VEIKLOS SRITYS:

Derybose su Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracija RRT derino pozicijas dėl radijo dažnių naudojimo pasienio teritorijoje

2019 spalio 29 d.

2019 m. spalio 22–24 d. Maskvoje vyko Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ir Rusijos Federacijos telekomunikacijų administracijos ekspertų derybos radijo dažnių koordinavimo klausimais. Buvo aptartos įvairių radijo dažnių juostų tolesnio naudojimo perspektyvos ir pasirašyti susitarimai dėl techninių sąlygų, kurios bus taikomos naudojant radijo dažnius Lietuvos ir Rusijos Federacijos pasienio teritorijoje.

Derybų rezultatai Lietuvai:

  • Sutarta, kad 800 MHz radijo dažnių juostoje galinčių veikti bazinių stočių tankis padidintas penkis kartus tose Lietuvos vietovėse, kuriose iki šiol buvo galima statyti tik vieną bazinę stotį šimtui kvadratinių kilometrų.
  • Remiantis CEPT rekomendacijomis, pagerintos LTE technologijos naudojimo sąlygos 2100 MHz ir 2600 MHz radijo dažnių juostose. Pagal naujus susitarimus, bus leidžiami aukštesni šios technologijos sistemų kuriamo elektromagnetinio lauko lygiai Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos pasienyje.
  • Suderinta didžioji dalis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų pertvarkai reikalingų radijo dažnių iš 470–694 MHz radijo dažnių juostos. Išvadas dėl likusių radijo dažnių koordinavimo Rusijos pusė pažadėjo pateikti per kelis mėnesius. Tuomet Lietuva bus pasirengusi atlaisvinti 700 MHz radijo dažnių juostą nuo televizijos transliavimo, o Rusijos pusė dėl tokio atlaisvinimo turėtų apsispręsti, atsižvelgdama į iki šių metų pabaigos planuojamą priimti koncepciją.
  • 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos naudojimo 5G radijo ryšio plėtrai perspektyvos išlieka neaiškios, kadangi Rusijos atstovų pasiūlytos sąlygos Lietuvai buvo nepriimtinos ̶  jos visiškai apribotų tinklų vystymą šiame diapazone. Radijo dažnių naudojimo sąlygas Rusijos pusė pažadėjo peržiūrėti iki 2020 metų liepos mėnesio.
  • Dėl išsiskiriančių principinių pozicijų derybose nepavyko pasiekti kompromisinio sprendimo ir dėl 1429–1518 MHz radijo dažnių juostos Rusijos pusė buvo informuota, kad radijo dažnių juostos dalis, kurią Rusija naudoja karinėms sistemoms, Lietuvoje naudojama eksperimentinėms bazinėms stotims veikti, todėl dažnių juostos naudojimas gretimose teritorijose yra įmanomas, suderinus abiem pusėms priimtinas sąlygas.

Informacija atnaujinta 2019-10-29