VEIKLOS SRITYS:

DĖL UAB „TELEDEMA“ PRAŠYMO LEISTI TAIKYTI PAPILDOMUS MOKESČIUS UŽ MAŽMENINES TARPTINKLINIO RYŠIO PASLAUGAS EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS ŠALYSE

2023-06-06 Nr.TN-257

Nr.TN-257
TipasNutarimas
KategorijaIndividualus
Būsenagalioja
Priimta2023-06-06

Informacija atnaujinta 2023-06-14