VEIKLOS SRITYS:

Briuselyje pasiektas politinis susitarimas dėl Europos elektroninių ryšių kodekso

2018 birželio 11 d.

Europos Komisija pranešė, kad 2018 m. birželio 6 d. Briuselyje vykusių derybų tarp Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos metu pasiektas galutinis politinis susitarimas dėl Europos elektroninių ryšių kodekso. Juo siekiama efektyvesnio teisinio Europos elektroninių ryšių rinkos reguliavimo sparčiai augant didelės spartos ir pralaidumo 5G ryšio tinklų poreikiui.

2016 m. Europos Komisijos inicijuotos ES el. ryšių teisės aktų, kurie sudarys Europos elektroninių ryšių kodeksą, reformos strateginis uždavinys – iki 2025 m. padėti sukurti ES „gigabitinę visuomenę“ ir pasiekti, kad „gigabitinis“ interneto ryšys būtų užtikrintas visiems ES gyventojams ir verslui. Tuo tikslu minėtame kodekse ypatingas dėmesys bus skiriamas didelio pralaidumo 5G ryšio tinklų plėtotei ir investicijų skatinimui.

Kad Europoje sklandžiai vyktų 5G, belaidžio ir judriojo ryšio tinklų vystymas, esminiai pokyčiai numatomiradijo spektro valdymo srityje. Kad būtų galima teikti naujas paslaugas, visoje ES tuo pačiu metu (iki 2020 m.) vienodomis techninėmis sąlygomis turės būti atlaisvintos ne tik 700 MHz, bet ir 26 GHz bei 3,6 GHZ radijo dažnių juostos. Valstybėms narėms bus sukurtos sąlygos efektyviai keistis gerąja praktika skirstant radijo dažnius, kad būtų išvengta brangiai kainuojančių ir daug laiko atimančių klaidų. Taip pat operatoriai bus skatinami bendrai investuoti į didelio pralaidumo tinklus, įtvirtinta aiški prieigos prie civilinės infrastruktūros tvarka, ypač naudinga mažesniems rinkos dalyviams.

Kodeksas lems palankių pokyčių ir ES vartotojams. Visoje ES bus suvienodintos vartotojų apsaugos taisyklės, aukštas vartotojų apsaugos lygis bus užtikrintas neatsižvelgiant į tai, ar naudojamasi tradicinėmis ryšio paslaugomis (skambučiai, SMS) ar internetinėmis paslaugomis („Skype“, „WhatsApp“ ir pan.). Birželio 6 d. Briuselyje vykusio trilogo tarp Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos pirmininkės Bulgarijos metu buvo pasiektas politinis susitarimas mažinti skambučių kainas ES viduje. ES gyventojams skambutis į kitą ES šalį kainuos ne daugiau nei 19 centų už minutę, o žinutės siuntimas – ne daugiau nei 6 centai. Naujosios kainos įsigalios nuo 2019 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos apie Elektroninių ryšių kodekse numatomus pokyčius rasite EK pranešime spaudai http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4084_en.htm.

Atsižvelgiant į trilogo rezultatus, artimiausiu metu bus parengtas galutinis dokumento tekstas ir teikiamas balsuoti į Europos Parlamentą. Numatoma, kad Europos elektroninių ryšių kodeksas įsigalios po dviejų metų.

Informacija atnaujinta 2018-06-14