VEIKLOS SRITYS:

Balandžio 8 d. į posėdį rinkosi RRT taryba

2021 balandžio 9 d.

Pirmajame šiais metais posėdyje Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybai svarstyti pateiktas RRT 2021 m. ryšių valdymo ir kontrolės programos sąmatos, finansuojamos iš ankstesniųjų metų nepanaudotų ir viršplaninių pajamų įmokų, projektas bei siūlomi RRT vidaus darbo reglamento pakeitimai. Abu projektus Taryba suderino be pastabų.

Daug dėmesio Tarybos nariai skyrė RRT 2020 m. veiklos ataskaitai. Pristatyme apžvelgti svarbiausi RRT veiklos rezultatai, COVID-19 įtaka RRT reguliuojamiems sektoriams ir RRT veiklos organizavimui. Nepaisant pandemijos suvaržymų, RRT sklandžiai perėjo prie veiklos nuotoliniu būdu, o kai kuriose srityse pasiekė net rekordinių rezultatų. Tarybos nariai teikė vertingas pastabas, kaip patobulinti ataskaitą, kad ji taptų dar informatyvesnė, taip pat pasiūlymus ateities diskusijoms Taryboje.

Ryšių reguliavimo tarnybos taryba yra kolegialus organas, kurį sudaro septyni nariai, jos pirmininkas – RRT direktorius. Tarybą 5 metams skiria Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.  Vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymu, RRT veiklos rašytinė ataskaita iki kovo 31 dienos turi būti pateikta Tarybai, o iki gegužės 1 dienos – Seimui ir Vyriausybei bei paskelbta viešai.

Informacija atnaujinta 2021-04-13