VEIKLOS SRITYS:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. 1V-893 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), KURIUOS GALIMA NAUDOTI BE ATSKIRO LEIDIMO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023-06-15 Nr. TN-280

Nr.TN-280
TipasNutarimas
KategorijaIndividualus
Būsenagalioja
Priimta2023-06-15

Informacija atnaujinta 2023-06-19