VEIKLOS SRITYS:

BEREC posėdyje patvirtino ateinančių metų veiklos programą

2020 gruodžio 18 d.

2020 m. gruodžio 10‒11 d. įvyko nuotolinis Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo ir RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis.

Posėdžio metu buvo patvirtinta BEREC 2021 m. veiklos programa, kurios tiksluose ‒ ypač didelės spartos tinklų (VHCN) ir 5G technologijos plėtros skatinimas. Taip pat buvo patvirtintos Gairės dėl nuoseklaus Europos elektroninių ryšių kodekso (EERK) 61(3) straipsnio taikymo bei Gairės dėl sąlygų ir kriterijų, skirtų bendrų investicijų į VHNC elementus įvertinimui, nuoseklaus taikymo (pagal EERK 76(1) str. ir priedas IV), kiti rinkai svarbūs dokumentai. Su visais patvirtintais dokumentais galima susipažinti BEREC tinklalapyje.

Daug dėmesio skirta BEREC 2021–2025 m. strategijoje prioritetiniais įvardintiems 5G technologijos klausimams. Buvo pritarta ypatingam reguliuotojų įrankiui – 5G radarui, kuris skirtas ES reguliavimo aplinkai stebėti ir turėtų padėti reguliavimo institucijoms laiku pasirengti būtiniems 5G plėtros ir reguliavimo žingsniams.

Tai buvo paskutinis BEREC plenarinis posėdis, kuriam pirmininkavo Švedijos reguliuotojo atstovas Danas Sjoblomas. 2021 m. BEREC grupei pirmininkaus Belgijos pašto ir telekomunikacijų instituto vadovas Michelis Van Bellinghenas, o vicepirmininkų pareigas eis Ispanijos ir Maltos reguliuotojų atstovai.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-18