VEIKLOS SRITYS:

Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka

ATSISIŲSTI

Nebereguliuojama rinka

Pagal 2003 m. rekomendaciją: 5
Pagal 2007 m. rekomendaciją: rinka neapibrėžta
Pagal 2014 m. rekomendaciją: rinka neapibrėžta

Informacija atnaujinta 2018-05-22