VEIKLOS SRITYS:

BEREC skelbia viešąją konsultaciją dėl pasiūlymų 2019 m. BEREC darbo programai teikimo

2018 balandžio 5 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, toliau – BEREC) pradeda rengti 2019 m. darbo programą ir skelbia viešąją konsultaciją dėl pasiūlymų teikimo.

Šia viešąja konsultacija siekiama suteikti galimybę el. ryšių rinkos dalyviams, operatoriams teikti pasiūlymus ir temas 2019 m. BEREC darbo programai pačiame pradiniame etape. Pasiūlymus dėl temų taip pat teiks nacionalinės el. ryšių reguliavimo institucijos, Europos Komisija ir BEREC darbo grupių ekspertai.

Ši viešoji konsultacija yra pirmasis 2019 m. BEREC darbo programos rengimo etapas, kurio metu, atsižvelgiant į el. ryšių rinkos dalyvių ir reguliavimo institucijų pasiūlymus, bus paruoštas darbo programos projektas. Rudenį šis projektas bus skelbiamas antrajai viešajai konsultacijai. Atsižvelgus į gautas pastabas, ateinančių metų BEREC darbo programa 2018 m. gruodžio mėn. bus galutinai paruošta ir priimta.

Pasiūlymus dėl 2019 m. BEREC darbo programos temų prašome teikti iki 2018 m. balandžio 20 d. 19.00 val. per BEREC viešųjų konsultacijų platformą adresu https://consultations.berec.europa.eu/en/. Šioje platformoje rasite daugiau informacijos ir instrukcijas dėl pasiūlymų pateikimo. Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl viešosios konsultacijos, prisijungimo prie BEREC internetinės platformos ar reikėtų pasiūlymų teikimo formos word formatu, galima kreiptis tiesiai į BEREC el. paštu [email protected].

Ši viešoji konsultacija paskelbta ir RRT svetainėje adresu https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/tarptautines-viesosios-konsultacijos/.

Informacija atnaujinta 2018-04-11