VEIKLOS SRITYS:

BEREC plenariniame posėdyje svarstyti svarbūs elektroninių ryšių rinkos reguliavimo klausimai

2020 spalio 6 d.

2020 m. spalio 1‒2 d. vyko nuotolinis Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) plenarinis posėdis, kuriame kartu su kitais ES reguliavimo institucijų vadovais dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) direktorius Feliksas Dobrovolskis.

 Posėdžio metu buvo priimti el. ryšių rinkai svarbūs dokumentai (BEREC gairės ir ataskaitos), su kuriais bus galima susipažinti BEREC tinklalapyje. Taip pat ES el. ryšių reguliavimo institucijų vadovai pritarė 2021 m. BEREC darbo programos projektui, BEREC II etapo gairių, skirtų padėti NRI nuosekliai taikyti geografinius tinklų diegimo tyrimus, projektui ir BEREC nuomonės projektui dėl EK paskelbtos prieigos rekomendacijų peržiūros. Minėti dokumentai artimiausiu metu bus paskelbti BEREC ir RRT tinklalapiuose viešosioms konsultacijoms.

Per plenarinį posėdį buvo aptartos ir vienos iš šiuo metu aktualiausių ir daugiausia diskusijų tarp reguliuotojų  keliančių EK iniciatyvų – EK siūlomi pakeitimai dėl el. ryšių rinkų ex ante reguliavimo, kuriais siūloma mažinti reguliuojamų rinkų skaičių, ir EK planai nustatyti visoje ES vienodus didžiausius fiksuotojo ir mobiliojo ryšio balso skambučių užbaigimo tarifus (eurotarifus). Spalio viduryje BEREC planuoja pateikti EK savo nuomonę ir pasiūlymus dėl šių dviejų EK projektų.

Taip pat 2020 m. spalio 1 d. posėdyje buvo išrinkti 2022 m. BEREC pirmininkė  ir 2021 m. BEREC vicepirmininkai. 2022 m. BEREC grupei vadovaus Annemarie Sipkes, Nyderlandų vartotojų  ir rinkų tarnybos Telekomunikacijų, transporto ir pašto paslaugų departamento direktorė. 2021 m. vicepirmininkų pareigas eis Ispanijos ir Maltos reguliuotojų atstovai. 2021 m. BEREC grupei pirmininkaus Belgijos pašto ir telekomunikacijų instituto vadovas Michelis Van Bellinghenas.

***

Papildomai RRT informuoja, kad 2020 m. spalio 19 d.  įvyks nuotolinis BEREC suinteresuotųjų šalių forumas, kuriame bus pristatyta BEREC veikla ir tolesni planai, apsikeista nuomonėmis aktualiausiais telekomunikacijų rinkų klausimais – skaitmeninių platformų reguliavimas, COVID krizės valdymas. Sveikinimo žodį tars Europos vidaus rinkos komisaras Thierry Bretonas. Registracija į renginį vyks iki spalio 15 d. Registracijos formą ir daugiau informacijos apie renginį galite rasti BEREC tinklalapyje adresu: https://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2020/235-8th-berec-stakeholder-forum.

 

Informacija atnaujinta 2020-10-06