VEIKLOS SRITYS:

Baltijos šalių elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo institucijų atstovai kasmetiniame susitikime dalijosi rinkų reguliavimo patirtimi

2018 rugpjūčio 27 d.

2018 m. rugpjūčio 23-24 d. Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) vyko kasmetinis Baltijos valstybių nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų susitikimas. Jame dalyvavę Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliavimo institucijų atstovai pasidalijo patirtimi apie elektroninių ryšių ir pašto rinkų reguliavimo aktualiausius klausimus, aptarė nacionalinių rinkų plėtros tendencijas ir perspektyvas.

Baltijos reguliavimo institucijų ekspertai atskirose sesijose svarstė aktualius reguliavimo įvairiose ryšių sektoriaus srityse  klausimus. Elektroninių ryšių sesijoje buvo aptarti elektroninių ryšių paslaugoms reikalingos teikti infrastruktūros, ypač ryšių kabelių kanalų, prieigos reguliavimo ypatumai, dalintasi patirtimi praktiškai įgyvendinant tinklų neutralumo užtikrinimo reikalavimus. Aptarta kiekvienos iš trijų Baltijos valstybių patirtis, praėjus metams nuo principo – suteikti keliaujantiems europiečiams galimybę visoje ES naudotis judriojo ryšio paslaugomis tokiomis pat sąlygomis, kaip ir savo šalyje (angl. roam-like-at-home) – įsigaliojimo.  Taip pat aptartos rinkos tyrimų aktualijos, pasidalinta šalių patirtimi atliekant ekonominę – statistinę rinkų analizę.

Pašto sesijoje pagrindinis akcentas buvo skirtas universaliųjų pašto paslaugų reguliavimui, pasidalyta pastebėjimais vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais.

Radijo spektro sesijoje, kurioje, be trijų Baltijos šalių reguliuotojų atstovų, dalyvavo ir Lenkijos kolegos, aptarti aktualiausi radijo dažnių planavimo ir tolesnio naudojimo klausimai. Visų šalių atstovai kalbėjo apie planuojamus aukcionus skirti 700 MHz ir 3,5 GHz radijo dažnių juostas. Lietuvos atstovai supažindino dalyvius su RRT atlikta studija dėl skirtingų radijo ryšio sistemų suderinamumo 1,5 GHz radijo dažnių juostoje, kurioje aptartos idėjos aktualios visoms su Rusijos Federacija ir Ukraina besiribojančioms valstybėms.

2019 m. Baltijos reguliuotojų susitikimas vyks Latvijoje. Pranešimus, pristatytus susitikimo metu, rasite https://www.rrt.lt/en/presentations/2018-2/

Informacija atnaujinta 2018-08-27