VEIKLOS SRITYS:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1V-367 „DĖL UŽMOKESČIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS TEIKIAMAS PASLAUGAS IR ATLIEKAMUS DARBUS TARIFŲ BEI MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023-12-21 Nr. TN-707

Nr.TN-707
TipasNutarimas
Kategorija
Būsenagalioja
Priimta2023-12-21

Informacija atnaujinta 2024-01-05