VEIKLOS SRITYS:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-670 „DĖL RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023-09-28 Nr. TN-466

Nr.TN-466
TipasNutarimas
Kategorija
Būsenagalioja
Priimta2023-09-28

Informacija atnaujinta 2023-10-02