VEIKLOS SRITYS:

Dvišalių derybų su Lenkijos reguliuotoju metu pasiekti palankūs rezultatai Lietuvai

2019 sausio 2 d.

2018 m. gruodžio 19–20 d. Varšuvoje vyko dvišalės RRT ir Lenkijos elektroninių ryšių biuro (UKE) derybos radijo ryšio spektro klausimais. Rengiantis 5G radijo ryšio plėtrai ir planuojant 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos panaudojimą, reikalinga nustatyti šios radijo dažnių juostos naudojimo pasienio teritorijose sąlygas. Susitikimo metu pasiektas susitarimas dėl sąlygų, kurios bus taikomos naudojant 3400–3800 MHz radijo dažnių juostą Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijoje.

Siekiant geriau pritaikyti jau įsisavintų radijo dažnių juostų naudojimo sąlygas naujoms sistemoms, buvo peržiūrėti 1995–2013 m. susitarimai dėl 880–915 MHz / 925–960 MHz ir 1710–1785 / 1805–1880 radijo dažnių juostų. Derybų sesijoje buvo suderinti analoginio antžeminio radijo 87,5–108 MHz radijo dažnių juostoje parametrai, sudarant galimybę Lietuvoje atsirasti 6 naujoms FM stotims ir 3 esamas stotis naudoti palankesnėmis sąlygomis. Diskutuojant televizijos transliavimo dažnių klausimais, aptartos radijo dažnių panaudojimo galimybės, siekiant Suvalkų lietuvių bendruomenei sudaryti geras VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų priėmimo sąlygas, taip pat apsikeista informacija apie progresą perplanuojant televizijos transliavimui skirtus radijo dažnius 470–694 MHz radijo dažnių juostoje.

Informacija atnaujinta 2019-01-17