VEIKLOS SRITYS:

Apžvalga

RRT ne rečiau kaip 1 kartą per metus rengia ir skelbia apibendrintą informaciją apie Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45, nuostatų įgyvendinimą:

Aprašo nuostatų įgyvendinimo laikotarpisAprašo nuostatų įgyvendinimo apžvalga
2022 metaiAprašo nuostatų 2022 m. įgyvendinimo apžvalga
2021 metaiAprašo nuostatų 2021 m. įgyvendinimo apžvalga
2020 metaiAprašo nuostatų 2020 m. įgyvendinimo apžvalga
2019 metaiAprašo nuostatų 2019 m. įgyvendinimo apžvalga

Informacija atnaujinta 2023-03-29