VEIKLOS SRITYS:

Apie sistemą

 Su Elektroninių dokumentų sistema susijusius klausimus visuomet galite užduoti el. paštu [email protected].

Kas gali naudotis sistema?

Elektroninių dokumentų sistema gali naudotis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) klientai. Šiuo metu tokia galimybė suteikiama tiek ūkio subjektams, tiek ir fiziniams asmenims.

Kaip  naudotis sistema?

Juridiniams asmenims:

Norėdami pateikti dokumentus, pirma turite sudaryti su RRT elektroninių dokumentų teikimo sutartį. Po sutarties sudarymo reikės dar kartą kreiptis į RRT su įmonės ar organizacijos direktoriaus įgaliojimu atstovauti tą organizaciją bei prašymu suteikti prisijungimo priemones prie RRT Elektroninių dokumentų sistemos. Sutartis su įmone yra pasirašoma vieną kartą ir vėliau, norint kuriam nors įmonės ar organizacijos darbuotojui suteikti galimybę (ar ją atimti) naudotis RRT Elektroninių dokumentų sistema, užteks pateikti atitinkamą prašymą.

– Sutarties forma  .doc   .pdf   (turi būti pateikiami 2 egzemplioriai)
– Prašymas dėl prisijungimo priemonių rašomas laisva forma (pavyzdys   .doc   .pdf)
– Direktoriaus įgaliojimas rašomas laisva forma

Fiziniams asmenims:

Prie RRT Elektroninių dokumentų sistemos galite prisijungti Elektroninių valdžios vartų svetainėje nurodytais būdais (per internetinę bankininkystę ir el. prašo priemonėmis).

Kaip veikia sistema?

Šioje supaprastintintoje schemoje pavaizduotas Elektroninių dokumentų sistemos veikimo principas pateikiant elektroninį dokumentą.

RRT klientas jam įprastu būdu paruošia dokumentą.

Prisijungęs prie Elektroninių dokumentų sistemos per internetą pateikia dokumentą

Pateiktasis dokumentas Elektroninių dokumentų sistemoje yra elektroniniu būdu pasirašomas. Pasirašytas dokumentas kartu su parašu keliauja į elektroninių dokumentų archyvą. Elektroninis parašas užtikrina, kad į archyvą pateko būtent toks dokumentas, koks buvo gautas.

Identiška originalaus dokumento kopija patenka į RRT dokumentų valdymo sistemą, kur su dokumentu dirba RRT darbuotojai jiems įprastu būdu.

Informacija atnaujinta 2018-04-30