VEIKLOS SRITYS:

Aptarta Europos kompetencijos centrų veikla stiprinant skaitmeninius gebėjimus informacinių ir ryšių technologijų srityje

2020 spalio 15 d.

Spalio 9 d. įvyko Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) atrinktų Europos regiono kompetencijos centrų (angl. Centres of Excellence, CoE) priežiūros komiteto posėdis. Jį kartu su ITU sekretoriatu organizavo Ryšių reguliavimo tarnyba. Šis posėdis buvo planuotas Vilniuje, tačiau dėl pandemijos teko rinktis nuotolinį posėdžio formatą. Pandemijos poveikis Europos kompetencijos centrų veiklai tapo pagrindine posėdžio ašimi. Pradėdama posėdį, Priežiūros komiteto pirmininkė RRT atstovė Inga Rimkevičienė akcentavo, kad ITU Kompetencijos centrų programa įgijo dar didesnę svarbą. Šie centrai gali sumažinti dėl pandemijos išryškėjusias skaitmeninių gebėjimų spragas, o mokymai virtualiu būdu leidžia  pritraukti daugiau dalyvių. Pristatydami savo 2020 m. rezultatus ir planus ateičiai, CoE atstovai identifikavo, kaip dėl Covid teko koreguoti savo veiklą ir atšaukti fizinius mokymus, tačiau nuotolinius mokymus organizavę centrai sulaukė daug didesnio susidomėjimo, nei planuota. Sutarta surengti dar vieną posėdį lapkričio viduryje, o 2021 m. pradžioje organizuoti pasaulinio CoE tinklo virtualų susitikimą bendriems klausimams aptarti ir bendradarbiavimui tarp skirtingų regionų CoE stiprinti.

Apie Kompetencijų centrų programą. 2001 m. buvo pradėta Kompetencijos centrų programa, kurios tikslas – paremti gebėjimų vystymą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje, teikiant pastovius mokymus IRT specialistams. Naujasis ITU Kompetencijos centrų ciklas bus įgyvendinamas 2019 m. sausio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn. Pasaulyje atrinkti 29, o Europoje – 6 kompetencijų centrai, ir vienu iš jų pirmą kartą tapo Lietuvos bendrovė „NRD Cybersecurity“. Lietuvos bendrovei tapus kompetencijos centru, RRT, kaip atitinkamai Lietuvos administracijai, pasiūlyta tapti Europos kompetencijos centrų priežiūros komiteto nare. Komiteto pirmininke 2019–2020 metams išrinkta RRT atstovė.

Informacija atnaujinta 2020-10-16