VEIKLOS SRITYS:

Baltijos šalių reguliuotojų susitikime ‒ dėmesys bendradarbiavimui įtemptos situacijos kontekste

2022 rugsėjo 9 d.

2022 m. rugsėjo 8–9 dienomis Palangoje vyksta 18-asis kasmetinis Baltijos šalių reguliuotojų susitikimas, kurį šiais metais organizavo RRT. Estijos,  Latvijos ir Lietuvos reguliuotojai susitiko aptarti elektroninių ryšių ir pašto sektorių aktualijų, pasidalinti patirtimi ir sustiprinti bendradarbiavimą sprendžiant aktualius šių sričių reguliavimo klausimus.

„Šis kasmetinis susitikimas – galimybė su kolegomis aptarti mūsų institucijose ir reguliuojamuose sektoriuose įvykusius pokyčius bei laukiančius iššūkius, kad užtikrintume naujų technologijų plėtrą mūsų šalyse ir didžiausią naudą vartotojams. Šiais metais dėl karo Ukrainoje susidariusios įtemptos situacijos Baltijos regiono reguliuotojų bendradarbiavimas ryšių, ypač spektro valdymo, srityje tampa itin svarbus“,  ̶  sako RRT tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė.

Susitikimo metu kolegos dalijosi informacija, diskutavo ir kitais bendrai visiems rūpimais klausimais dėl:

  • reguliuotojų bendradarbiavimo tarpusavyje ir su rinkos dalyviais;
  • valstybės pagalbos plačiajuosčio ryšio plėtrai ir vartotojų apsaugos;
  • karo Ukrainoje įtakos reguliuojamiems sektoriams ir galimų paramos Ukrainai būdų;
  • 5G ryšio tinklų vystymo perspektyvų;
  • spektro koordinavimo problemų ir pažangių stebėsenos metodų.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-09-09