VEIKLOS SRITYS:

Atlyginimas už registro objekto registravimą ir (arba) dokumentų teikimą