VEIKLOS SRITYS:

ES įsigalioja Reglamentas dėl tarptautinių siuntinių pristatymo

2018 gegužės 22 d.

2018-05-22, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad šiandien įsigalioja 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių (toliau – Reglamentas), kuris nustato naujas tarptautinių siuntinių pristatymo sąlygas.

Reglamento nuostatos bus taikomos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, skubių siuntų ir kurjerių paslaugų teikėjams, taip pat tarpininkams, paslaugų teikėjams, kurie įsisteigę daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje. Reglamentas nebus taikomas teikėjams, kurių darbuotojų skaičius mažesnis nei 50, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjai veikia daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje.

Esminiai Reglamento tikslai:

  • paskatinti e. prekybą ES bendrojoje rinkoje;
  • sumažinti tarifus, taikomus asmenims ir mažoms įmonėms, bei nepagrįstus jų skirtumus tarp ES valstybių narių;
  • didinti tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų skaidrumą ir suteikti galimybę palyginti kainas visoje ES.

RRT kaip nacionalinė reguliavimo institucija kaups Lietuvos Respublikos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų statistinę informaciją ir vertins tarptautinių siuntinių pristatymo kainas. Minėtą statistinę informaciją RRT turės teikti Europos Komisijai, kuri apibendrintą visų ES šalių informaciją skelbs tam skirtoje interneto svetainėje.

Rinkos dalyviai turės RRT pateikti duomenis apie paslaugos teikėją (adresą, kontaktinius duomenis, darbuotojų skaičių, informaciją apie subrangovus) bei statistinę informaciją apie metines tarptautinių siuntinių pristatymo pajamas, tarptautinių siuntinių kiekius ir pristatymo kainas.

Iki š. m. rugsėjo 23 d. Europos Komisija planuoja priimti šio Reglamento įgyvendinimo aktą, kuriame bus numatyti praktiniai jo įgyvendinimo aspektai.

Informacija atnaujinta 2018-06-28