VEIKLOS SRITYS:

Europos Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl skambučių užbaigimo tarifų ES

2019 rugpjūčio 5 d.

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl skambučių užbaigimo tarifų Europos Sąjungoje (ES). Šios viešosios konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių, reguliavimo institucijų, vartotojų asociacijų ir piliečių nuomonę apie didmeninių skambučių užbaigimo tarifų reguliavimą ES.

Šiuo metu Europos Komisija rengia teisės aktą, kuriuo ES bus reglamentuojami skambučių užbaigimo tarifai, kuriuos operatoriai gali taikyti už kitų operatorių skambučių užbaigimą savo tinkluose. 2018 m. patvirtintas Europos elektroninių ryšių kodeksas numato, kad Europos Komisija iki 2020 m. gruodžio 31 d. deleguotuoju aktu turėtų nustatyti bendrą didžiausią balso skambučių užbaigimo judriojo ryšio tinkle paslaugų tarifą ir bendrą didžiausią balso skambučių užbaigimo fiksuotojo ryšio tinkle paslaugų tarifą, kurie būtų taikomi visoje ES. Deleguotuoju aktu siekiama supaprastinti skambučių užbaigimo reguliavimą bei apsaugoti vartotojus nuo per didelių mažmeninių kainų, nustatomų dėl operatorių galimybių žymiai pakelti skambučių užbaigimo tarifus virš patiriamų sąnaudų, ir perkelti dideles kainas galutiniam vartotojui. Todėl Europos Komisija, rengdama deleguotąjį aktą, konsultuojasi su visais suinteresuotaisiais asmenimis.

Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją rasite:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-public-consultation-voice-call-termination-rates-eu-now-open Viešoji konsultacija vyksta iki 2019 m. lapkričio 8 d.

Ši viešoji konsultacija paskelbta ir RRT svetainėje https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/tarptautines-viesosios-konsultacijos/

 

Informacija atnaujinta 2019-09-10