VEIKLOS SRITYS:

ES Dvynių projektas, skirtas suteikti paramą Sakartvelo nacionalinei ryšių komisijai, baigia savo veiklą

2019 liepos 5 d.

19 mėnesių trukęs projektas, 190 ekspertų iš Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos misijų padėjo nustatyti Gruzijos ryšius reguliuojančius antrinius teisės aktus ir apibrėžti gaires pagal ES standartus.

2019 m. liepos 5 d., penktadienį, Tbilisyje įvyko ES finansuojamo Dvynių projekto „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai (GNCC) pagal Europos Sąjungos standartus, rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“ baigiamoji konferencija.

Baigiamosios konferencijos metu pranešėjai pristatė rezultatus, kurie buvo pasiekti per 19 mėnesių projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir aptarė Dvynių projekto rezultatų tvarumo bei ateities perspektyvų klausimus. Buvo surengta virš 190 ES ekspertų komandiruočių, trukusių daugiau nei 800 darbo dienų, taip pat 6 mokomieji vizitai, skirti keistis praktine įgyvendinimo patirtimi. Visa ši veikla buvo įgyvendinta siekiant suteikti paramą Gruzijai, kuriančiai telekomo reguliavimo sistemą pagal ES reguliavimo modelį, kad būtų užtikrinta konkurencinga aplinka visiems Gruzijos elektroninių ryšių sektoriaus rinkos dalyviams.

Dvynių projektas padėjo parengti Gruzijos elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių antrinių teisės aktų pataisų paketą pagal atitinkamus ES teisės aktus, įskaitant:

  • Paslaugų teikimo ir vartotojų teisių apsaugos taisykles;
  • Bendrąjį leidimą užsiimti elektroninių ryšių veikla;
  • Radijo dažnių pagal bendrąjį leidimą naudojimo taisykles;
  • Viešų konsultacijų ir pasiūlymų dėl universaliųjų paslaugų reguliavimo sistemos taisykles.

Tai yra dar vienas Gruzijos ir paramą gaunančios institucijos GNCC žingsnis įgyvendinant ES-Gruzijos asociacijos susitarimą. Siūlomi patobulinimai buvo parengti atsižvelgiant į geriausių ES ryšių reguliavimo sistemos reglamentavimo praktikos pavyzdžių įgyvendinimą, taip pat atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes Gruzijoje. Tai turėtų užtikrinti laipsnišką Gruzijos teisės aktų suderinimą su atitinkamomis ES direktyvomis.

Be šių pasiūlymų dėl nacionalinių teisės aktų pataisų, Dvynių projekto metu buvo parengta keletas gairių, pateikiančių praktinių reglamentavimo patarimų, kurie padės užtikrinti sklandų ES reglamentavimo praktikos pavyzdžių įgyvendinimą šiose srityse:

  • kuriant plačiajuostę infrastruktūrą (įskaitant dalijimąsi infrastruktūra, kūrimą, valstybės pagalbą, plačiajuosčio ir mobilaus ryšio veikimo zonos žemėlapius, paslaugų kokybę ir tinklo neutralumą),
  • nustatant rinkos analizės metodikas,
  • reglamentuojant spektro suteikimo metodikas,
  • apibrėžiant tinklo vientisumo incidentų pranešimo procedūras,
  • vystant  interneto karštosios linijos veiklą,
  • plėtojant tarptinklinio ryšio reguliavimo sistemą.

Projekto dokumentai buvo išversti į gruzinų kalbą, perduoti atitinkamomis suinteresuotomis šalimis ir aptarti  mokomųjų renginių, seminarų ir mokymų, kurie buvo surengti įgyvendinant projektą, metu.

Renginyje dalyvavo Europos Sąjungos delegacijos Gruzijoje bendradarbiavimo vadovas, Gruzijos užsienio reikalų ministerijos Europos integracijos generalinis direktorius, Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Gruzijoje, Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Gruzijoje, Vokietijos ambasados atstovai Gruzijoje, Dvynių projekto vadovai ir pagrindiniai ekspertai iš ES valstybių narių ir paramą gaunančios institucijos, taip pat pareigūnai iš Gruzijos ekonomikos ir tvarios plėtros ministerijos, Gruzijos elektroninių ryšių pramonės suinteresuotosios šalys bei kiti atitinkami organai.

Dvynių projektas buvo pradėtas 2017 m. gruodžio mėn., kurį įgyvendino Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) bendradarbiaudama su Lenkijos Respublikos elektroninių ryšių biuru (UKE), Vokietijos federalinės ekonomikos ir energetikos ministerija (BMWi) ir Centrine projektų valdymo agentūra (CPMA).

Apie projektą:

Dvynių projektas – Europos Sąjungos priemonė, skirta instituciniam bendradarbiavimui tarp ES valstybių narių viešojo administravimo institucijų ir paramos gavėjų ar šalių partnerių. Dvynių projektas sutelkia ES valstybių narių ir paramą gaunančios šalies viešojo sektoriaus ekspertus turint tikslą bendradarbiavimo būdu pasiekti konkrečius privalomus veiklos rezultatus.

Daugiau informacijos ieškokite: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en

Foto iš finalinio renginio:

Informacija atnaujinta 2019-07-09