VEIKLOS SRITYS:

BEREC kviečia dalyvauti viešosiose konsultacijose

2019 spalio 28 d.

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. BEREC darbo programos ir 2021-2023 m. BEREC vidutinės trukmės strategijos ir kviečia teikti pasiūlymus.

Tai antroji ir galutinė viešoji konsultacija dėl 2020 m. BEREC darbo programos. Jos tikslas – pakartotinai gauti rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonę apie dokumentą, kuriame atsižvelgta į pirmosios konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus iš el. ryšių reguliavimo institucijų, Europos Komisijos, BEREC darbo grupių ekspertų ir el. ryšių rinkos dalyvių. 2020 m. BEREC darbo programa bus patvirtinta 2019 m. gruodžio mėn.

Nustatant ateinančių metų BEREC darbo programos tikslus, atsižvelgta į privalomus naujojo Europos el. ryšių kodekso uždavinius ir 2018-2020 m. BEREC vidutinės trukmės strategiją. Programoje didžiausias dėmesys skiriamas šiems penkiems strateginiams  prioritetams:

  • reaguoti į iššūkius ir naujas sąlygas, susijusias su prieiga prie didelio pajėgumo tinklų;
  • stebėti galimas skaitmeninių paslaugų pasiskirstymo kliūtis;
  • užtikrinti 5G tinklų vystymą ir skatinti tinklų technologijų naujoves;
  • skatinti nuoseklų atviro interneto principų taikymą;
  • ieškoti naujų būdų užtikrinti vartotojų teises.

Taip pat BEREC paskelbė viešąją konsultaciją dėl 2021-2023 m. BEREC vidutinės trukmės strategijos. Rengiant šią strategiją, bus atsižvelgta į 2018-2020 m. BEREC strategiją, tad konsultacijos tikslas – sužinoti  rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonę, ar 2018-2020 m. BEREC vidutinės trukmės strategijoje nustatyti strateginiai prioritetai bus vis dar aktualūs ir 2021-2023 m., gal reiktų nustatyti naujus, kokie techniniai, rinkos ir reguliavimo pokyčiai turės svarbios įtakos BEREC darbui ateityje.

Pasiūlymus dėl 2020 m. BEREC darbo programos temų ir 2021-2023 m. BEREC vidutinės trukmės strategijos prašoma pateikti iki 2019 m. lapkričio 6 d. 19.00 val. Lietuvos laiku el. paštu [email protected].

BEREC viešoji konsultacija ir susiję dokumentai bei pasiūlymų teikimo instrukcijos paskelbti BEREC tinklalapyje adresu: https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5921-public-consultation-on-berec-work-programme-2020-and-call-for-input-to-the-berec-medium-term-strategy-2021-2023 .

Jeigu kiltų papildomų klausimų, galima kreiptis tiesiai į BEREC el. paštu [email protected].

Ši viešoji konsultacija paskelbta ir RRT svetainėje adresu https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/tarptautines-viesosios-konsultacijos/.

Informacija atnaujinta 2019-10-28