VEIKLOS SRITYS:

Briuselyje diskutuota ES pašto sektoriaus reguliavimo klausimais

2019 rugsėjo 19 d.

2019 m. rugsėjo 18 d. Briuselyje vyko Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) surengtas antrasis suinteresuotųjų šalių forumas, kuriame aptarti pašto sektoriaus iššūkiai Europoje ir pasaulyje bei galimi pašto reguliuotojų ir Europos Komisijos sprendimai, reglamentuojantys pašto veiklą.

Forumas yra dialogo vieta, kur dalyvaujantys nacionalinių reguliavimo institucijų, pašto paslaugų teikėjų, e. komercijos paslaugų teikėjų, internetinių platformų, pašto asociacijų, Pasaulinės pašto sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai pristatė savo patirtį ir perspektyvas.

Antrojo suinteresuotųjų šalių forumo metu buvo pristatyta ERGP 2020 m. darbo programa, kuri parengta atsižvelgiant į ERGP 2020–2022 m. strategiją.  Įvertinus naujas teikiamų pašto paslaugų grandines ir inovacijas, nustatytos trys pagrindinės ateinančių trejų metų ERGP veiklos kryptys, atitinkančios šiuo metu esančias pašto tendencijas ir pasikeitusius pašto paslaugų vartotojų poreikius: 1. pašto veiklą reglamentuojančių teisės aktų peržiūra; 2. ES bendrosios pašto rinkos konkurencingumo skatinimas; 3. pašto paslaugų naudotojų teisių apsauga.

Sesijoje, skirtoje pašto sektoriaus reguliavimui aptarti, buvo pristatyti pagrindiniai ERGP parengtos nuomonės dėl pašto paslaugų reguliavimo sistemos peržiūros (angl.  Opinion on the review of the regulatory framework for postal services) akcentai. Sesijos dalyviai pastebėjo universaliųjų pašto paslaugų įpareigojimo svarbą. Pažymėta, jog svarbu diskutuoti dėl poreikio keisti Pašto paslaugų direktyvą, atsižvelgiant į pasikeitusius vartojimo poreikius ir rinkos tendencijas bei poreikį apibrėžti universaliųjų pašto paslaugų apimtį.

Taip pat forume diskutuota dėl e. komercijos poveikio pašto rinkai ir reguliavimui, aptarti tarptautinės pašto rinkos ir reguliavimo klausimai. Plačiau apie ERGP suinteresuotųjų šalių forumą ir ERGP nuomonę dėl pašto paslaugų reguliavimo sistemos peržiūros skaitykite ERGP tinklapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en (skyreliuose „Meetings, documents and consultations“, „ERGP documents”).

Atkreiptinas dėmesys, kad rengiantis Pašto paslaugų direktyvos keitimui, Europos Komisijos užsakymu WIK-Consult parengė studiją apie pašto paslaugų naudotojų poreikius (angl. Users needs in the Postal sector) su rekomendacijomis dėl reglamentavimo pokyčių, kurios rezultatai pristatyti  Europos Komisijos 2019 m. rugsėjo 17 d. organizuotame seminare Briuselyje. EK atstovai apibendrindami pristatytus studijos rezultatus nurodė, kad keičiant Pašto paslaugų direktyvą bus atsižvelgta į rekomendacijas ir atliktų apklausų duomenis, siekiant pritaikyti reguliavimą pagal esamus ir besikeičiančius naudotojų poreikius ir besikeičiančią rinką, kurioje sparčiai diegiamos paslaugų naujovės, paslaugų skaitmeninimas, inovatyvūs sprendimai. Seminaro pranešimus rasite čia: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37121.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-10-01