VEIKLOS SRITYS:

Covid-19 įtaka krovinių vežimo geležinkelių transportu apimtims Lietuvoje buvo minimali

2021 liepos 7 d.

IRG-Rail (angl. Independent Regulators‘ Group – Rail) paskelbė 2020 m. ataskaitą, kurioje įvertinusi Covid-19 įtaką apžvelgė Europos šalių geležinkelių transporto paslaugų rinkos duomenis.

2020 m. 23 šalių duomenimis, Europoje geležinkelių transportu buvo pervežta 386,6 mlrd. tkm neto krovinių arba 7 proc. mažiau nei 2019 m. Lietuvoje 2020 m. pervežtų krovinių kiekis geležinkeliais sumažėjo tik 2 proc., o kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje pervežtų krovinių geležinkeliais kiekio smukimas buvo akivaizdus: atitinkamai 47 ir 18 procentų, skaičiuojant tkm neto.

Covid-19 didelį poveikį padarė keleivių vežimui geležinkelių transportu, nes 2020 m. Europoje 48 proc. sumažėjo pervežtų keleivių km kiekis (Lietuvoje – 46 proc.), palyginti su 2019 m. Didžiausia įtaka buvo neviešosioms keleivių vežimo geležinkelių transporto paslaugoms, kurias teikiant pervežtų keleivių kilometražas 2020 m. sumažėjo nuo 41 proc. Prancūzijoje iki 93 proc. Estijoje. Lietuvoje šiai paslaugai priskirtų pervežtų keleivių km kiekis smuko 81 proc. Teikiant viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, pervežtų keleivių km kiekis sumažėjo nuo 25 proc. Bulgarijoje iki 65 proc. Airijoje. Lietuvoje fiksuotas šių paslaugų skaičiaus smukimas 31 proc., skaičiuojant pagal pervežtų keleivių kilometražą.

Visa ataskaita paskelbta RRT tinklapyje: https://www.rrt.lt/gelezinkeliai/rinkos-stebesena/

Informacija atnaujinta 2021-07-07