VEIKLOS SRITYS:

COVID-19 aktualijos

RRT skelbta/skelbiama aktuali informacija susijusi su COVID-19.

Rekomendacijos dėl elektroninių ryšių paslaugų nenutrūkstamo teikimo užtikrinimo karantino metu

RRT kviečia Lietuvos e. ryšių paslaugų teikėjus vadovautis RRT paskelbtomis rekomendacijomis dėl elektroninių ryšių paslaugų nenutrūkstamo teikimo užtikrinimo karantino metu.

REKOMENDACIJOS DĖL OPERATORIŲ VEIKSMŲ KARANTINO METU

 

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinių mokymų metu

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete, o  pamokų organizavimas virtualioje erdvėje kelia naujų iššūkių ir mokiniams, ir mokytojams.

Ryšių reguliavimo tarnyba, vykdydama interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ www.švarusinternetas.lt funkcijas, kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo agentūra teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams bei moksleiviams, kaip saugiai ir efektyviai mokytis bei elgtis internete.

Rekomendacijos mokytojams dėl nuotolinių mokymų

Rekomendacijos tėvams ir globėjams dėl vaikų saugumo internete

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete.

Šalia daugybės naudingų ir vertingų informacinių išteklių, darbo ir bendravimo įrankių, pramogų virtualioje erdvėje slypi ir grėsmių, tad suaugusiųjų pagalba ir priežiūra vaikams šiuo laikotarpiu ypač reikalinga.

Ryšių reguliavimo tarnyba, vykdydama interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ funkcijas, teikia rekomendacijas tėvams ir globėjams, kaip padėti vaikams būti saugesniems interneto erdvėje.

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo_RRT

Rekomendacijos, kaip sklandžiai organizuoti nuotolinio mokymosi procesą

Didžiulei daliai veiklų persikėlus į virtualią erdvę, išaugusias apkrovas sklandžiai atlaikytų elektroninių ryšių tinklai, dalijamės praktiškais patarimais, kurie padės užtikrinti sėkmingą nuotolinį pamokų dėstymą tiek mokytojams, tiek mokiniams.

Rekomendacijos, kaip sklandžiai organizuoti nuotolinio mokymosi procesą ir išvengti ryšių tinklų nesklandumų

RRT patarimai kaip išvengti ryšio problemų nuotolinio mokymosi metu INFOGRAFIKAS

 

Rekomendacijos dėl saugaus gedimų/sutrikimų šalinimo gyventojų namuose

Karantino dėl COVID-19 laikotarpiu, kai elektroninių ryšių paslaugos tapo itin svarbios ir reikalingos visiems gyventojams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams kyla iššūkių užtikrinant savalaikį užfiksuotų gedimų/sutrikimų šalinimą.

RRT gauna iš elektroninių ryšių paslaugų (televizijos, interneto prieigos ir kt.) teikėjų klausimų dėl paslaugų teikimo pandemijos metu. Siekdami užtikrinti ryšį ir tinkamai šalinti gedimus/sutrikimus, jei jie įvykę laiptinėje, bute, name, biure ir pan., ir jų pašalinimas nuotoliniu būdu neįmanomas, paslaugų teikėjų atstovai turi vykti į vietą.

RRT, reaguodama į paklausimus, kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, kuri pasidalino rekomendacijomis dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ne sveikatos sektoriaus institucijose.

Raginame elektroninių ryšių paslaugų teikėjus susipažinti su rekomendacijomis ir užtikrinti savo darbuotojų ir klientų saugumą, šalinant elektroninių ryšių paslaugų teikimo gedimus/sutrikimus.

Taip pat primename gyventojams, kad kartais paslaugų teikimo sutrikimų neįmanoma pašalinti nuotoliniu būdu, ir tokiu atveju, būtinas paslaugų atstovo vizitas, net ir karantino metu. Jeigu esate registravę elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutrikimą, ir atvykęs inžinierius/meistras pateikia įrodymus, kad yra paslaugų teikėjo atstovas, bei laikosi Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo, rekomenduojame vien dėl karantino priežasties neatsisakyti įleisti paslaugų teikėjų atstovų, taip pat primename patiems gedimų šalinimo metu laikytis saugaus atstumo ir minimalaus kontakto.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad antrojo karantino metu, tiesioginis kontaktas tarp kliento ir paslaugų teikėjo neturėtų trukti ilgiau nei 15 min. ir gali būti leidžiamas, pvz., įleidžiant paslaugų teikėjo atstovą į patalpą, parodant, kurioje vietoje yra aptarnaujama įranga ir pan.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad antrojo karantino metu, laikantis Sveikatos apsaugos ministro (1) nustatytų reikalavimų, elektroninių ryšių paslaugų teikimo veikla gali būti vykdoma prekybos vietose, kurių veikla nedraudžiama pagal LRV 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, jeigu užtikrinamas ne ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, o pačioje paslaugų teikimo vietoje užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Su detalesne informacija apie karantino metu galimas vykdyti veiklas ir jų sąlygas siūlome susipažinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje (https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu). 

SAM REKOMENDACIJOS DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO 

(1) 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“.

Ryšių ištekliais naudokimės taupiai ir atsakingai
COVID-19 ir e. ryšiai: pasaulinė praktika ir tarptautiniai pavyzdžiai

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) svetainėje pristatomos įvairių pasaulio valstybių patirtys, užtikrinant e. ryšių sektoriaus sklandžią veiklą ir išnaudojant sprendimus COVID-19 situacijos valdymui: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/REG4COVID.aspx

Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų agentūra (GSA) pristato  įvairius GNSS-Galileo vietos nustatymo sistemomis pagrįstus sprendimus, naudingus COVID-19 kontekste: nuo pagalbos valdžios institucijoms suvokiant viruso plitimo dinamiką ar apsaugant kritinių profesijų atstovus, iki praktiškų programėlių verslams ir gyventojams, pvz. skirtų valdyti eiles parduotuvėse, įsivertinti savo simptomus, užtikrinti saviizolacijos laikymąsi: https://www.gsa.europa.eu/GNSS4Crisis

Operatorių GSM asociacijos (GSMA) patarimai ir rekomendacijos, sprendžiant su COVID-19 susijusius iššūkius: https://www.gsma.com/newsroom/covid-19-industry-updates-and-guidance/

BEREC ataskaitos dėl el. ryšių tinklų pajėgumų ES

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) reguliariai skelbia ataskaitas, paremtas ES šalių e. ryšių reguliuotojų teikiama informacija, apie situaciją Europos e. ryšių tinkluose COVID-19 sąlygomis.

Gruodžio 17 d. BEREC 23-ioji ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

Lapkričio 30 d. BEREC 22-oji ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

Lapkričio 30 d. ES valstybių narių reguliavimo ir kitų priemonių taikytų COVID-19 krizės metu apžvalga.

 

2020 m. spalio 29 d. BEREC 21-oji ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia

2020 m. rugsėjo 30 d. BEREC 20-oji ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. rugpjūčio 27 d. BEREC 19-oji ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. liepos 30 d. BEREC paskelbtą 18-ąją ataskaitą apie interneto tinklų pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. birželio 25 d. 17-oji BEREC ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę,  reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. birželio 18 d. 16-oji BEREC ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę,  reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. birželio 11 d. 15-oji BEREC ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę,  reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. birželio 4 d. 14-oji BEREC ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę,  reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. gegužės 28 d. 13-oji BEREC ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę,  reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. gegužės 20 d. 12-oji BEREC ataskaita apie interneto tinklų pajėgumų būklę,  reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m.  gegužės 14 d. 11-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m.  gegužės 7 d. 10-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę, reguliavimo ir kitas priemones COVID-19 krizės metu  rasite čia.

2020 m. balandžio 29 d. 9-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. balandžio 24 d. 8-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. balandžio 17 d. 7-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. balandžio 15 d. 6-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. balandžio 8 d. 5-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia

2020 m. balandžio 3 d. 4-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. balandžio 1 d. 3-ioji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. kovo 27 d. 2-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia.

2020 m. kovo 25 d. 1-oji BEREC ataskaita apie interneto pajėgumų būklę COVID-19 krizės metu rasite čia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-02-03