio 3 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-02-19 iki 2019-02-27
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Interbanga“ 2019 m. vasario 18 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. birželio 8 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1270 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 93,2 MHz radijo dažnio Panevėžyje naudojimo terminą iki 2029 m. kovo 3 d. Siekiant sprendimą priimti iki leidimo galiojimo pabaigos, nustatytas trumpesnis konsultavimosi terminas.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminų pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-02-15 iki 2019-03-15
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2019 m. vasario 12 d. prašymą Nr. LB-190212/1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018 m. spalio 4 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1390 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 98,9 MHz radijo dažnio Ukmergėje naudojimo terminą ir Tarnybos 2014 m. sausio 31 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-814 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 106,8 MHz radijo dažnio Visagine naudojimo terminą iki 2029 m. gegužės 11 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai dėl 98,9 MHz radijo dažnio Ukmergėje, 106,8 MHz radijo dažnio Visagine

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2019-02-11 iki 2019-03-10
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Tauragės rajono ir Kauno rajono savivaldybių teritorijose.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1V-180 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.
Konsultacija dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-02-05 iki 2019-03-04
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Pliuškevičius
Judriosios tarnybos skyriaus patarėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. rimvydas.pliuskevicius@rrt.lt
Atsižvelgdamas į UAB „Circle K Lietuva“ 2019 m. sausio 28 d. prašymą Nr. 2 leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), suteiktą 2013 m. lapkričio 7 d. leidimu Nr. (12.21) 4R-03565, UAB „Circle K Terminal Lietuva“, 2019 m. sausio 31 d. raštu Nr. 1 UAB „Circle K Terminal Lietuva“ sutiko priimti naudoti šiuo leidimu skirtą radijo dažnį (kanalą).

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus projektas

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)
Prašymai priimami nuo 2019-02-04 iki 2019-03-03
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Palangos miesto ir Trakų rajono savivaldybių teritorijose.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos 28 dienas nuo šio įsakymo paskelbimo dienos. RRT direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1V-112 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“.
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-01-25 iki 2019-02-22
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „LAISVOJI BANGA“ 2018 m. gruodžio 14 d. prašymą Nr. LB181214-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1V-725 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „LAISVOJI BANGA“ nustatytas 104,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-01-25 iki 2019-02-23
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5647
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2019 m. sausio 21 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2017 m. vasario 27 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-106111 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties B pavadinimą ir įrengimo adresą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2020 m. vasario 19 d. iki 2020 m. balandžio 20 d.
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė
Ekonominės analizės skyriaus
specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. raimonda.purviene@rrt.lt

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Bitė Lietuva“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Bitė Lietuva“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „TELE2“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „TELE2“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB, viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „CSC TELECOM“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „CSC TELECOM“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „ECOFON“, turinčio didelę įtaką balso skambučių užbaigimo UAB „ECOFON“ viešajame judriojo ryšio tinkle rinkoje, projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. vasario 28 d.
Kontaktiniai asmenys:

Vilma Grigaliūnienė
Ekonominės analizės skyriaus
patarėja
Tel. (8 5) 210 5669

El. p. vilma.grigaliuniene@rrt.lt

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo rinkų apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas (vartotojams);
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas (paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus).
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. birželio 1 d.
Kontaktiniai asmenys:

Marijus Balnys
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. marijus.balnys@rrt.lt

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje projektas.
 • Patikslintas rinkos tyrimo ataskaitos projekto Priedas Nr. 4.
 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Konsultacija dėl didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. balandžio 10 d. iki 2019 m. birželio 1 d.
Kontaktiniai asmenys:

Kęstutis Šukvietis
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistas
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. kestutis.sukvietis@rrt.lt

Tarnyba viešajai konsultacijai teikė Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkoje projektas.
 • Patikslintas rinkos tyrimo ataskaitos projekto Priedas Nr. 2.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 • Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos 2019-05-20 raštu Nr. 37 ir 2019-06-04 raštu Nr. 39 gautos pastabos.
 • AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2019-05-30 raštu Nr. 4A-72/2.5-10 gautos pastabos.
 • Telia Lietuva, AB, 2019-05-31 raštu Nr. 01524 gautos pastabos.
 • UAB „Bitė Lietuva“ 2019-06-03 raštu Nr. 1400-586 gautos pastabos.
 • Pastabų aptarimo protokolas.
 • Gautų pastabų vertinimo lentelė.
Konsultacija dėl skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo
Konsultacija vyko nuo 2019 m. kovo 27 d. iki 2019 m. balandžio 29 d.
Kontaktiniai asmenys:

Jurgita Keblienė
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistė
Tel. (8 5) 210 5682

El. p. jurgita.kebliene@rrt.lt

Tarnyba antrajai viešajai konsultacijai teikė Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos ir susijusių Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus:

 • Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
 • Įsakymo dėl skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinkos apibrėžimo projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „CSC Telecom“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „CSC Telecom“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Ecofon“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Ecofon“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto AB „Lietuvos geležinkeliai“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Mediafon Carrier Services“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Mediafon Carrier Services“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl ūkio subjekto Telia Lietuva, AB, turinčio didelę įtaką skambučių užbaigimo Telia Lietuva, AB viešajame ryšių tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkoje projektas;
 • Įsakymo dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios projektas.
Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti televizijos kanalą
Prašymai priimami nuo 2018-12-07 iki 2019-01-05
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. kestutis.budrys@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ Alytaus regioninės televizijos 2018 m. rugpjūčio 30 d. prašymą, skelbiame apie pateiktą paraišką skirti 41 televizijos kanalą (630–638 MHz) Utenoje ir pranešame apie galimybę pateikti prašymus skirti šį televizijos kanalą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-1195

Paskelbimas apie pateiktą paraišką skirti televizijos kanalą
Prašymai priimami nuo 2018-12-07 iki 2019-01-05
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. kestutis.budrys@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ 2018 m. rugsėjo 5 d. prašymą, skelbiame apie pateiktą paraišką skirti 46 televizijos kanalą (670–678 MHz) naudoti vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle, sudarytame iš skaitmeninės antžeminės televizijos radijo ryšio stočių Kėdainiuose, Panevėžyje ir Ukmergėje, ir pranešame apie galimybę pateikti prašymus skirti šį televizijos kanalą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-1194

Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-23 iki 2018-12-20
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. algirdas.naraskevicius@rrt.lt
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 207 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ paskirto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-23 iki 2018-12-20
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. algirdas.naraskevicius@rrt.lt
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 207 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame savivaldybės įmonei Šiaulių oro uostui paskirto radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-14 iki 2018-12-11
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Dekbera“ 2018 m. lapkričio12 d. prašymą Nr. 181112/1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotame 2012 m. gegužės 17 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0051 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2019 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-14 iki 2018-12-11
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. algirdas.naraskevicius@rrt.lt
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 205 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame uždarajai akcinei bendrovei „Litcargus“ paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-14 iki 2018-12-11
Kontaktiniai asmenys:
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5646
el. p. algirdas.naraskevicius@rrt.lt
Vadovaudamiesi Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano lentelės II skyriaus lentelės 205 punktu bei III skyriaus lentelės 373 punktu inicijuojame valstybės įmonei Lietuvos oro uostai paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimą, pakeičiant 25 kHz kanalų atskyrimą į 8,33 kHz kanalų atskyrimą.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09 iki 2018-12-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Pūkas“ 2018 m. lapkričio 2 d. prašymą Nr. 18-44-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2017 m. kovo 10 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1235 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 90,1 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2020 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09 iki 2018-12-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB Alytaus radijo 2018 m. spalio 31 d. prašymą Nr. 1, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2015 m. gruodžio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1079 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 70,04 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2021 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl pateiktos paraiškos skirti radijo dažnius (kanalus)
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-25 iki 2018-11-21
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka,
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti du 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalus iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.RRT direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1V-1051 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“
 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-19 iki 2018-11-16
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2018 m. spalio 17 d. prašymą Nr. 18/025, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2018 m. spalio 15 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1403 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 92,2 MHz radijo dažnio Alytuje naudojimo terminą iki 2029 m. sausio 16 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-10 iki 2018-11-07
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ „Marijos radijas“ 2018 m. spalio 5 d. prašymą Nr. 18-10-01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2018 m. spalio 5 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1399 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 95,7 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo terminą iki 2028 m. gruodžio 9 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-04 iki 2018-10-31
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2018 m. rugsėjo 27 d. prašymą Nr. 4A-120/2.5-20.2, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tarnybos 2018 m. sausio 22 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1349 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 100,8 MHz radijo dažnio Biržuose naudojimo terminą iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-10-04 iki 2018-10-31
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2018 m. rugpjūčio 31 d. prašymą Nr. 4RA-816-(TD1), gautą Tarnyboje 2018 m. rugsėjo 19 d., siūlome pakeisti Tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakyme Nr. 1V-825 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai nustatytas 96,3 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo sąlygas, pakeičiant antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-14 iki 2018-10-11
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Dekbera“ 2018 m. rugsėjo 6 d. prašymą Nr. 180906/01, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotame 2012 m. gegužės 17 d. leidime Nr. (11.13) 13R-0050 naudoti radijo dažnius (kanalus) 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz dažnių juostose nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-13 iki 2018-10-11
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymą Nr. 18, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. sausio 16 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-673 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 100,0 MHz radijo dažnio Rokiškyje naudojimo sąlygas, pakeičiant antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03 iki 2018-10-01
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2018 m. rugpjūčio 28 d. prašymą Nr. 18, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. gruodžio 19 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-119 nustatytas paskirto 102,7 MHz radijo dažnio Tauragėje naudojimo sąlygas – antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo ir radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03 iki 2018-10-01
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Radiocentras“ 2018 m. rugpjūčio 27 d. prašymą Nr. 17, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-976 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „Radiocentras“ nustatytas paskirto 92,2 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo sąlygas – spinduliuotės parametrus; pratęsti Tarnybos 2016 m. rugsėjo 20 d. išduotame leidime Nr. (15.7) 9R-1197 naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytą 92,2 MHz radijo dažnio Šiauliuose naudojimo terminą iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03 iki 2018-10-01
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Kvartolė“ 2018 m. rugpjūčio 20 d. prašymą Nr. 6, siūlome pratęsti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. vasario 20 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-321 naudoti UTB radijo dažnį nustatytą 93,7 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo terminą iki 2028 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl pateiktos paraiškos skirti radijo dažnius (kanalus)
Konsultacija vyksta nuo 2018-08-30 iki 2018-09-29
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Repečka,
Judriosios tarnybos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5655
el. p. kestutis.repecka@rrt.lt
RRT gavo UAB „Dekbera“ prašymą skirti vienuolika 12,5 kHz pločio radijo ryšio kanalų iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti Tarnybai paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos. Paraiškos priimamos vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.RRT direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1V-800 „Dėl paskelbimo apie pateiktas paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus)“
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-07-05 iki 2018-08-02
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Laisvoji banga“ 2018 m. birželio 27 d. prašymą Nr. LB171627-01, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 m. gruodžio 23 d. išduotame leidime Nr. (15.7)-9R-413 naudoti UTB radijo dažnį nustatytas 104,5 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-07-05 iki 2018-08-02
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt
Atsižvelgdami į UAB „Labas, Klaipėda“ 2018 m. birželio 27 d. prašymą, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytose 2014 m. liepos 28 d. ultratrumpųjų bangų radijo dažnio naudojimo sąlygose Nr. (15.7) 9S-64 nustatytas 88,1 MHz radijo dažnio Kaune naudojimo sąlygas, pakeičiant radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2018-05-03 iki 2018-06-01
Kontaktiniai asmenys:
Irmantas Čečkauskas
Palydovinės ir fiksuotosios tarnybų skyriaus vedėjas
el. p. irmantas.ceckauskas@rrt.lt
tel. (8 5) 210 5647
Atsižvelgdami į UAB Technologijų ir inovacijų centro 2018 m. balandžio 16 d. prašymą Nr. SD-64-18, siūlome pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. gegužės 23 d. išduotame leidime Nr. (13.32) 5R-105356 naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, pakeičiant stoties B įrengimo vietą, nustatytus radijo kanalų dažnius bei radijo kanalų plotį.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas

 Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Informacija atnaujinta 2021-10-14