VEIKLOS SRITYS:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1162 „DĖL NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ TELEFONO RYŠIO NUMERIŲ RAŠYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

2024-03-05 Nr. TN-177

Nr.TN-177
TipasNutarimas
Kategorija
Būsenagalioja
Priimta2024-03-05

Informacija atnaujinta 2024-03-18